Polska

Ufff… 150 mln zł uratowane - nowe e-dowody od marca 2019 roku

Grzegorz Ułan
Ufff… 150 mln zł uratowane - nowe e-dowody od marca 2019 roku
38

Długo to trwało, ale polski rząd podjął „już” kroki legislacyjne potrzebne do wdrożenia e-dowodów w Polsce. Mają zacząć być wydawane od marca 2019, zgodnie z warunkami UE - jeśli byśmy tego terminu nie dotrzymali, 150 mln zł (148,4 mln zł), które zostały już nam przekazane przez UE na realizację tego projektu, trzeba byłoby zwrócić.

Pierwsze informacje o e-dowodach przekazywałem Wam w połowie lutego 2017 roku, poznaliśmy wtedy założenia tego projektu i harmonogram wdrożenia.

Z kolei w połowie maja tego roku Wprost donosił o audycie w temacie e-dowodów, który nie napawał optymizmem i poddawał w wątpliwość czy w ogóle się wyrobimy.

Na szczęście w końcu coś się ruszyło i polski rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się od marca 2019 roku.

Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online (w praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN). Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat). W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym („podpisem osobistym”). Będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Każdy posiadacz nowego dowodu będzie mógł zdecydować o zamieszczeniu w nim funkcji „podpisu osobistego”.

Z nowym e-dowodem będziemy potwierdzać swoją tożsamość w placówkach służby zdrowia, co ma wspomóc uszczelnianie rozliczeń za świadczone usługi medyczne przez przychodnie lekarskie czy szpitale. Z kolei dzięki zaimplementowaniu w nich aplikacji ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) szybciej i sprawniej będziemy mogli odprawiać się na lotniskach.

Wymiana dowodów potrwa 10 lat do 2029 roku, czyli tyle ile wynosi standardowa ważność dowodów. Tak więc planowany jest raczej naturalny proces wymiany, ale przewiduje się również, że właściciele starych dowodów będą mogli je wymienić przed upływem terminu ich ważności.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.

Photo: bzyxx/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu