Polska

Mamy duży problem - dzieci korzystają z mediów społecznościowych, aby poczuć się lepiej

Grzegorz Ułan
Mamy duży problem - dzieci korzystają z mediów społecznościowych, aby poczuć się lepiej
17

To już nie pierwsze badanie, którego wyniki alarmują - dzieci/nastolatki/młodzież za dużo czasu spędzają w internecie. Jednak ostatnie ogólnopolskie badanie zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka pokazuje, jak duży wpływ na młodych Polaków mają same media społecznościowe.

Czas spędzany w internecie przez uczniów

Zacznijmy jednak od czasu spędzanego w internecie, bo to przecież bezpośrednia przyczyna wpływu mediów społecznościowych na uczniów. Wyniki pokazują, iż z wiekiem ten czas spędzany w internecie rośnie - większość dzieci (2 klasa podstawówki) do dwóch godzin, nastolatki (6 klasy podstawówki) poświęcają na to poza zajęciami szkolnymi od 2 do 4 godzin dziennie - 33%, a młodzież (technika i licea) od 4 do 6 godzin - 31%.

Powyżej 8 godzin, a więc wliczając w to sen i naukę nie mają na nic więcej czasu - 16% młodzieży, 10% nastolatków i 4% dzieci. Siłą rzeczy, przy takim nasileniu i wzrostowi czasu spędzanego w sieci rośnie uzależnienie od mediów społecznościowych i na tym skupiono się w głównej części badania.

Uzależnienie od mediów społecznościowych wśród uczniów

Jak? Otóż przygotowano uczniom zestaw 9 pytań, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na 5 z nich przyjmuje się, że daną osobę kwalifikuje się jako zaburzonego użytkownika mediów społecznościowych.

Kryterium diagnostyczne Stwierdzenie w kwestionariuszu
zaabsorbowanie Zdaję sobie sprawę, że myślę tylko o korzystaniu z mediów społecznościowych
tolerancja Czuję niezadowolenie, ponieważ chciałbym spędzać więcej czasu w mediach społecznościowych niż jest to obecnie możliwe
wycofanie Czuję się źle, kiedy nie mogę skorzystać z mediów społecznościowych
wytrwałość Podejmowałem nadaremne próby spędzania mniejszej ilości czasu w mediach społecznościowych
wypieranie Zaniedbuję inne zajęcia ze względu na korzystanie z mediów społecznościowych
problem Ilość spędzanego czasu w mediach społecznościowych
jest przyczyną konfliktu z innymi osobami
oszustwo Mówię rodzicom, przyjaciołom, ile czasu spędzam w mediach społecznościowych
ucieczka Często korzystam z mediów społecznościowych, aby poczuć się lepiej
konflikt Zdarzyła się sytuacja konfliktowa z bliskimi, dotycząca korzystania z mediów społecznościowych

Teraz spójrzmy na odpowiedzi uczniów. Uczniowie drugiej klasy szkoły podstawowej w znacznym odsetku zdają sobie sprawę, że zbyt dużo myślą o korzystaniu z mediów społecznościowych, podejmowali nieskuteczne próby spędzania w nich mniej swojego czasu, nie zdradzają ile go tracą rodzicom czy znajomym oraz korzystają z nich by poprawić swoje samopoczucie - na te wskazania zwróćcie proszę uwagę w kolejnych rocznikach, bo one są chyba najbardziej niepokojące.


Podstawa: uczniowie klas 2. szkoły podstawowej, N=1841.

Z kolei już nastolatki - uczniowie klasy szóstej szkoły podstawowej, wskazują w podobnym odsetku najczęstsze odpowiedzi, co druga klasa, ale znacząco rośnie odsetek osób, które korzystają z mediów społecznościowych aby poczuć się lepiej do 48%.


Podstawa: uczniowie klas 6. szkoły podstawowej, N=1900.

Natomiast najstarsza grupa badanych, czyli uczniowie liceów i techników przekraczają już 51% jako deklarujących, iż często korzystają z mediów społecznościowych do poprawienia sobie samopoczucia.


Podstawa: uczniowie klas 2. szkoły ponadpodstawowej, N=2156.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak:

Badanie pokazuje, że dzieci i młodzież często nie radzą sobie z próbami ograniczenia czasu poświęcanego na media społecznościowe. Czują się źle, gdy są poza siecią, a korzystanie z social mediów jest ich sposobem na poprawę samopoczucia. To objawy uzależnienia. Musimy pomóc im rozwijać alternatywne formy spędzania czasu, uczyć organizacji czasu wolnego i zachęcić do budowania zdrowych relacji w świecie realnym.

Województwa z największym odsetkiem uczniów uzależnionych od mediów społecznościowych

Wsród dzieci największe uzależnienie od mediów społecznościowych stwierdzono w województwie podlaskim, lubuskim i świętokrzyskim - 1/4 badanych uczniów, a najmniejszy problem w tym względzie jest w wojewóóódtwie dolnośląskim, opolskim i kujawsko - pomorskim.

W przypadku nastolatków, najgorzej to wygląda w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i podkarpackim - co piąty uzależniony. Najlepiej to wygląda w województwie podlaskim, kujawsko-pomorskim i śląskim.

Pocieszające w tym wszystkim jest to, że z wiekiem rośnie liczba województw z odsetkiem mniejszym niż 10%, niemniej źle nadal jest w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

--
Badaniem objęto łącznie ponad 5800 uczniów z całej Polski, na trzech poziomach edukacyjnych: edukacji wczesnoszkolnej (klasy 2. szkoły podstawowej), szkoły podstawowej (klasy 6.) i szkoły ponadpodstawowej (klasy 2. technika i licea ogólnokształcące). Pomiar przeprowadzono przy użyciu Skali Uzależnienia od Mediów Społecznościowych oraz pytań o czas użytkowania internetu. Realizacja badania w szkołach miała miejsce w czerwcu 2021 r., pod koniec roku szkolnego podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Badanie wykonała firma Danae sp. z o.o. z Gdańska.

Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu