Polska

ZPP nie odpuszcza zakazowi handlu w niedziele, tym razem zapytał przedsiębiorców, co o tym sądzą

GU
Grzegorz Ułan
23

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców dwoi się i troi w imię przeforsowania idei wycofania się rządzących z dalszego brnięcia w zakaz handlu w niedzielę.

Bardzo dobrze, bo im dalej w las, czytaj - im mniej niedziel handlowych, to co raz więcej z tego faktu niezadowolonych Polaków. Było już kilka badań, nie tylko sprawdzających, jak ogół Polaków podchodzi do tematu zakazu handlu w niedzielę, ale też najbardziej zainteresowanych, czyli kasjerów - oni również chcą pracować w niedzielę.

Tym razem firma Maison & Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przepytała, co firmy z sektora MŚP myślą o zakazie handlu w niedzielę i jaki według nich ma on wpływ na naszą gospodarkę.

Trzeba przyznać, że samych przedsiębiorców zakaz handlu podzielił, choć nadal największa ich część - 38%, opowiada się za brakiem jakichkolwiek ograniczeń w handlu w niedziele, pozostałe grupy po mniej więcej 20% dzielą się na tych za całkowitym zakazem handlu w niedzielę, za rozwiązaniem rządowym albo za opcją gwarantująca wszystkim pracującym w ten dzień, dwóch niedziel w miesiącu wolnych. Z drugiej strony, czym się różni całkowity zakaz handlu w niedzielę od tego, wprowadzonego przez rząd? Jakby zsumować obie grupy, mamy 41% przeciwko 38%.

Jednak jak rozbijemy to na wielkość firm, to już widać, że mikro-przedsiębiorstwa są zdecydowanie przeciwne zakazowi handlu w niedzielę, to są ci przedsiębiorcy, którzy mieli na tym zakazie najwięcej zyskać.

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców:

Widzimy tutaj doskonale zależność, którą można było przewidzieć. O ile większe firmy sobie jakoś z zakazem radzą i dlatego łagodniej oceniają jego rezultaty, o tyle mikroprzedsiębiorcy bardziej radykalnie wskazują na negatywne skutki tej regulacji.

Powyższe wyniki wiele mówią, większość pracodawców - 62% uważa, że handel ucierpiał w Polsce na skutek wprowadzonych regulacji, a połowa z nich, że nie spowodowało to odciążenia pracowników.

Tutaj znowu mikro-przedsiębiorstwa z wieloletnim stażem najbardziej negatywnie wypowiadają się o skutkach wprowadzenia regulacji, z branży usług, zlokalizowanych w Polsce zachodniej i centralnej.

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców:

Możemy zauważyć również, że skutki ograniczeń bardzo krytycznie oceniają przedstawiciele branży usługowej, spośród których aż 66% uważa, że wskutek wejścia w życie regulacji sektor handlu ucierpiał.

Kolejne ważne pytanie, czy małe sklepy zyskały na wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, bo miały zyskać. Zdecydowana większość przedsiębiorców - 61% uważa, że wprowadzone regulacje mają negatywny wpływ na ich działalność.

Co ciekawe, w rozbiciu na wielkość przedsiębiorstwa, to największy odsetek uważających, że regulacje mają negatywny wpływ na małe sklepy jest wśród średnich i dużych firm z sektora handlowego, tak jakby sami odczuli na sobie, że im się polepszyło.

prof. Dominika Maison:

Dostrzegamy, że największy odsetek zdecydowanie zgadzających się z twierdzeniem, że ograniczenie handlu negatywnie wpływa na sytuację małych sklepów, odnotować można wśród średnich i dużych przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców: jest to odpowiednio 35% i 34% badanych. Jednocześnie, odsetek przedsiębiorców zdecydowanie nie zgadzających się z tym stwierdzeniem jest wszędzie podobny i wynosi 13% – 14%.

Również większość przedsiębiorców (55%) nie popiera pojawiających się propozycji zaostrzenia regulacji zakazu handlu w niedzielę, między innymi związanymi z włączeniem do zakazu wszystkich placówek pocztowych nie należących do Poczty Polskiej.

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców:

To badanie to kolejna nasza publikacja na temat wpływu tej szkodliwej regulacji na gospodarkę i sytuację małych firm. Pokazywaliśmy już, że społeczeństwo nie akceptuje coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. W naszych raportach przedstawialiśmy statystyki świadczące o złych skutkach zakazu handlu. Teraz przyszedł czas na przedsiębiorców z sektora MSP – również ich zdaniem branża handlowa na ograniczeniu ucierpiała. Mamy nadzieję, że będzie to wystarczający sygnał do rządzących, który skłoni ich do uchylenia tej ustawy.

---
Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) – ankiety na panelu internetowym online. Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MŚP. Łączna wielkość próby to N = 733 respondentów. Badanie zostało zrealizowane w styczniu 2019. Struktura próby w badaniu jest reprezentatywna dla przedsiębiorstw w Polsce ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Źródło: ZPP.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu