Polska

Gigantyczne dofinansowanie paczkomatów ! Łącznie 118 milionów EUR

14

Rafał Brzoska godzinę temu ogłosił, że spółka EasyPack pozyskała blisko 118 milionów Euro na rozwój sieci paczkomatów na świecie. Gigantyczna kwota składa się, z 54,7 milionów EUR wkładu Integera, oraz 27 milionów EUR od takich inwestorów jak Templeton Strategic Emerging Markets Fund i PZU FIZAN...

Rafał Brzoska godzinę temu ogłosił, że spółka EasyPack pozyskała blisko 118 milionów Euro na rozwój sieci paczkomatów na świecie.

Gigantyczna kwota składa się, z 54,7 milionów EUR wkładu Integera, oraz 27 milionów EUR od takich inwestorów jak Templeton Strategic Emerging Markets Fund i PZU FIZAN BIS. Do tego dochodzi jeszcze zawarta przez Inpost Canada umowa kredytowa z BGK na kwotę 36,7 milion dolarów.

Za PAP:

Umowa przewiduje, że Integer wniesie wkład rzeczowy oraz pieniężny w łącznej wysokości 54,7 miliona euro, a TSEMF IV i PZU FIZAN BIS 2 zobowiązali się wnieść wkłady pieniężne w łącznej wysokości 27 milionów euro. Wpłaty każdego ze wspólników na kapitał zakładowy Easypack mają zostać dokonane w dwóch równych ratach.

Wkłady pieniężne zostaną dokonane po spełnieniu się warunków zawieszających. Integer ma dokonać wniesienia wkładu rzeczowego do EasyPack, przenieść na EasyPack swoje prawa i obowiązki wynikające z umów joint venture z partnerami w spółkach easyPack Plus Self Storage LLC i InPost Canada oraz uzyskać i przekazać zaświadczenia dotyczące EasyPack o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Pozyskane środki mają być oczywiście przeznaczone na rozwój sieci paczkomatów, które przypomnijmy to nadal są maszyną nierentowną pochłaniającą bardzo duże pieniądze (oczywiście w skali globalnej)

Zdjęci pochodzi z profilu Rafała Brzoski na Facebooku

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu