Internet

Co oznacza "@": Jak zrobić małpę na klawiaturze?

Błażej Wojciechowski
Co oznacza "@": Jak zrobić małpę na klawiaturze?
9

W dzisiejszych czasach symbol małpy (@) to właściwie część naszego alfabetu. Jest wszechobecna w naszej komunikacji cyfrowej, ale czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, skąd właściwie wziął się ten znak? Sprawdziliśmy to, żebyście Wy nie musieli.

Co to jest symbol małpy?

Symbol małpy, znany również jako znak "at" lub "at sign", jest graficznym symbolem w kształcie litery "a" zamkniętej w okręgu. Jest to jeden z kluczowych elementów składowych adresów e-mail. Symbol jest również często używany w kontekście identyfikatorów użytkowników w różnych serwisach internetowych i sieciach społecznościowych. Pomimo że małpa zazwyczaj kojarzy się z komunikacją elektroniczną, symbol ten ma długą historię i różnorodne znaczenia w różnych kontekstach kulturowych. W dalszej części artykułu zgłębimy genezę tego znaku oraz jego ewolucję wraz z rozwojem technologii i komunikacji.

Skąd wzięła się małpa ("@")?

Symbol małpy, czyli @, ma swoje korzenie w starożytnych rękopisach handlowych z okresu średniowiecza i renesansu. Pochodzi z łacińskiej ligatury, która zastępowała słowo „ad”, oznaczające m.in. „do” czy „przy”. Pierwotnie używany był jako skrót w dokumentach handlowych, służąc do oznaczania odbiorcy przesyłki lub określania ceny. Jego wczesne zastosowania można odnaleźć w dokumentach, takich jak "Taula de Ariza" z 1448 roku, gdzie symbol oznaczał dawną jednostkę masy arroba.

W dzisiejszych czasach symbol małpy odgrywa kluczową rolę w komunikacji elektronicznej. Jego powszechne użycie w adresach e-mail zainicjował Ray Tomlinson w latach siedemdziesiątych XX wieku. Pracował on nad rozwojem sieci ARPANET, protoplasty dzisiejszego Internetu. Inżynier potrzebował sposobu, aby oznaczyć adresy e-mail, które umożliwiałyby przesyłanie wiadomości między różnymi komputerami. Wybierając symbol, który nie był już używany w nazwach użytkowników czy komputerów, natrafił na @. Jego wybór był praktyczny, ponieważ symbol ten nie występował w nazwach i jednocześnie nie miał specjalnego znaczenia, co umożliwiło jego wykorzystanie jako separatora w adresach.

Co oznacza małpa ("@")?

Poza funkcją adresowania w e-mailach symbol małpy znajduje zastosowanie w identyfikacji użytkowników w różnych serwisach internetowych. W mediach społecznościowych, takich jak Twitter czy Instagram, symbol małpy jest często używany jako oznaczenie nazwy użytkownika, umożliwiając łatwe znalezienie i identyfikację konkretnych profili.

Symbol małpy ma także znaczenie w kontekście kodu komputerowego. Jak podaje Wikipedia, w wielu językach programowania ma on różne zastosowanie:

  • Pascal: @argument – utworzenie wskazania (adresu) argumentu;
  • Clipper: praca w trybie tekstowym, instrukcja rozkazu – rozkazy we/wy, utworzenia ramki, czyszczenia obszaru ekranu, bezpośrednio po znaku @ definiuje się współrzędne ekranu;
  • Perl: tablica;
  • Ruby: zmienna obiektu;
  • Java: adnotacja;
  • Python: dekorator.

Jak zrobić małpę na klawiaturze?

Wprowadzenie symbolu małpy na klawiaturze może wydawać się banalne dla niektórych użytkowników, ale dla innych może stanowić wyzwanie, zwłaszcza jeśli nie znają odpowiedniej kombinacji klawiszy. Najprostszym sposobem wprowadzenia symbolu małpy na większości standardowych klawiatur jest użycie kombinacji klawiszy Shift + 2. Jednakże należy pamiętać, że na niektórych klawiaturach lub w niektórych systemach operacyjnych może być to inna kombinacja.

W niektórych programach tekstowych można znaleźć opcję w menu wstawiania symboli specjalnych, gdzie można łatwo wybrać znak małpy spośród innych znaków specjalnych.

Symbol "@" w różnych językach

Literka "a" w kółku nie przez wszystkich nazywana jest małpą. W różnych językach występuje różne nazewnictwo tego symbolu. Na przykład, w języku angielskim symbol ten jest nazywany po prostu "at", natomiast w języku albańskim jest to "Shenja e Majmunit", czyli "znak małpy". W niektórych językach, takich jak bułgarski czy serbski, symbol określany jest jako "majmunsko a" lub "małpie a", podkreślając jego podobieństwo do ogona małpy. Natomiast w języku duńskim często nazywany jest "snabel-a", co oznacza "a z trąbą". W języku fińskim "@" ma odwołanie do miauczenia kota jako "miau" lub "miuku".

 

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu