Polska

Co to jest IBAN?

Błażej Wojciechowski
0

IBAN (Międzynarodowy Numer Konta Bankowego) to unikalny numer konta bankowego używany do międzynarodowych przelewów bankowych. IBAN to obowiązkowy identyfikator konta bankowego dla wszystkich krajów SEPA (Single Euro Payments Area). Numer IBAN został stworzony w celu poprawy efektywności przelewów międzynarodowych poprzez ujednolicenie formatu numeru rachunku bankowego.

IBAN składa się z dwóch części: kodu kraju i numeru rachunku bankowego. Kod kraju to dwuliterowy kod ISO, a numer konta bankowego to pięciocyfrowy kod numeryczny. IBAN zawsze zaczyna się kodem kraju i kończy cyfrą kontrolną.

Cyfra kontrolna służy do weryfikacji poprawności numeru IBAN. Algorytm cyfr kontrolnych ma na celu zapewnienie, że suma wszystkich cyfr w IBAN jest podzielna przez 11.

Struktura IBAN

IBAN (Międzynarodowy Numer Konta Bankowego) to unikalny identyfikator kont bankowych używanych na arenie międzynarodowej. Struktura IBAN to ciąg cyfr i liter, które jednoznacznie identyfikują posiadacza rachunku i jego bank. Format IBAN różni się w zależności od kraju, w którym prowadzone jest konto, ale zazwyczaj zawiera kod kraju, kod banku i numer konta.

IBAN został stworzony, aby pomóc w standaryzacji międzynarodowych przelewów bankowych i jest obecnie używany w ponad 200 krajach. Przelewając pieniądze za granicę, musisz podać swojemu odbiorcy zarówno swój IBAN, jak i kod SWIFT/BIC swojego banku.

Cel IBAN

Kiedy dokonujesz płatności w obcym kraju, sam numer banku i numer konta mogą nie wystarczyć, aby otrzymać pieniądze tam, gdzie są potrzebne. To dlatego, że różne kraje mają różne systemy bankowe. Aby mieć pewność, że płatność przebiegnie bezproblemowo, musisz podać międzynarodowy numer konta bankowego (IBAN) dla konta, z którego płacisz.

IBAN to unikalny identyfikator kont bankowych wykorzystywanych w transakcjach międzynarodowych. Składa się z dwóch części: kodu kraju i numeru konta bankowego. Kod kraju informuje bank, gdzie znajduje się konto, a numer konta bankowego zapewnia, że płatność trafi na właściwe konto.

Jaka jest różnica między kodem IBAN a kodem SWIFT?

Kod IBAN to unikalny identyfikator konta bankowego używanego w Europie. Kody SWIFT są również unikalnymi identyfikatorami rachunków bankowych, ale są używane na całym świecie.

Jak używać mojego numeru IBAN?

Jeśli nie masz pewności, jak znaleźć IBAN swojego beneficjenta, skontaktuj się z jego instytucją finansową w celu uzyskania pomocy. Niektóre instytucje oferują również narzędzia online, które mogą pomóc w zlokalizowaniu numeru IBAN odbiorcy. Po uzyskaniu numeru IBAN umieść go w odpowiednich polach podczas inicjowania transakcji. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić, czy wszystkie wprowadzone informacje są prawidłowe przed przesłaniem płatności. W przypadku wystąpienia błędów transakcja nie zostanie przetworzona, a środki mogą nie zostać odpowiednio przelane.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu