Gry

Wiedźmin doczekał się własnej konferencji

Marcin M. Drews
Wiedźmin doczekał się własnej konferencji
1

Wiedźmin będzie się doktoryzował. A raczej, przepraszam, będą się inni doktoryzować nad nim! W październiku odbędzie się bowiem we Wrocławiu konferencja pod hasłem "Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni". Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie badaczy popkultury i edukacji popkulturowej Trickst...

Wiedźmin będzie się doktoryzował. A raczej, przepraszam, będą się inni doktoryzować nad nim! W październiku odbędzie się bowiem we Wrocławiu konferencja pod hasłem "Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni". Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie badaczy popkultury i edukacji popkulturowej Trickster.

Niezmiernie mnie cieszą wszelkie inicjatywy, które próbują łączyć gry z nauką, udowadniając przy tym, że komputerowa rozrywka jest częścią światowej kultury, a nie młodzieżową patologią.

Geralt z Rivii jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej polskiej popkultury - piszą organizatorzy. - Nic zatem dziwnego, że pierwowzór powieściowy doczekał się wielu adaptacji – tak powstały komiksy, film, serial, gry fabularne oraz gry komputerowe. Zwłaszcza te ostatnie uczyniły z Białego Wilka bohatera powszechnie znanego na całym świecie, w tym również w krajach, do których cykl powieści o wiedźminie jeszcze nie dotarł.

Wszystkie te wcielenia słynnego zabójcy potworów powodują, że można tę postać rozpatrywać w kategorii fenomenu kultury popularnej. Fenomenu, który szybko zdobył uznanie w Europie i poza nią, a obecnie staje się formą inspiracji dla twórców różnych dziedzin sztuki z wielu krajów.

Geralt z Rivii stanowi również doskonały przykład efektywnej i efektownej zarazem promocji produktu polskiej kultury popularnej – promocji, która w wielu aspektach okazała się pionierska w światowym marketingu.

Dlatego też fenomenowi wiedźmina i wszystkiemu, co wiąże się z jego uniwersum, należy przyjrzeć się w sposób interdyscyplinarny.

Interesuje nas zarówno analiza poszczególnych tekstów, jak i związków między nimi, stosowanej w ich promocji strategii marketingowej oraz ich recepcji (zwłaszcza zaś – recepcji zagranicznej). Chcielibyśmy podjąć próbę całościowego opisania marki, wskazania na mechanizmy nią rządzące i decydujące o tym, że w warunkach, w których globalna popkultura zdominowana jest przez produkty amerykańskie, produkt polski osiąga tak duży sukces.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów i pracowników naukowych reprezentujących takie dyscypliny jak literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, antropologia, socjologia, filmoznawstwo, marketing, ekonomia czy ludologia.

Proponowane zagadnienia:

 • literackie strategie kreowania uniwersum wiedźmina;
 • Geralt z Rivii jako bohater fantasy;
 • wiedźmin na polskim i światowym rynku książki;
 • wiedźmińska kultura konwergencji;
 • adaptacje prozy Sapkowskiego na języki różnych mediów (gry komputerowe, film, komiksy, gry fabularne);
 • źródła sukcesów i porażek wiedźmińskiej franczyzy;
 • recepcja polska i zagraniczna;
 • wiedźmińska kultura fanowska;
 • strategie promocyjne cyklu powieści i jego adaptacji;
 • wiedźmin a specyfika polskiej popkultury
 • wpływ wiedźmina na krajobraz polskiej literatury fantastycznej;
 • przekłady powieści o wiedźminie w perspektywie translatologicznej i komparatystycznej;
 • przodkowie Geralta z Rivii – inspiracje twórców różnych wizerunków wiedźmina;
 • parodie, pastisze, nawiązania do uniwersum wiedźmina;
 • płeć, erotyka i seks w powieści i jej adaptacjach;
 • perspektywy dalszego rozwoju franczyzy;
 • pozawiedźmińska twórczość Andrzeja Sapkowskiego.

Ogłoszenia parafialne

 • Termin: 17-18 października 2014 r. Miejsce: CaféTHEA (Instytut im. Jerzego Grotowskiego), Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław.
 • Rada naukowa konferencji: dr hab. Anna Gemra, prof. UWr, dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ, dr Tomasz Z. Majkowski (UJ).
 • Organizacja: Adam Flamma (przewodniczący komitetu organizacyjnego), Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster”, CaféTHEA.
 • Opłata konferencyjna: 100 zł (koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i publikacji pokonferencyjnej).
 • Zgłoszenia: do 21 września 2014 r. za pomocą formularza. Kontakt: stowarzyszenie@tricksterzy.pl. Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.
 • Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski.
 • Organizatorzy uprzejmie proszą o wygłoszenie, a nie odczytanie wystąpienia (mile widziana prezentacja multimedialna), punktualne przybycie i o udział w pozostałych panelach konferencji.

Trickster

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster" powstało we Wrocławiu w 2013 roku, a jego członkami są studenci i doktoranci różnych kierunków (m.in. filologii polskiej, kulturoznawstwa, etnologii, dziennikarstwa, historii itp.), zainteresowani interdyscyplinarnymi badaniami na kulturą popularną zarówno w jej współczesnym, jak i historycznym aspekcie. Dzięki temu jego członkowie mogą zintensyfikować swoją dotychczasową aktywność badawczą i edukacyjną, prowadzoną m.in. w ramach Koła Naukowego Badaczy Popkultury „Trickster”.

Do głównych celów stowarzyszenia należy prowadzenie wielostronnych, interdyscyplinarnych badań nad kulturą popularną oraz popularyzacja ich wyników. Zadania te „Trickster” realizuje, organizując konferencje, otwarte wykłady i sympozja, oraz przygotowując publikacje naukowe i popularnonaukowe. Obok aktywności badawczej „Trickster” prowadzi również działalność związaną z edukacją popkulturową.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”
ul. Czerniawska 4a/11
50-576 Wrocław
stowarzyszenie@tricksterzy.pl

Zarząd

Michał Wolski – prezes, absolwent filologii polskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pracuje nad doktoratem z zakresu badań struktur wyobrażeniowych i ich zastosowaniu w refleksji teoretycznoliterackiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię literatury współczesnej, krytykę fantazmatyczną, tematologię, imaginologię oraz refleksję nad kulturą popularną. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu typografii, edytorstwa i marketingu wydawniczego. W wolnych chwilach odsypia.

Szymon Makuch – wiceprezes, doktorant Wydziału Filologicznego UWr, licencjat administracji na UWr; wykładowca prawa autorskiego; główne zainteresowania: badanie problematyki nadnaturalnego przedłużania życia jako motywu literackiego i tematu pozaliterackiego, połączone ze zbieraniem receptur na eliksiry nieśmiertelności oraz legend o pochodzeniu śmierci. W wolnych chwilach z powodu inspiracji pracą naukową swego promotora, czyta epitafia nagrobne na małopolskich cmentarzach.

Kamila Kowalczyk – skarbnik, magistrantka filologii polskiej ze specjalizacją „Folklor, literatura popularna i młodzieżowa”. Zainteresowania naukowe: literatura fantasy i horror, zombie jako fenomen kulturowy, erotyka w kulturze, uniwersum DC Comics (Batman najlepszy!). Przygotowuje pracę magisterską o popkulturowych wizjach baśni braci Grimm.

Robert Dudziński – członek zarządu, student V roku filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność edytorska), jego zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych aspektów kultury popularnej: literackiej i filmowej fantastyki, sensacji i kryminału oraz ludologii. Obecnie przygotowuje pracę magisterską pt. Zbrodnie szklanego ekranu. Polski kryminał telewizyjny z lat 1965–1989 a powieść milicyjna. W wolnych chwilach pisuje na blogu oraz nie czyta Lacana.

Adam Flamma – członek zarządu, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką kultury popularnej oraz nowych mediów ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat wizerunku kobiety w popularnych grach wideo i jego odpowiedników w literaturze romantyzmu i modernizmu. Naukowo interesuje się relacją między mediami, społecznym odbiorem gier wideo oraz literaturą XIX w. i fantasy. Nienaukowo interesuje się dziennikarstwem, które czasami uprawia, psychologią sportu, futbolem i wszystkim, co wiąże się z kulturą Finlandii. W czasie wolnym cierpi na bezsenność z powodu natłoku pomysłów, które trzeba zrealizować. Bloguje na stronie: www.grymojegozycia.blogspot.com.

Źródło: tricksterzy.pl

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu