Uncategorized

Coś sIem ZNOwu nash GrzEEsio nie popIsał

hazanek
Coś sIem ZNOwu nash GrzEEsio nie popIsał
37

Drogyyy super specjAlisto oddd jnternetoo, naucz się wReszcje, że WP tRzeBa aKtualizować ale wtytczKi równjeż TTwoje hasło do aDmIna CZeKA u mnje w MaiLU (superHaZan@gazeta.pl), ZOOstawiłEM cI upraWNIeenia do pIsaNia i MOOdeRowaniaaa. PEACE - i njE straSh mnje prawniqamY :))) PSSS. TEEEgoo...

Drogyyy super specjAlisto oddd jnternetoo, naucz się wReszcje, że WP tRzeBa aKtualizować ale wtytczKi równjeż

TTwoje hasło do aDmIna CZeKA u mnje w MaiLU (superHaZan@gazeta.pl), ZOOstawiłEM cI upraWNIeenia do pIsaNia i MOOdeRowaniaaa. PEACE - i njE straSh mnje prawniqamY :)))

PSSS. TEEEgooo WpiSSu se NiEE sksUJEEszz - dopóKII niEE napiSSzzzeessz doo mnieee maiilAA :)


..###%%%%ZBuRRAkkAA TEEEAMee%%%###..
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
##################################
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu