Motoryzacja

Prawo o ruchu drogowym znowelizowane! Nie dostaniesz mandatu za brak dowodu rejestracyjnego

Marek Adamowicz
Prawo o ruchu drogowym znowelizowane! Nie dostaniesz mandatu za brak dowodu rejestracyjnego
30

Mandat za brak posiadania prawo jazdy, dowodu rejestracyjnego czy ważnej polisy OC grozi każdemu kierowcy, który podczas rutynowej kontroli drogowej nie posiada wyżej wymienionych dokumentów. Jak długo jeszcze obowiązek ten będzie obowiązywał? Czy mamy szansę pożegnać się z tym obowiązkiem? Jakie zmiany szykują dla nas ustawodawcy?

Podczas obecnie trwającego posiedzenia Sejmu uchwalone zostały przepisy dotyczące zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nowe zapisy spowodują, że kierowca nie będzie miał obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz papierowego potwierdzenia zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Chcemy jednak przestrzec, że wejście w życie nowych przepisów nie spowoduje automatycznego zniesienia obowiązkowego posiadania dokumentów. Będzie to stopniowo wprowadzane wraz z kolejnymi etapami rozszerzania działalności systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0).

Bez mandatu za brak dowodu: obecne zapisy

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na kierowców posiadanie przy sobie kilku bardzo ważnych dokumentów. Podczas kontroli funkcjonariusz policji czy generalnej inspekcji transportu drogowego (jak również innych służb) mogą zażądać od kierowcy okazania: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz dowodu zawarcia ubezpieczenia OC. Bardzo często zdarza się też, że policjant lub inny funkcjonariusz prowadzący kontrolę zażąda też dowodu osobistego, jednak w Polsce nie ma obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu, więc za jego brak nie grożą żadne konsekwencje.

Za brak tych obowiązkowych dokumentów (dowodu, ubezpieczenia i prawa jazdy) grozi nam 50 zł mandatu od każdego blankietu – w sumie 150 zł. W przypadku braku ubezpieczenia OC (czasem też jest to stosowane w przypadku braku dowodu rejestracyjnego) grozi nam odholowanie pojazdu na parking – koszty tego procederu spadają oczywiście na kierowcę. Sejm właśnie uchwalił przepisy zmieniające obecnie panujące zasady.

Bez mandatu za brak dowodu: jak będzie po zmianach?

W znowelizowanych przepisach znalazły się paragrafy znoszące obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC. Nawet jeśli poruszać będziemy się samochodem, którego właścicielem jest kto inny nie będą nam grozić żadne konsekwencje za brak dokumentów. Kontrolujący funkcjonariusze mają weryfikować dane o samochodzie poprzez służbowe komputery. Właśnie tam figurują dane znajdujące się w obecnych dowodach. Wystarczy zatem, że policjant sprawdzi dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i będzie posiadał pełną wiedzę dotyczącą konkretnego pojazdu i jego właściciela.

Chociaż przepisy dotyczące zmian w Ustawie wejdą w życie już na początku czerwca bieżącego roku, nie będzie to wcale oznaczać, że od tego momentu nie ma konieczności posiadania dokumentów. Wprowadzenie zmian jest związane z koniecznością rozbudowy systemu CEPIK 2.0. Etapowe rozwijanie bazy ma na celu eliminację ryzyk związanych z jednoczesnym uruchamianiem wszystkich nowych funkcjonalności  systemu. Kto by nie pamiętał zamieszania, które powstało na początku roku w związku ze zmianami – przez długie tygodnie były ogromne problemy z rejestracją nowych samochodów oraz przeprowadzeniem badań technicznych w stacjach kontroli pojazdów. Teraz by uchronić się przed problemami, zmiany mają być wprowadzane stopniowo.

Na dzień dzisiejszy harmonogram wprowadzania zmian w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie jest dokładnie znany. Ministerialne szacunki wskazują jednak, że brakiem mandatów za nieposiadanie dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC będziemy mogli cieszyć się za około dwa lata.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu