Polska

To nie koniec historii z JustDrive i PKN Orlen. Jest skarga na Orlen złożona w Komisji Europejskiej

Grzegorz Ułan
21

To był mocny start nowej usługi dla kierowców tankujących na stacjach PKN Orlen. JustDrive to aplikacja mobilna stworzona przez ITMAGINATION, pozwalająca na tankowanie paliwa bez konieczności stania w kolejce, płatność dokonywana była po zeskanowaniu aplikacją kodu QR na dystrybutorze.

Aplikacja JustDrive udostępniona została na początku lutego, ale dzień później zablokowana została przez Orlen, z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy przez ITMAGINATION. Podobne rozwiązanie w miniony weekend wdrożył PKN Orlen pod nazwą Orlen Pay. To stało się okazją dla przedstawicieli ITMAGINATION do podzielenia się informacją, iż w lipcu tego roku złożyli w Komisji Europejskiej skargę na PKN Orlen za naruszenie przepisów antymonopolowych i złamanie zakazu nadużywania dominującej pozycji na rynku.

Tak późne poinformowanie mediów o sprawie tłumaczą faktem, iż liczyli jeszcze na osiągnięcie porozumienia i powrót do współpracy. Jednak udostępnienie przez PKN Orlen własnego rozwiązania stawiało sprawę jasno - ITMAGINATION pozostała już tylko droga sądowa.

Wcześniej jednak złożyli skargę do Komisji Europejskiej, jeśli zarzuty się potwierdzą i komisja przyzna rację ITMAGINATION, PKN Orlen będzie musiał się przygotować na wielomiliardową karę.

O co chodziło dokładnie z tym niedotrzymaniem warunków umowy przez ITMAGINATION? PKN Orlen tłumaczy, że umowa pozwalała na zaoferowanie rozwiązania JustDrive określonej grupie klientów, korzystających z określonej marki samochodów. ITMAGINATION z kolei udostępnił tę aplikację praktycznie każdemu posiadaczowi smartfonów. Przedstawiciele ITMAGINATION zaprzeczają takim zapisom w umowie, ale jednocześnie z uwagi na tajemnicę handlową nie udostępniają rzeczonej umowy do wglądu.

Jeśli skarga do Komisji Europejskiej nie przyniesie rezultatu, ITMAGINATION rozważa wejście ze sporem na drogę sądową.

Źródło: Business Insider Polska.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu