Nauka

Smutny obraz polskiej szkoły: teoria i klasówki zamiast praktyki i zrozumienia. A będzie jeszcze gorzej

Grzegorz Ułan
Smutny obraz polskiej szkoły: teoria i klasówki zamiast praktyki i zrozumienia. A będzie jeszcze gorzej
2

Według wyników najnowszego badania ARC Rynek i Opinia, rodzice wystawili polskim szkołom ocenę na 3 z plusem. To niezbyt optymistyczna wiadomość w kontekście drugiej odsłony nauczania zdalnego we wszystkich szkołach w Polsce.

Badanie przeprowadzono w trakcie przechodzenia polskich szkół na system nauczania zdalnego, który z założenia utrudnia właściwe przekazywanie wiedzy. Więc jeśli nauczyciele mają z tym problem w trakcie nauczania stacjonarnego, to trudno oczekiwać, że będzie z tym lepiej teraz, kiedy już wszystkie szkoły nauczają zdalnie.

Łukasz Mazurkiewicz, socjolog i prezes zarządu ARC Rynek i Opinia:

- Ocena, jaką wystawiają polscy rodzice systemowi edukacji szkolnej, jest dość krytyczna. Moment, w jakim przeprowadzono badanie – w czasie jego realizacji nastąpił powrót do nauczania zdalnego w większości typów szkół – ma z pewnością wpływ na te nastroje, jednak problemy mają swoje źródła we wcześniejszych latach.

Można odnieść wrażenie, że polska szkoła postrzegana jest jako zbyt angażująca zarówno uczniów (przeładowane programy i prace domowe), jak i rodziców, którzy muszą „zarządzać” tym obszarem życia rodziny. W oczywisty sposób zjawisko to nasila się w warunkach nauczania zdalnego. Mimo postrzeganego przeładowania materiału i czasochłonności edukacji, polska szkoła niekoniecznie uznawana jest za skuteczną w przekazywaniu wiedzy.

Jej nastawienie bardziej na umiejętności zaliczania egzaminów, niż rozumienia zjawisk to chyba największa bolączka systemowa polskiej edukacji.

Rodzice uczniów szkół podstawowych i średnich wystawili ocenę polskiej szkole na 3 z plusem, a dokładnie 3,4. Większość z nich (51%) uważa, że polska szkoła wymaga radykalnych zmian. Podobny odsetek rodziców stwierdza jednoznacznie, iż polska szkoła nastawiona jest na teorię, egzaminy, testy i klasówki, a nie na praktykę i zrozumienie tematu.

Ponadto rodzice uważają, że dzieci za dużo czasu spędzają w szkołach (41%), mają zbyt dużo materiałów do przyswojenia (53%), zadań domowych (56%) oraz sprawdzianów (47%).


Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w dniach 14.10.2020 – 28.10.2020 metodą CAWI (ankiety online na epanel.pl). Respondentami byli rodzice dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i średnia), N=690.

Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu