paczkomaty inpost
30

Zwolnienia grupowe w spółce InPost. Pracę może stracić 1257 osób

Pierwszy raport Grupy mówiący o konieczności restrukturyzacji spółki z maja tego roku, nie był tak pesymistyczny, jak ostatnie doniesienia na temat spółki.

Późniejsze problemy giełdowe pociągnęły za sobą konieczność głębokim zmian. W rezultacie zdecydowano się na sprzedaż kuriersko-pocztowej części Grupy, czyli InPost Express za 110 mln zł.

Wczorajszy komunikat o zwolnieniach potwierdza niejako obecny stan Grupy, która wymaga gruntownej przebudowy.

Rozwiązanie umów o pracę może potencjalnie dotyczyć grupy pracowników zatrudnionych w spółkach InPost S.A. oraz Bezpieczny List sp. z o.o. obejmującej łącznie maksymalnie około 1257 osób, przy czym ostateczna decyzja w zakresie liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi zostanie ustalona w toku zwolnień grupowych. Decyzja o wdrożeniu optymalizacji struktury zatrudnienia ma na celu dostosowanie posiadanego potencjału i kosztów Spółki do realiów i perspektyw rynkowych. Podjęte działania powinny, zdaniem Zarządu Spółki, wpłynąć na ograniczenie nierentownej działalności w obszarze rynku przesyłek listowych i pozwolić na skupienie się na obszarach perspektywicznych, co w konsekwencji winno odnieść pozytywny rezultat w kontekście optymalizacji działalności prowadzonej przez spółki z Grupy Kapitałowej InPost.

Fragment o ograniczeniu nierentownej działalności na rynku przesyłek listowych pokazuje, że wejście w ten obszar było błędne i opierało się tylko na kontrakcie na obsługę przesyłek sądowych. To był mocno ryzykowny krok i utrata tego kontraktu pociągnęła za sobą lawinę problemów.

Mam tylko nadzieję, że te wszystkie zmiany przywrócą InPost na właściwe tory działalności, na której wyrośli, czyli Paczkomaty.