Polska

1,5 mld zł na polskie technologie! Powstaje fundusz funduszy

Grzegorz Marczak
1,5 mld zł na polskie technologie! Powstaje fundusz funduszy
15

Wczoraj została podpisana umowa w ramach, której zaczyna działalność NCBR BRIdge VC czyli fundusz funduszy. BRIdge VC to nowy program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów.

Celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację NCBR oraz prywatnych podmiotów z Polski i zagranicy. Tym samym wypełniona zostanie zdiagnozowana na naszym rynku luka kapitałowa w finansowaniu innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie projektów i spółek.

Jakimi pieniędzmi będzie dysponował NCBR BRIdge VC?

Kapitalizacja funduszu wyniesie 450 mln euro, z czego połowa środków pochodzić będzie z NCBR - w ramach PO Inteligentny Rozwój - a pozostałe 50 % zostanie dostarczone przez inwestorów prywatnych. Na mocy podpisanej dziś umowy NCBR zasila rachunek Funduszu pierwszą transzą w wysokości 25 mln euro.

W BRIdge VC tworzymy efektywny mechanizm finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zdobywać przewagę rynkową w oparciu o efekty prac B+R. Co istotne, połowa z przeznaczonej na ten cel kwoty będzie pochodzić od prywatnych inwestorów, doświadczonych w inwestowaniu w spółki technologiczne z różnych branż - zaznaczył dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.


Dla kogo jest ten program ?

Utworzone fundusze VC będą wspierać prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych o podwyższonym profilu ryzyka w formie inwestycji kapitałowych w technologiczne spółki z sektora MŚP.

Jaki jest okres inwestycji?

Każdy z funduszy VC będzie dysponować budżetem od 20 do 50 mln euro. Okres inwestycyjny zakończy się po 4 latach, po czym fundusze skupią się na rozwoju spółek portfelowych i przeprowadzeniu najbardziej korzystnej ekonomicznie strategii wyjścia z inwestycji.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

startups