Polska

Po 5 latach spadła w końcu liczba błędów, które popełniamy w sieci

Grzegorz Ułan
Po 5 latach spadła w końcu liczba błędów, które popełniamy w sieci
1

Już jutro Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, i jak co roku od pięciu lat serwis Nadwyraz.com we współpracy z Polszczyzna.pl sprawdzili, jakie najczęściej błędy popełniamy w Internecie.

Badanie 100 najczęściej popełnianych błędów w internecie, przeprowadzane jest od 2018 roku, dzięki temu możemy prześledzić jak to zmieniało się w polskiej sieci na przestrzeni tego okresu.


I tak, w 2018 roku okazało się, iż wyłapano w niej nieco ponad 4 mln błędów językowych, rok później było to już 4,4 mln, a w pierwszym roku pandemii już prawie 5,2 mln. W 2021 roku liczba ta spadła nieznacznie, ale już rok temu możemy mówić o spadku aż o 1,3 mln do poziomu 3,7 mln - a więc najmniej w historii. Ciężko tu wyrokować i niezaprzeczalnie łączyć ten spadek z pandemią, gdyż w 2022 roku popełniliśmy przecież mniej błędów niż przed 2020 rokiem.

Jakie serwisy były analizowane? Pod kątem występowania błędów sprawdzono takie miejsca w sieci, jak: Facebook, YouTube, TikTok, Wykop, Instagram, Twitter, fora dyskusyjne, blogi, portale internetowe oraz recenzje. Okazało się, że najczęściej popełniamy błędy na Facebooku, który odpowiada za 52,2% z wszystkich błędów - co więcej miejsce to odznacza się rosnącym udziałem w tym niechlubnym zakresie - 10 p.p. więcej niż w zeszłym roku.


Na drugim miejscu mamy Twitter - 3 p.p. więcej błędów niż w zeszłym roku: 20,3%, a podium zamykają portale w wynikiem 15,5% - tu sytuacja poprawiła się nieznacznie w porównaniu z 2021 roku, rok temu popełniono na nich 2 p.p. mniej błędów. Jednak największą poprawę zaobserwowano na YouTube, skąd jeszcze w 2021 roku pochodziło 14% błędów, w zeszłym roku już tylko 1,9%.

Jakie to błędy są najczęściej? No niestety, zdecydowana większość z nich to błędy ortograficzne - aż 80%, dalej mamy błędy leksykalne - 12,6%, fleksyjne - 4,7% i składniowe najmniej - 2,8%.

W TOP 15 najczęściej popełnianych błędów w polskiej sieci, znalazły się następujące słowa:

napewno, dzień dzisiejszy, na prawdę, wogóle/wogule, narazie, na codzień/nacodzień, po za tym/pozatym, niewiem, conajmniej, wziąść, na przeciwko/na przeciw, złodzieji, z przed/zprzed, dlatego bo, jusz.

Warto tu zaznaczyć, iż zestawienie to nieznacznie różni się od zeszłego roku, jednak awansowały do niego z trzeciej dziesiątki dwa nowe słowa: złodzieji i dlatego bo, które to pojawiły się w miejsce błędów w postaci słów: muj, ktury.


Najpopularniejszą kategorią błędów są te ortograficzne i ich pierwszą dziesiątkę otwiera słowo: napewno, dalej mamy: na prawdę i: wogóle/wogule.

Przyczyną aż 9 na 10 błędów jest nieznajomość zasad pisowni łącznej i rozłącznej. Tylko jeden błąd wynika z niewiedzy na temat reguł ortograficznych dotyczących pisowni zakończeń z -i, -ii lub -ji. Wyrażenie w ogóle sprawiało dwa problemy: zapisywane było łącznie, raz przez ó, a innym razem przez u.


Drugą kategorią błędów są błędy leksykalne, czyli użycie w zwrotach słów o niewłaściwym znaczeniu - tutaj TOP 10 otwiera zwrot dzień dzisiejszy i jest zdecydowanie najpopularniejszym błędem leksykalnym w polskiej sieci.

Przy błędach fleksyjnych, najpopularniejsze słowo (40%) to: wziąść.

Z kolei przy błędach składniowych liderem jest zwrot: dlatego bo.
--
Raport został przygotowany na podstawie analizy danych za 2022 rok, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Dane pozyskano przy użyciu profesjonalnego narzędzia do monitoringu internetu SentiOne oraz monitoringu własnego. Analiza dotyczyła 158 błędów językowych w różnych konfiguracjach i obejmowała 12 miesięcy (1.01.2022–31.12.2022). Łączna liczba otrzymanych i przeanalizowanych danych wyniosła 3 765 252. Raport ma charakter poglądowy (nie naukowy).
Źródło: Nadwyraz.com/Polszczyzna.pl
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu