Telekomy

Jest już decyzja UOKiK - T-Mobile musi zwrócić klientom niewykorzystane środki na kontach prepaid!

Grzegorz Ułan
Jest już decyzja UOKiK - T-Mobile musi zwrócić klientom niewykorzystane środki na kontach prepaid!
15

Już to trochę na wyrost, bo postępowanie w tej sprawie UOKiK podjął jeszcze w 2016 roku. Niemniej dobrze, że już się skończyło, w przypadku dwóch operatorów - Plusa i dziś T-Mobile. W toku są jeszcze postępowania wobec Orange i Play.

O co chodzi dokładnie? W 2016 roku UOKiK rozpoczął postępowanie wyjaśniające w stosunku do naszych operatorów w sprawie niewykorzystanych środków na kontach klientów w ofertach na kartę. W dużym skrócie, oferty na kartę mają to do siebie, że aby móc z nich korzystać musimy regularnie doładowywać konto, by zachować okres ważności i zgromadzonych środków na koncie. Jeśli w pewnym momencie przestajemy to robić, bo na przykład zmieniamy operatora, co jest dość powszechne w ofertach na kartę, środki przepadają.

Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK:

Przyglądamy się, czy w związku ze świadczonymi przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych usługami przedpłaconymi typu prepaid nie dochodzi do naruszenia prawa. Generalnie nie podoba nam się to, co się dzieje z niewykorzystaną kwotą doładowania po upływie ważności konta

Jeszcze w 2016 roku mówiło się, że łączna kwota tych środków wynosiła ponad 100 mln zł. Pierwsza decyzja i kara 20 mln zł została nałożona na Polkomtel w lutym tego roku. Dziś UOKiK opublikował swoją decyzje w stosunku do T-Mobile.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK:

Konsumenci nie mogą tracić niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania. To utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne. Także Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nakazuje operatorom uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług.

UKE przeanalizował regulaminy T-Mobile i dopatrzył się w nich zapisu, który jest niezgodny z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej, uchwalonym już w 2018 roku, a według którego przy zmianie operatora w ofertach na kartę, dotychczasowy operator musi na wniosek konsumenta zwrócić pozostałe na koncie środki, a wspomniany zapis w regulaminie T-Mobile zamykał tę drogę klientom, chodzi konkretnie o ten fragment:

W przypadku utraty Ważności Konta niewykorzystana kwota lub jednostki rozliczeniowe zostają anulowane po upływie 14 dni (…).

W przypadku decyzji lutowej, UOKiK zastosował w stosunku do Plusa karę finansową i otworzył drogę klientom do postępowań reklamacyjnych. Decyzja w stosunku do T-Mobile ma po raz pierwszy charakter zobowiązujący tego operatora do zwrotu klientom pozostałych na koncie pre-paid pieniędzy, w terminie dwóch miesięcy od wydania decyzji. Procedura zwrotu tych środków już jest ustalona z T-Mobile i obejmuje wskazanych klientów:

  • Uprawnieni będą obecni lub nowi klienci, którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 6-miesięczny staż w T-Mobile Polska,
  • Konsument musi złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od wygaśnięcia ważności konta lub zmiany operatora,
  • Może to zrobić pisemnie, e-mailem lub poprzez telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Abonenta,
  • Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej spółka może pobrać opłatę manipulacyjną – na podstawie decyzji zobowiązującej jej wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty dwudziestu złotych.
  • W ciągu 30 dni od złożenia wniosku, pieniądze zostaną przelane na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy. Klient może także zdecydować o przekazaniu środków na jego inne konto w T-Mobile.

Wszyscy klienci ofert przepłaconych zostaną przez T-Mobile poinformowani o rozpoczęciu tej procedury zwrotu środków, a w przypadku osób powyżej 65 roku życia, powiadomienie to musi zostać dodatkowo przekazane w postaci wiadomości SMS lub telefonicznie.

Źródło: UOKiK.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu