Artykuł sponsorowany

Sztuczna inteligencja w służbie ochrony Puszczy Białowieskiej

Grzegorz Ułan
Sztuczna inteligencja w służbie ochrony Puszczy Białowieskiej
2

Na dzisiejszej konferencji prasowej, zorganizowanej przez Huawei Polska, zaprezentowano wyniki projektu badania bioróżnorodności w Białowieskim Parku Narodowym, w ramach globalnej inicjatywy Huawei Tech4All.

Huawei Tech4All na świecie

Huawei Tech4All, to inicjatywa realizowana w różnych zakątkach świata z różnymi partnerami technologicznymi, w celu wsparcia ochrony przyrody czy zagrożonych gatunków zwierząt.

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska:

Od 2019 roku Huawei współpracuje z ponad 30 globalnymi partnerami, wykorzystując technologie cyfrowe do ochrony i odbudowy 46 obszarów chronionych na całym świecie - od tropikalnych lasów deszczowych Amazonii, po oazy mokradeł we Włoszech i rafy koralowe u wschodniego wybrzeża Mauritiusa.

Na konferencji wspomniano o realizacji w Irlandii w 2021 roku projektu Smart Whale Sounds, który wspomógł zaplanowanie terenów ochronnych dla wielorybów.

Nie zabrakło też projektów, które wprost służyły walce z kłusownictwem we Włoszech, Grecji czy wyznaczaniu korytarzy ochronnych dla migrujących i zagrożonych gatunków w dżungli Kolumbijskiej.

Huawei Tech4All w Polsce

Celem projektu realizowanego w Polsce, było przeprowadzenie pasywnego monitoringu akustycznego (PAM) na terenie Białowieskiego Parku Narodowego w dniach od 27 marca do 9 czerwca 2023 roku.

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska:

Jestem dumny z tego, że jeden z takich projektów realizujemy również w Polsce, gdzie jesteśmy jako firma obecni już 20 lat. W najcenniejszym ekosystemie przyrodniczym - Puszczy Białowieskiej, która znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, razem z pracownikami Białowieskiego Parku narodowego oraz we współpracy z amerykańską fundacją Rainforest Connection, zbadaliśmy stan bioróżnorodności puszczy. Mamy nadzieję, że wyniki naszej wspólnej pracy przyczynią się do dalszej ochrony i zachowania tego unikalnego ekosystemu dla przyszłych pokoleń.

We współpracy z amerykańskim startupem Rainforest Connection (RFCx) i producentem oprogramowania Arbimon oraz przy wykorzystaniu urządzeń do bio-akustycznego monitorowania środowiska tzw. „Nature Guardians” (napędzanych energią słoneczną), przeprowadzono analizę odgłosów przyrody w czasie rzeczywistym przez narzędzia AI.

Na teranie Puszczy Białowieskiej zainstalowano w tym celu aż 61 rejestratorów AudioMoth, które to w szczycie sezonu aktywności ptaków, gromadziły dane z każdej lokalizacji przez średnio 37 dni.

Mapa badanego obszaru w Białowieskim Parku Narodowym. Miejsca pobierania próbek oznaczono żółtymi kropkami.

Dzięki temu uzyskano i przeanalizowano ponad 1 milion jednominutowych nagrań. Gro z tych nagrań analizowała AI i oprogramowanie Arbimon, ale wcześniej oczywiście część pracy musieli wykonać biolodzy z zespołu naukowego RFCx, co niejako jest potwierdzeniem, iż nie we wszystkich działaniach, sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić pracę człowieka.

Ekran walidacji programu Arbimon Pattern Matching – na przykładzie wilka szarego (Canis lupus).

Naukowcy dostali do analizy podzbiór nagrań z jednego dnia, w którym oznaczyli właściwe gatunki dla każdej z lokalizacji, tworząc wstępną listę wszystkich wykrytych gatunków. Do pozostałych nagrań zaprzęgnięto już na tej podstawie AI, która wyszczególniła dzięki danym szkoleniowym dla modeli sztucznej inteligencji, przygotowanym przez naukowców, już cały zbiór wydających dźwięki gatunków, które występowały na badanym obszarze.

Przedstawiciele Białowieskiego Parku Narodowego szacowali, iż tym sposobem będą chcieli wyszczególnić i zbadać różnorodność gatunkową oraz rozmieszczenie gatunków dla 17 osobników - 15 ptaków i 2 ssaków. Rezultaty badań okazały się jednak lepsze, udało się tego dokonać dla 21 osobników - 19 ptaków i 2 ssaków.

Spektrogram z oznaczeniami odgłosów gatunków (czarne pola) z 1-minutowego nagrania zarejestrowanego w Białowieskim Parku Narodowym.

Przy czym zidentyfikowano aż 56 gatunków - 52 ptaki, 3 ssaki, 1 płaz (to jest 36% wszystkich spośród 145 gatunków występujących w Białowieży). Były to między innymi wilk szary (Canis lupus), sarna (Capreolus capreolus) i pies domowy (Canis lupus familiaris) czy żubr. Nie wykryto natomiast,- na co liczono, rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx), a najczęściej wykrywanymi gatunkami ptaków były pierwiosnek i dzięcioł duży, podczas gdy najrzadziej wykrywano dzięcioła średniego.

Łączna liczba wykryć w podziale na gatunki oraz liczba stanowisk, na których wykryto poszczególne z nich.

Wiesław Klimiuk, Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody Białowieskiego Parku Narodowego:

Puszcza Białowieska to jeden z najcenniejszych obszarów bioróżnorodności w Polsce. Znamy już setki gatunków występujących na terenie naszego parku narodowego, ale wciąż nie mamy o nich pełni wiedzy i kompletnych danych o ich zachowaniach, co wydaje się szczególnie istotne w działaniach ochronnych. Cieszy nas, że to właśnie w Białowieskim Parku Narodowym po raz pierwszy w Polsce wykorzystano systemy Huawei, które pozwalają nam monitorować te niezbadane jeszcze w pełni zasoby dzikiej przyrody.

Zależność między występowaniem gatunków a wysokością koron drzew dla 17 gatunków ptaków. Poziome słupki wskazują przedziały o wiarygodności 95% (miara niepewności).

W wynikach przeprowadzonych badań w Puszczy Białowieskiej, szczególną uwagę zwracaną głównie na to, iż dzięki pasywnej analizie akustycznej, wysoce skutecznie udało się się wykryć, że występowanie gatunków ptaków w okresie wiosennym jest uzależnione w dużym stopniu od wysokości koron drzew oraz wskaźnika NDVI (znormalizowany różnicowy wskaźnik roślinności - średnia roczna i odchylenie standardowe). Ptaki preferowały tu obszary z wysokimi koronami (wyższymi drzewami) i większą ilością roślin zimozielonych.

Co dalej? Huawei na konferencji zadeklarował dalsze wsparcie technologiczne Puszczy Białowieskiej w tym zakresie (zamontowane rejestratory AudioMoth pozostaną tam na stałe), dzięki temu te i przyszłe podobne projekty dla działań ochronnych, przyczynią się do zachowania unikalnej różnorodności biologicznej w regionie Białowieży.
--
Artykuł powstał we współpracy z Huawei Polska

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu