Technologie

Fotowoltaika w 2023 roku: jak rozliczyć wyprodukowaną energię?

Błażej Wojciechowski
Fotowoltaika w 2023 roku: jak rozliczyć wyprodukowaną energię?
0

Jednym z istotnych aspektów związanych z fotowoltaiką jest sposób rozliczania energii wytworzonej przez instalację i wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej. W tym tekście omówimy podstawowe zasady rozliczania fotowoltaiki w 2023 roku.

Jak rozliczana jest fotowoltaika w 2023 roku?

Fotowoltaika, czyli wykorzystywanie słońca do produkcji elektryczności, staje się coraz popularniejszą formą pozyskiwania energii. Nie brakuje dziś osób decydujących się na instalację paneli na swoich domach lub firmach. Jednym z istotnych aspektów związanych z fotowoltaiką jest sposób rozliczania energii wytworzonej przez instalację i wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej. W tym tekście omówimy podstawowe zasady rozliczania fotowoltaiki w 2023 roku.

Sprawdziliśmy na stronach Polskiej Grupy Energetycznej, jak dokładnie rozliczana jest fotowoltaika w 2023 roku. Czasami brzmi to jak czarna magia, ale mamy nadzieję, że dzięki temu lepiej zrozumiecie, na jakich zasadach odbywa się ten proces.

Podstawowe zasady rozliczania fotowoltaiki w 2023 roku

Rozliczenia prosumentów, czyli osób posiadających instalacje fotowoltaiczne, odbywają się w okresach rozliczeniowych, które są wybierane przez klienta spośród dostępnych opcji dla danej grupy taryfowej. Długość wybranego okresu rozliczeniowego ma wpływ na częstotliwość wystawiania faktur oraz bilansowanie energii. Grupę taryfową należy sprawdzić na swojej umowie. Najpopularniejsze opcje to G (gospodarstwa domowe) oraz C (mali i średni przedsiębiorcy).

Dla grup taryfowych G1x oraz C1x masz do wyboru trzy opcje:

  • Okres miesięczny – rozliczenie następuje na koniec każdego miesiąca.
  • Okres dwumiesięczny – rozliczenie następuje na koniec każdego miesiąca parzystego.
  • Okres półroczny – rozliczenie następuje dwukrotnie w roku, w dniu 30 czerwca oraz 31 grudnia.
źródło: gkpge.pl

Rozliczamy fotowoltaikę: Zużycie i produkcja energii

Po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych energia elektryczna jest kierowana od razu do Twojej nieruchomości i zużywana na bieżąco w proporcji 1:1 (bez potrącenia). Jeśli wytworzona energia przekracza aktualne zapotrzebowanie, nadwyżka kierowana jest do sieci i rejestrowana przez licznik jako "energia wprowadzona do sieci". Natomiast jeśli bieżąca produkcja własna jest niewystarczająca, brakująca część energii jest pobierana z sieci i jako taka rejestrowana.

Warto zauważyć, że licznik mierzy jedynie nadwyżkę energii produkowanej przez Twoje gospodarstwo lub firmę, czyli tę część produkcji, której nie zużywasz na bieżąco dla swoich potrzeb. Dlatego ilość wprowadzonej energii zarejestrowanej na liczniku zawsze będzie mniejsza niż na inwerterze, który prezentuje całość produkcji prądu.

Metoda bilansowania energii z fotowoltaiki

Od 1 kwietnia 2022 roku zmienił się sposób przygotowywania i udostępniania danych pomiarowych. Aby wyjaśnić, jak rozliczana jest fotowoltaika, warto wiedzieć, że bilansowanie energii odbywa się poprzez porównywanie ilości energii pobranej z sieci z ilością energii wprowadzonej do sieci. Proces ten jest dokonywany dla każdej godziny. Dodatnia wartość oznacza ilość energii elektrycznej pobranej w danej godzinie z sieci dystrybucyjnej, a wartość ujemna oznacza ilość energii elektrycznej wprowadzonej w danej godzinie do tej sieci. Sumując wszystkie wartości dodatnie, otrzymujemy całkowitą ilość energii pobranej z sieci w danym okresie, natomiast suma wartości ujemnych odpowiada całkowitej ilości energii wprowadzonej do sieci w tym samym okresie. Najlepiej obrazuje to poniższa tabelka:

źródło: gkpge.pl

Fotowoltaika w 2023 roku: Współczynnik bilansowania

Maksymalna moc wytwórcza instalacji fotowoltaicznej dla prosumentów wynosi obecnie 50 kW. Zgodnie z funkcjonującą obecnie ustawą, energia wprowadzona do sieci podlega rozliczeniu wraz z energią pobraną, uwzględniając współczynnik bilansowania. Współczynnik ten zależy od mocy wytwórczej Twojej fotowoltaiki i wynosi:

  • dla instalacji o mocy do 10 kW - 0,8 (80%),
  • dla instalacji o mocy od 10,01 kW do 50 kW - 0,7 (70%).

Przykładowo: jeśli wprowadziłeś(-aś) do sieci 100 kWh energii, zostanie Ci zwrócone odpowiednio 80 kWh lub 70 kWh, w zależności od mocy wytwórczej Twojej instalacji.

źródło: gkpge.pl

Rejestracja energii wprowadzonej do sieci

Od 1 grudnia 2019 roku, energia wprowadzana do sieci jest rejestrowana odrębnie dla każdego miesiąca i zapisywana w postaci porcji. Na fakturze przedstawiane są informacje o ilości energii wprowadzonej w ciągu danego miesiąca kalendarzowego oraz dacie jej wprowadzenia. Formalnie następuje to w ostatnim dniu miesiąca jako suma całomiesięcznej produkcji. Masz 12 miesięcy na wykorzystanie wprowadzonej nadwyżki energii, licząc od daty jej wprowadzenia. Energia niewykorzystana w tym okresie niestety przepada.

Fotowoltaika dynamicznie się rozwija, a jej popularność rośnie z każdym rokiem. Warto więc wiedzieć, na czym polega proces bilansowania energii, gdy jest pozyskiwana ze słońca. Zrozumienie zasad rozliczania fotowoltaiki w 2023 roku ma kluczowe znaczenie dla wszystkich, którzy zdecydowali się na ten sposób pozyskiwania energii. Posiadanie takiej wiedzy umożliwi świadome korzystanie z wyprodukowanej energii, minimalizując jej marnotrawstwo.

źródło: gkpge.pl

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu