Polska

Aż 83% studentów i absolwentów polskich studiów zdecydowałoby się na pracę niezgodną ze swoim wykształceniem

Grzegorz Ułan
Aż 83% studentów i absolwentów polskich studiów zdecydowałoby się na pracę niezgodną ze swoim wykształceniem
32

Dostaliśmy właśnie raport na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę SW Research, na zlecenie Gumtree. Badanie miało na celu zbadanie sytuacji polskich studentów i absolwentów na rynku pracy. Przyznam, że wyniki jego nie napawają optymizmem, ale sprawdźmy to wspólnie, patrząc na wykresy z teg...

Dostaliśmy właśnie raport na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę SW Research, na zlecenie Gumtree. Badanie miało na celu zbadanie sytuacji polskich studentów i absolwentów na rynku pracy. Przyznam, że wyniki jego nie napawają optymizmem, ale sprawdźmy to wspólnie, patrząc na wykresy z tego badania.

Dane odnośnie badanej próby:

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-13.03.2014 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research.

Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 21 do 30 lat. Próba została podzielona na dwie rozłączne kategorie: Osoby w wieku od 21 do 26, posiadające aktualnie status studenta uczelni wyższej oraz osoby w wieku 27 do 30 lat, będący absolwentami uczelni wyższej.

Zebrano łącznie 1202 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 2,8 pkt. proc. dla całej próby.

Na początek spójrzmy, ilu z nich aktualnie pracuje.

Nie wygląda to chyba najgorzej, ale idźmy dalej.

Tu już mniej optymistycznie. 31% badanych twierdzi, że ich obecna praca nie jest zgodna z ich profilem wykształcenia, a 22% raczej nie, czyli razem ponad połowa badanych. Podobna grupa uważa, że zdobycie dyplomu nie wpłynęło na ich sytuację na rynku pracy.

W dalszej części raportu dowiadujemy się, że 30% badanych znalazło pracę w dużych firmach (ponad 150 pracowników), a 28% w mniejszych (poniżej 10 pracowników). A jak z umowami? 31% - umowa o pracę, 23% - umowy "śmieciowe", a tylko 4% zdecydowało się na własną działalność. Pozostali staż, bezpłatne praktyki, wolontariat.

Kolejny ciekawy wykres odnosi się do zarobków. Tu też nie jest dobrze - najwięcej badanych zarabia w przedziale 1000-1500 zł netto.

I na koniec, tytułowa prezentacja aktualnej sytuacji młodych Polaków, która pokazuje, że wiele jest tutaj do zrobienia.

Największa grupa osób zdecydowałaby się na pracę niezgodną ze swoim wykształceniem - 83%, a 65% nawet niezgodną ze swoimi zainteresowaniami. Tak naprawdę trudno powiedzieć, kogo winić za taki stan rzeczy. Nasz system szkolnictwa? Czy samych studentów, którzy często wybierają dane kierunki studiów, bo "łatwiej się dostać"...? Najważniejsze jednak pytanie, co dalej? Taki mamy już aktualnie stan rzeczy. Wygląda na to, że część pracy nad poprawą tej sytuacji spadnie na pracodawców i system dodatkowych szkoleń. W sytuacji, kiedy coraz trudniej będzie znaleźć pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, to wydaje się będzie jedyną drogą. Tylko, co z tego i z takiego pracownika w dłuższym okresie, kiedy to w zdecydowanej większości nie będzie pokrywało się z jego pasją czy nawet zwykłymi zainteresowaniami?

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu