27

Jak rozliczyć przychody z reklam na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej?

Autorem wpisu jest Sebastian Bobrowski, Dyrektor Finansowy inFakt. Aplikacje mobilne i strony internetowe umożliwiają uzyskiwanie przychodów z reklam, które mogą być nawet jedynym sposobem finansowania danego projektu. Oczywiście taki przychód trzeba rozliczyć podatkowo, a niekiedy wręcz założyć w tym celu działalność gospodarczą. Niestety, polskie przepisy ani trochę nie ułatwiają rozliczania takich przychodów. Kiedy zarabianie na […]

Autorem wpisu jest Sebastian Bobrowski, Dyrektor Finansowy inFakt.

Aplikacje mobilne i strony internetowe umożliwiają uzyskiwanie przychodów z reklam, które mogą być nawet jedynym sposobem finansowania danego projektu. Oczywiście taki przychód trzeba rozliczyć podatkowo, a niekiedy wręcz założyć w tym celu działalność gospodarczą. Niestety, polskie przepisy ani trochę nie ułatwiają rozliczania takich przychodów.

Kiedy zarabianie na reklamach to działalność gospodarcza?

Poprzednio opisaliśmy sposoby rozliczania przychodów ze sprzedaży aplikacji. Teraz zaś skupiamy się na sprzedaży reklam, której rozliczenie jest analogiczne w przypadku stron www i aplikacji. Podstawowe pytanie, które z pewnością zadajecie sobie, brzmi: czy mogę zarabiać na reklamach i nie zakładać działalności gospodarczej? Jak łatwo się domyślić, odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Zarabianie na reklamach na stronie www czy w aplikacji mobilnej może (ale nie musi) wymagać zarejestrowania działalności gospodarczej. Aby to ustalić, trzeba posłużyć się definicją działalności gospodarczej. Definicja zawarta w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że działalnością gospodarczą jest „zarobkowa działalność (…), wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Ponadto, w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się przepis, który określa, że nie uważa się za przychody z działalności gospodarczej przychodów z tytułu m.in.:

  • stosunku pracy (umowy o pracę),
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • prywatnych umów zlecenie i o dzieło,
  • umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i podobnych, chyba że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • innych źródeł.

Jeśli zatem przychody nie należą do wymienionych źródeł, wydawca serwisu lub aplikacji musi przede wszystkim ocenić, czy przedsięwzięcie jest ciągłe i zorganizowane. Jeśli wymaga ono poświęcania regularnie czasu i towarzyszą mu zorganizowane czynności (np. zatrudnienie współpracowników, zakup wielu usług, aktywne i regularne działania na rzecz promocji i sprzedaży), to należy zarejestrować firmę. Przy dokonywaniu oceny należy jednak zachować dużą dozę ostrożności, ponieważ z uwagi na nieścisłość przytoczonej definicji, nigdy nie ma pewności czy fiskus podzieli Twoją opinię.

Nie ma natomiast wątpliwości, gdy zarobki z reklam uzyskiwane są na podstawie np. umów zleceń, czy o dzieło – takie przychody nie wymagają rejestracji działalności gospodarczej niezależnie od tego jakie działania podjął właściciel strony internetowej czy aplikacji mobilnej.
Poniżej opisujemy sposoby rozliczania przychodów z reklam w dwóch przypadkach – zarówno dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców.

1. Rozwiązania dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

Różne umowy z systemami reklamowymi

W praktyce działalności w Sieci, stosowane są rozmaite sposoby rozliczeń na linii wydawca (właściciel strony www lub aplikacji) – reklamodawca. Przykłady są następujące:

  • umowa dzierżawy powierzchni reklamowej – jeśli wydawca udostępnia ściśle określone miejsce na swojej stronie internetowej określonemu reklamodawcy lub krajowemu systemowi reklamowemu (np. AdTaily, Novem) i towarzyszy temu spisana umowa;
  • umowa zlecenie lub o dzieło – są to umowy proponowane przez niektórych reklamodawców, stosowane np. jeśli reklamodawca pragnie zamieścić artykuł sponsorowany, czy też przeprowadzić akcję reklamową;
  • umowa o współpracy – rozlicza się je tak samo, jak umowy zlecenie lub o dzieło;
  • inne źródła – jeśli wydawca zarabia na reklamach internetowych lub mobilnych, ale nie towarzyszy temu formalnie spisana umowa, co ma miejsce w przypadku większości zagranicznych systemów reklamowych np. Google AdSense.

Kiedy można rozliczyć zarobki z reklamy jako umowę dzierżawy?

Niektóre systemy reklamowe proponują wydawcom zawarcie umowy dzierżawy powierzchni reklamowej. Do niedawna było to rozwiązanie kontrowersyjne, natomiast obecnie jest raczej uznawane przez urzędy skarbowe jako prawidłowe (aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zajrzyjcie np. do artykułu z Monitora Podatkowego).

W umowie o najem powierzchni reklamowej określa się wielkość miejsca udostępnionego na cele reklamowe w pikselach (np. 300×250 pikseli). Przepisy określają, że w przypadku najmu wynagrodzenie może być uzgodnione zarówno w postaci czynszu (stałej opłaty), jak i ułamka od pożytków. Otwiera to drogę do pobierania stałej miesięcznej opłaty za udostępnione miejsce lub stosowania modeli efektywnościowych, w tym CPC (opłata za kliknięcie), CPA (opłata za akcję użytkownika), czy CPS (opłata za sprzedaż lub procent od wartości transakcji).

Wydawca może rozliczyć się z przychodów z najmu według skali podatkowej (z dwoma progami podatkowymi: 18% i 32%) lub zryczałtowaną stawką w wysokości 8,5%. Co jest korzystniejsze? Skala podatkowa umożliwia odliczenie kosztów uzyskania przychodów (np. opłat za hosting) oraz daje prawo do kwoty wolnej od podatku (3091 zł), poniżej której nie płaci się podatku. Ryczałt ma niższą stawkę, ale nie można uwzględnić kosztów i kwoty wolnej od podatku. Wydawca powinien obliczyć, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne.

Jeśli wydawca chce rozliczać przychody z dzierżawy, a pracuje na umowie o pracę, musi odwołać oświadczenie PIT-2, o ile je złożył, a także oświadczyć, że pragnie samodzielnie rozliczać kwotę wolną od podatku. Aby natomiast móc korzystać z ryczałtu, należy najpierw powiadomić o tym urząd skarbowy co najmniej w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu z dzierżawy.

W obu przypadkach, wydawca musi samodzielnie obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Oprócz tego, wydawca, który rozlicza przychody na zasadach ogólnych, musi podsumować roczne przychody na formularzu PIT-36 do końca kwietnia kolejnego roku. W przypadku ryczałtu obowiązuje formularz PIT-28, który składa się wcześniej – do końca stycznia.

Zarobki z reklam z tytułu umowy zlecenie lub o dzieło rozlicza się standardowo

Niektórzy reklamodawcy proponują wydawcom podpisanie umowy zlecenie lub o dzieło. Mogą one dotyczyć nie tylko standardowej reklamy typu display, ale także np. napisania wpisu sponsorowanego lub przeprowadzenia konkretnej akcji reklamowej.
Rozliczenie tego rodzaju umów jest stosunkowo proste. Przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Wydawca nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, bo ten obowiązek leży na zleceniodawcy. Musi natomiast rozliczyć te przychody w zeznaniu rocznym, na podstawie otrzymanego od reklamodawcy PIT-11.

Zarobki z reklam bez formalnej umowy są przychodami z tzw. „innych źródeł”

W przypadku zarobków z zagranicznych systemów reklamowych nie ma zazwyczaj możliwości podpisania formalnej umowy. Dotyczy to zarówno systemów reklamowych skierowanych do posiadaczy stron internetowych, jak i aplikacji mobilnych. Zarobki z reklam należy wtedy potraktować jako przychody z tzw. „innych źródeł”.

Tego rodzaju przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej). Przy rozliczeniu uwzględnia się kwotę wolną od podatku oraz koszty uzyskania przychodów. Nie stosuje się zryczałtowanych kosztów, dlatego wydawca może uwzględnić tylko faktycznie poniesione wydatki (np. hosting, opłata za domenę). Wydatki muszą być udokumentowane za pomocą rachunków lub faktur.

Wydawca jest zobowiązany samodzielnie obliczać zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Konieczność wpłacenia zaliczki pojawia się tylko za miesiąc, w którym zostało wypłacone wynagrodzenie z systemu reklamowego. Nie składa się przy tym żadnych miesięcznych deklaracji.

Po zakończeniu roku podatkowego, wydawca ma obowiązek złożyć do końca kwietnia formularz PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG, jeżeli przychody pochodzą od reklamodawcy z siedzibą poza Polską.

2. Rozwiązania dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Mając zarejestrowaną firmę, rozliczanie zarobków z krajowych systemów reklamowych jest proste

Jeśli wydawca prowadzi działalność gospodarczą, to może zarobki z reklamy rozliczyć w ramach przychodów firmy. Standardowa działalność firmy może nie obejmować reklamy, ale to w niczym nie przeszkadza – wystarczy dodać kolejne kody PKD i poszerzyć działalność. (W przeciwnym razie można także potraktować przychody z reklam jako niepochodzące z działalności gospodarczej, np. gdy dotyczą hobbystycznie prowadzonego bloga).

Rozliczenie sprzedaży reklam z polskimi reklamodawcami lub pośrednikami jest bardzo proste – wystarczy wystawić fakturę lub rachunek. VAT-owcy doliczają podatek VAT 23%. Oprócz faktur, współpracę można także udokumentować umową np. o współpracy, która ureguluje wzajemne prawa i obowiązki, ale nie ma takiej konieczności. Nieco bardziej skomplikowane jest rozliczenie sprzedaży reklam na rzecz zagranicznych kontrahentów, w tym np. Google AdSense.

Jak rozliczyć sprzedaż reklam zagranicznym firmom?

W przypadku zagranicznych systemów reklamowych, sytuację komplikują specyficzne przepisy dotyczące podatku VAT. Udostępnienie powierzchni reklamowej jest usługą reklamową, która jest świadczona elektronicznie. Przyjmuje się, że miejscem świadczenia usługi jest kraj usługobiorcy, czyli firmy, która oferuje system reklamowy. Oznacza to, że na nią spada obowiązek rozliczenia podatku VAT. Dotyczy to zarówno firm z UE, jak i spoza Wspólnoty.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Przed uzyskaniem pierwszych zarobków z reklam należy zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, o ile reklamodawca pochodzi z Unii. Dotyczy to zarówno VAT-owców, jak i przedsiębiorców zwolnionych z VAT.

Jeśli przedsiębiorca jest VAT-owcem, po uzyskaniu (wypłacie) zarobków od reklamodawcy (np. Google), powinien wystawić fakturę na kwotę wynagrodzenia ze stawką „np” (nie podlega) oraz umieścić na fakturze adnotację „odwrotne obciążenie”. Przedsiębiorca może taką fakturę zaksięgować bez wysyłania jej do odbiorcy.

Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT, mogą wystawić rachunek, ale nie muszą. Wystawienie rachunku z adnotacją „odwrotne obciążenie” ułatwi jednak księgowanie, którego dokonuje się wtedy w dacie wystawienia rachunku. Przedsiębiorcy mają obowiązek składania formularza VAT-UE za okresy, w których otrzymali przychody.

Jakie problemy spotykacie rozliczając przychody z reklam? Podzielcie się w komentarzach :)