Polska

40% Polaków nie rozumie związku inflacji z poziomem cen

Grzegorz Ułan
40% Polaków nie rozumie związku inflacji z poziomem cen
31

Zastanawiałem się czy nie dać do tego tytułu wykrzyknika, ale po krótkim zastanowieniu stwierdziłem, iż nie jest to wcale taki zły wynik, bo oznacza ni mniej ni więcej, iż 60% rodaków doskonale rozumie już związek zachodzący pomiędzy inflacją a poziomem cen, czyli większość.

Różne inne badania, opublikowane na przestrzeni ostatnich lat dowodziły, iż finansowa wiedza Polaków nie jest na wybitnym poziomie, ale cieszy, iż rośnie świadomość rodaków na temat inflacji, którą to w ostatnim roku można uznać za szalejącą, a może teraz zaważyć na wynikach zbliżających się wyborów parlamentarnych - choć w tym kontekście, nie mam jednak dobrych wiadomości.

Inflacja a poziom cen w ostatnim roku

Badanie zostało przeprowadzone na panelu Ariadna dla ciekaweliczby.pl na początku maja. Zadano w nim pytanie: „Co, według Ciebie, oznacza informacja, że inflacja w marcu 2023 roku wyniosła 16,1% w porównaniu z marcem ubiegłego roku, natomiast inflacja w kwietniu 2023 roku wyniosła 14,7% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku?”.


Większość Polaków - 60% z badanych odpowiedziało na nie prawidłowo, iż oznacza to, że ceny nadal rosną, ale wolniej. Niepokojące tu jest niemal 10%, które uważają, że skoro inflacja jest niższa, to ceny zaczną spadać, a co więcej - uważa tak aż 21% wyborców partii rządzącej.

Wierzą oni również, że ceny już nie będą rosły - 31% lub będą wręcz spadały - 22%, tylko 35% z nich ma świadomość, że ceny nadal będą rosły, co w porównaniu ze średnią dla całej próby wynoszącą ponad 60%, tworzy sporą przepaść w postrzeganiu jakże ważnego teraz tematu.

Nie ma tu też zgody przy pytaniu o sytuację finansową, większości Polaków żyje się gorzej niż rok temu, jedynie przy wyborcach partii rządzącej więcej odpowiedzi wskazuje na podobną lub nawet lepszą sytuację obecnie.

Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl:

To już kolejne badanie, które pokazuje, że wiedza ekonomiczna wielu Polaków jest na niskim poziomie. Wciąż dużo osób nie rozumie, że jak spada inflacja, to nie znaczy, że ceny spadają, tylko że one dalej rosną, ale w wolniejszym tempie. Badanie pokazuje również, jak bardzo nasze społeczeństwo jest podzielone na dwa przeciwstawne bloki w postrzeganiu różnych zjawisk. Widać dużą siłę narracji obozu rządzącego i sprzyjających im mediów, która zakłamuje rzeczywistość i próbuje wmówić swoim wyborcom, że jest lepiej, niż się wydaje.

Podwyżki wynagrodzeń w ostatnim roku

Być może takie poczucie wynika z podwyżek wynagrodzeń, więc sprawdźmy jak to się przedstawiało w ostatnim roku.


Okazuje się, że wprawdzie wyborcy partii rządzącej sporo ponad średnią dla wszystkich badanych, mogą pochwalić się otrzymaniem podwyżki i relatywnie niewiele z tych osób jej nie otrzymało, ale nie ma tu tak dużych różnic w porównaniu z innymi wyborcami, jak w przypadku postrzegania przez nich poziomu cen.

Na koniec pytanie o poziom tych podwyżek, gdzie rozkłada się to również równomiernie, jedynie wyborcy PSL i Polski 2050 wyróżniają się wysokim odsetkiem odpowiedzi, co do podwyżki w wysokości pomiędzy 5% a 10% wynagrodzenia.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna dla ciekaweliczby.pl w dniach 5-7 maja 2023 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1039 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty łączne dobrane według reprezentacji w populacji pełnoletnich Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.
Źródło: Ciekaweliczby.pl
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu