Polska

Nie ustają kontrole abonamentu RTV. Czy trzeba wpuszczać kontrolera?

Grzegorz Ułan
Nie ustają kontrole abonamentu RTV. Czy trzeba wpuszczać kontrolera?
29

Jak informuje dziś branżowy portal Wirtualnemedia.pl, w całym kraju nie ustają kontrole opłacania abonamentu RTV przez kontrolerów Poczty Polskiej - o obowiązku opłacania abonamentu RTV pisaliśmy już wielokrotnie, warto jednak wrócić do tematu i usystematyzować kwestie właśnie tych kontroli.

Abonament RTV - wysokość opłat

Wysokość abonamentu RTV systematycznie co rok ulega podwyższeniu. Jeszcze w 2020 roku za sam odbiornik radiowy trzeba było płacić 7,00 zł miesięcznie, za ten rok jest to już 8,70 zł.

Polecamy na Geekweek: Kazałam sztucznej inteligencji napisać do urzędu. Czy chatGPT dał radę? Eksperyment

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w latach 2020, 2021, 2022 i 2023
Odbiornik Odbiornik radiowy Odbiornik telewizyjny lub odbiornik telewizyjny i radiowy
Rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok
Miesięczny abonament 7,00 zł 7,50 zł 7,50 zł 8,70 zł 22,70 zł 24,50 zł 24,50 zł 27,30 zł

Z kolei za odbiornik telewizyjny opłata ta wzrosła z 22,70 zł w 2020 roku do 27,30 zł miesięcznie w tym roku.

Abonament RTV - kto musi płacić? Kto jest zwolniony z opłat?

Opłacanie abonamentu RTV to obowiązek ustawowy, zobligowane są do niego gospodarstwa domowe wyposażone w odbiornik telewizyjny lub/i odbiornik radiowy - przystosowany do natychmiastowego odbierania nadawanych programów (to ważny zapis, wrócimy do niego za chwilę).

Zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są między innymi osoby:

 • z I grupą inwalidzką
 • całkowicie niezdolne do pracy
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
 • które ukończyły 75 lat
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia
 • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111)
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876)
 • bezrobotne
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego
 • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego
 • otrzymujące zasiłek dla opiekuna

Według danych GUS z końca 2020 roku, na 13,3 mln gospodarstw domowych w Polsce, czyli 97,8% z wszystkich posiadało telewizor. Natomiast zarejestrowało go 6 440 783 abonamentów, z czego blisko 4 mln było zwolnionych z opłat.


Jak widać powyżej liczba zwolnionych niewiele zmieniła się w 2021 roku, można więc przypuszczać, że i na dziś zarejestrowały odbiornik telewizyjny i opłacają regularnie abonament RTV zaledwie około 2,5 mln do 3 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Od kilku lat publiczna telewizji i radio korzystają z rekompensaty z budżetu państwa w wysokości 2 mld zł, czy ostatnio już nawet 3 mld zł - co mniej więcej odpowiada utraconym wpływom z gospodarstw domowych, które unikają obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Kontrole abonamentu RTV Poczty Polskiej

Dlatego też, od dłuższego już czasu, Poczta Polska korzysta z uprawnień do ściągania należności z tytułu abonamentu RTV w trybie zaległości podatkowych. Oznacza to - ni mniej ni więcej, iż wystarczy wykazać, iż dane gospodarstwo jest w posiadaniu odbiornika RTV, powinno go zarejestrować i opłacać rzeczony abonament - resztą zajmuje się już skarbówka, która może pobrać w ten sposób obecnie aż 30-krotność miesięcznego abonamentu RTV, wraz z którą trzeba opłacić też zaległe składki.


Kto przeprowadza kontrole posiadania odbiornika i opłacania za niego bądź nie abonamentu? Wbrew pozorom nie są to listonosze, a specjalnie przeszkoleni do tego kontrolerzy. Mogą oni zapukać do naszych drzwi w domu czy w samochodzie i po wylegitymowaniu się, przeprowadzić kontrolę.

Źródło zdjęcia: Dostawczakiem.pl

Tu pojawia się pytanie, czy mamy obowiązek wpuścić takiego kontrolera? Otóż nie i co więcej - samo stwierdzenie posiadania takiego odbiornika telewizyjnego czy radiowego w aucie (co można stwierdzić gołym okiem), nie oznacza od razu, iż podlegamy pod obowiązek uiszczania za niego abonamentu RTV.

Ustawa mówi wprost, iż odbiornik taki musi być dostosowany do natychmiastowego odbioru nadawanych programów - a więc w przypadku telewizora Smart TV niepodłączonego do anteny czy dekodera czy uszkodzonego radioodbiornika w aucie nie będzie można uznać, iż podlega on obowiązkowi rejestracji, bez szczegółowej kontroli.

Tę jednak kontrolerzy mogę przeprowadzić tylko jeśli wyrazimy na to zgodę, a nie mamy takiego obowiązku.

Aleksandra Kolbusz i Sebastian Urban z Kancelarii Prawnej Media dla portalu Witrtulanemedia.pl:

Wynika to z konstytucyjnie gwarantowanej zasady legalizmu (zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie oraz w granicach prawa) oraz wolności wyrażonej w art. 50 Konstytucji – w drugim zdaniu tego przepisu czytamy, że przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

Natomiast ustawa o opłatach abonamentowych w ogóle nie odnosi się do sposobu przeprowadzania takich kontroli, więc nie nakłada na nas obowiązku umożliwienia komukolwiek jej przeprowadzenia. Co więcej - odmowa takiej kontroli nie może wiązać się dla nas z jakimikolwiek przykrymi konsekwencjami z tego tytułu.
Źródło: Wirtualnemedia.pl
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu