Świat

Blogosfera w 2008 wg Technorati, część pierwsza

Aleksandra Biolik
0

Jak co roku Technorati, popularna wyszukiwarka blogów, opublikowała raport nt blogów. Podsumowuje on m.in. kim są blogerzy, o czym blogują, dlaczego blogują, czy na tym zarabiają itp. W poprzednich latach Technorati opierała się jedynie na danych zgromadzonych w indeksie Technorati. Tym razem badani...

Jak co roku Technorati, popularna wyszukiwarka blogów, opublikowała raport nt blogów. Podsumowuje on m.in. kim są blogerzy, o czym blogują, dlaczego blogują, czy na tym zarabiają itp. W poprzednich latach Technorati opierała się jedynie na danych zgromadzonych w indeksie Technorati. Tym razem badanie zostało rozszerzone o ankietę przeprowadzoną wśród blogerów nt roli blogów w ich życiu, narzędzi, zasobów, czasu poświęcanego blogowaniu.

Raport Technorati został podzielony na pięć części i został opublikowany w przeciągu pięciu dni. Żeby zachować charakter raportu informacje z niego pozyskane zostaną przedstawione w tym samym układzie. Dziś część pierwsza, czyli „Kim są blogerzy?

Blogerzy są:

  • w 2/3 mężczyznami
  • w wieku 18-34 lata (50%)
  • bardziej zamożni (40% zarabia rocznie ponad $75 tys.) i wykształceni (70% skończyło college) niż ogół internetowego społeczeństwa (dane dotyczą blogerów z USA)
  • rodzicami (44%)

Blogowanie jest zdecydowanie fenomenem o skali globalnej. Mimo że ankieta Technorati była przeprowadzana w języku angielskim odpowiedzi napłynęły z wszystkich kontynentów (poza Antarktydą), 66 krajów.

Blogi można podzielić na podstawowe trzy rodzaje: blogi osobiste (o zainteresowaniach, ale nie związany z pracą), blogi profesjonalne (o jakiejś branży lub zawodzie, ale nie prowadzone przez firmę) i blogi korporacyjne. Których blogów jes najwięcej? 80% blogerów prowadzi bloga osobistego. Około połowy blogerów prowadzi blogi profesjonalne. Jedynie 12% blogerów prowadzi blogi korporacyjne. Jak widać ilość blogerów wg rodzajów blogów nie sumuje się do 100%. Wynika to z tego, że grupy te się mieszają. Ponad połowa blogerów profesjonalnych i korporacyjnych prowadzi też blogi osobiste.

Z raportu wynika też, że blogi nie są już nowością. Połowa blogerów biorąca udział w ankiecie prowadzi już któryś blog z kolei, a niemal 60% respondentów bloguje od ponad dwóch lat.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu