16

Grupa Pino poszła pod młotek – już wiadomo ile jest warta

Po prawie roku od ogłoszenia upadłości przez Grupę Pino została ona właśnie wystawiona na sprzedaż przez Syndyka. Jak dla mnie dość długo trwała sama wycena wartości całej grupy, zapewne tracąc przez to na wartości (jeszcze w 2010 roku była odnotowywana w Megapanelu z 3 mln użytkowników). Na dziś cała Grupa Pino, według Syndyka, warta jest […]

Pino.pl   spolecznosc  rozrywka  fun  ludzie i zabawa

Po prawie roku od ogłoszenia upadłości przez Grupę Pino została ona właśnie wystawiona na sprzedaż przez Syndyka. Jak dla mnie dość długo trwała sama wycena wartości całej grupy, zapewne tracąc przez to na wartości (jeszcze w 2010 roku była odnotowywana w Megapanelu z 3 mln użytkowników).

Na dziś cała Grupa Pino, według Syndyka, warta jest w granicach 500 tys. – 1 mln zł. Cena wywoławcza licytacji ustalona została natomiast na kwotę 560 tys. zł. Co za tą cenę otrzyma potencjalny nabywca? 1,2 mln użytkowników i 20 mln odsłon skupionych wokół wszystkich serwisów należących do grupy.

Na dziś są to, znany chyba wszystkim, hosting Prv.pl (to był chyba mój pierwszy alias hostingu na republice onetu), serwis o grach Playa.pl, filmy, muzyka i zdjęcia – Patrz.pl, prywatne kanały telewizyjne (?) – PinoTV.pl, Moblo.pl – to miał być chyba klon Blip.pl, a wyszło dzielenie się cytatami. Dalej mamy klon Wykop.pl – Spis.pl – martwy już chyba, klon Fotka.pl – Osobie.pl oraz nie działające już, przynajmniej na tę chwilę – iThink.pl i Blogi.pl, no i oczywiście Pino.pl.

Najbardziej szkoda działających od wielu lat Prv.pl oraz Patrz.pl, podejrzewam, że gdyby nie ogłoszenie upadłości rok temu, nadal mogłyby sobie dobrze radzić w polskim internecie. Mam nadzieję, że potencjalny nabywca zbierze z tej grupy to co da się jeszcze uratować, utrzyma przy życiu i będą nadal rozwijane.

Co jeszcze zastanawiające w tym wszystkim, to dziwne przełożenie liczby użytkowników na odsłony, ale być może charakter skupionych wokół grupy serwisów daje takie taki współczynnik.

Na koniec samo ogłoszenie o sprzedaży Syndyka, zwróćcie uwagę na kwotę napisaną słownie:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Grupa Pino Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 11 ogłasza przetarg pisemny w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego, zgodnie z art. 701-705 k.c. na nabycie przedsiębiorstwa upadłego Grupa Pino Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie 1. Cena wywoławcza wynosi 560 000,00 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy). 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2013 r. osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania). 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2013 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100, w sali nr 44 o godz. 9.00. Oferty będą rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów. 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 pod nr tel 22 203 57 57 lub poprzez e-mail: syndyk.mw@gmail.com.

Link do ogłoszenia odnalazł Tomasz Grynkiewicz.