Polska

W końcu ktoś zapytał samych kasjerów, co myślą o zakazie handlu w niedzielę

Grzegorz Ułan
W końcu ktoś zapytał samych kasjerów, co myślą o zakazie handlu w niedzielę
163

Przyznam, że przegapiłem pierwszy raport z badania TakeTask, który w lutym przepytał kasjerów o wolne niedziele, przed wejściem w życie ustawy o zakazie handlu w wybrane niedzielę. Niemniej teraz, kiedy przepytali drugi raz po kilku miesiącach będziemy mieli pogląd, jak ich opinia zmieniła się w czasie.

Do tej pory pod kilkoma wpisami o zakazie handlu, zwłaszcza tymi, w których opisywaliśmy poczynania sieci sklepów Żabka, czy projektowi zmian, za którymi lobbują związkowcy Solidarności, rozpatrywaliśmy problem z naszego punktu widzenia. Jakoś nie wpadła mi w ręce wcześniej żadna analiza czy raport przedstawiający punkt widzenia strony najbardziej zainteresowanej, czyli samych kasjerów.

Arkadiusz Cybulski, dyrektor zarządzający TakeTask:

Co na temat zakazu handlu w niedzielę sądzą kasjerki i kasjerzy? W lutym 2018 roku TakeTask przeprowadził pierwsze badanie opinii na ten temat. W czerwcu 2018 roku została przeprowadzona druga edycja badania, którego wyniki pokazują, w jaki sposób zmieniła się opinia kasjerek i kasjerów po upływie czterech miesięcy. Badaniem objęte były zarówno osoby, które mają oraz nie mają dzieci, mieszkające w dużych oraz średnich i małych miejscowościach.

Na pierwsze pytanie Czy decyzja o zakazie handlu była dla mnie dobra?, zdecydowanie twierdząco odpowiedziało 40% badanych kasjerów, 31% po prostu zgodziło się z tym, że była to dobra decyzja, ale spadł też odsetek osób, które zdecydowanie się z tym nie zgadzają. Porównując to też z lutowym badaniem, zmienił się trochę procentowy rozkład osób zgadzających się z tym pytaniem w zależności od statusu rodzinnego.

Na kolejne pytanie - Czy teraz mam więcej czasu dla siebie, rodziny i znajomych?, większość niezdecydowanych osób w lutym odpowiedziała twierdząco, zgadzając się z tym pytaniem. W rezultacie na dziś 26% osób, które nie mają dzieci odpowiada przecząco lub jeszcze nie ma zdania - w przypadku osób, które nie mają dzieci. Rodzice z kolei tylko w 14% zaprzeczają, 31% się zgadzają, a zdecydowanie się zgadza aż 54% rodziców.

Czy praca w niedziele mi pasuje? - Przy tym pytaniu znacznie spadł odsetek osób, które zdecydowanie się z nim zgadzają i równie znacznie zwiększył się w przypadku osób po prostu nie zgadzających się z nim, zwłaszcza wśród kasjerów posiadających dzieci.

Jak wiemy część sklepów wydłużyła czas pracy w sobotę przed wolnymi niedzielami i zobowiązała pracowników do wcześniejszego rozpoczęcia pracy w poniedziałek, tak więc w kolejnym pytaniu - Czy zauważam konieczność dodatkowej pracy w sobotę do późniejszych godzin lub poniedziałek wcześniej niż dotychczas? - widać, że przypadku osób, które były niezdecydowane czy tak się stanie przekonało się jednak, że tak jest. Osoby obawiające się tego potwierdziły sobie tylko ten fakt, a niedowiarki przekonały się, że tak się jednak stało.

Jednak dopiero ostatnie pytanie - Czy zamiast wolnej niedzieli wolę wprowadzenie dwa i pół razy wyższej stawki godzinowej we wszystkie niedziele? - daje odpowiedź, co tak naprawdę myślą o wolnych niedzielach kasjerzy. Większość z nich - 51% wolelałaby zamiast wolnej niedzieli, większą stawkę godzinową za pracę w niedziele. Zmniejszył się przy tym odsetek osób niezdecydowanych w tej kwestii i osób, które zdecydowanie odrzucają ten pomysł.

---
Pierwsze badanie zostało wykonane w niedzielę, 18 lutego 2018 roku, natomiast drugie w sobotę i niedzielę, 23 i 24 czerwca 2018 roku przez agentów platformy TakeTask. Przeprowadzili oni bezpośrednie wywiady z osobami zatrudnionymi w sieciach handlowych. W lutym analizą objęto 20 miast, natomiast w czerwcu 38 miast, w tym 8 dużych aglomeracji, m.in. Katowice, Poznań, Warszawę i Wrocław. W grupie małych i średnich ośrodków znalazł się np. Olsztyn, Tarnów i Toruń. W każdym sklepie odpowiedzi udzielił tylko jeden respondent. W sumie w lutym zbadano 118 pracowników, natomiast w czerwcu 134 pracowników, z których w lutym 70 z nich stanowili rodzice, a 48 osoby bezdzietne, natomiast w czerwcu w sumie zbadano 134 pracowników, z których 83 to rodzice, a 51 – osoby bezdzietne.

Photo: Syda_Productions/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu