Telekomy

W końcu! Automatyczny zwrot niewykorzystanych środków w ofertach na kartę

Grzegorz Ułan
W końcu! Automatyczny zwrot niewykorzystanych środków w ofertach na kartę
15

Wczoraj rząd opublikował projekt ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej, które zastąpi obowiązujące do tej pory Prawo telekomunikacyjne. Znalazły się w nim przepisy, które powinny spodobać się użytkownikom ofert na kartę.

UOKiK od 2020 roku w wyniku swoich postępowań względem operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile, zmienił praktyki operatorów związane z niewykorzystanymi przez ich klientów środkami na kontach w ofertach na kartę. Pieniądze te pozostawały na kontach klientów z uwagi na zmianę operatora czy zwyczajnie zaprzestania korzystania przez nich z usług. Do 2020 roku środki te zasilały konta telekomów, a teraz są zwracane klientom.

Jednak zwracane są dopiero w odpowiedzi na złożony wniosek poszczególnych klientów, a to niekoniecznie chciało się robić niektórym z nich, zwłaszcza w przypadku gdy były to niewielkie kwoty, dla których było „szkoda zachodu”, by się o nie ubiegać. W nowym Prawie komunikacji elektronicznej pojawił się na szczęście zapis, który będzie nakazywał operatorom automatyczny zwrot niewykorzystanych środków w przypadku, gdy dany klient już podczas rejestracji karty SIM przekaże operatorowi swój numer rachunku:

Konsument może, podać dostawcy usługi komunikacji głosowej numer rachunku bankowego lub numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, w trakcie podawania danych, o których mowa w art. 291 ust. 1, lub w późniejszym czasie. Podanie numeru rachunku oznacza złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Wspomniany ust. 1 mówi właśnie o uprawnieniach do zwrotu niewykorzystanych środków w przypadku zmiany operatora lub wygaśnięcia ważności konta. Z kolei art. 291 ust. 1 o danych klienta podawanych podczas rejestracji karty SIM. Tak więc po wejściu w życie nowego prawa, operatorzy będę mieli obowiązek umożliwić klientom obok podania danych osobowych czy numeru PESEL - numer konta bankowego, co automatycznie będzie oznaczało złożenie wniosku o zwrot niewykorzystanych środków.

Jeśli klient nie złoży takiego wniosku przy rejestracji karty SIM, jak i w późniejszym okresie, uprawnienie to wygaśnie po upływie 6 miesięcy od wygaśnięcia ważności konta lub przeniesienia numeru. W tej sytuacji zgromadzone środki operatorzy będą przekazywać raz w roku do 30 kwietnia na rachunek UKE, skąd później zasilą kasę Funduszu Szerokopasmowego i po części Narodowemu Funduszowi Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych przez dzieci i młodzież.

Tak więc - tak czy tak, pieniądze te już nie zasilają kasy operatorów, jednak jak możemy przeczytać na Money.pl, branża telekomunikacyjna w postaci Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji planowane zmiany w prawie uważa za zły pomysł.

Jako argument przeciw wskazywany jest brak bezpieczeństwa i komfortu podczas przekazywania numeru w obecności innych klientów czy ryzyko przekazania go błędnie lub zapisanie go błędnie przez sprzedawcę.

Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w odpowiedzi na te argumenty wyjaśnia, iż klienci będą w stanie racjonalnie ocenić ryzyko przy podawaniu numeru rachunku bankowego w punkcie sprzedaży kart przedpłaconych, a ostatecznie wielu z nich i tak zdecyduje się podać go np. poprzez zapisanie na kartce papieru i przekazanie pracownikowi punktu w sposób praktycznie bezgłośny.

Wydaje się to rozsądne i zrozumiałe stanowisko zwłaszcza, że to przecież nie obowiązek i każdy klient, który oceni, że nie będzie w stanie w danej sytuacji dyskretnie przekazać swojego rachunku (podobnie zresztą jak teraz innych danych), zrobi to w innym punkcie lub złoży sam wniosek w innym terminie.

Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu