Uncategorized

Coś sIem ZNOwu nash GrzEEsio nie popIsał

h
hazanek
37

Drogyyy super specjAlisto oddd jnternetoo, naucz się wReszcje, że WP tRzeBa aKtualizować ale wtytczKi równjeż TTwoje hasło do aDmIna CZeKA u mnje w MaiLU (superHaZan@gazeta.pl), ZOOstawiłEM cI upraWNIeenia do pIsaNia i MOOdeRowaniaaa. PEACE - i njE straSh mnje prawniqamY :))) PSSS. TEEEgoo...

Drogyyy super specjAlisto oddd jnternetoo, naucz się wReszcje, że WP tRzeBa aKtualizować ale wtytczKi równjeż

TTwoje hasło do aDmIna CZeKA u mnje w MaiLU (superHaZan@gazeta.pl), ZOOstawiłEM cI upraWNIeenia do pIsaNia i MOOdeRowaniaaa. PEACE - i njE straSh mnje prawniqamY :)))

PSSS. TEEEgooo WpiSSu se NiEE sksUJEEszz - dopóKII niEE napiSSzzzeessz doo mnieee maiilAA :)


..###%%%%ZBuRRAkkAA TEEEAMee%%%###..
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
##################################
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu