Polska

Wakacje kredytowe pod lupą UOKiK. Jest wiele do poprawy

Piotr Kurek
Wakacje kredytowe pod lupą UOKiK. Jest wiele do poprawy
0

Prezes UOKiK stawia zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bankowi Pocztowemu. Urząd podsumowuje dotychczasowe działania związane z Wakacjami Kredytowymi.

Na początku sierpnia, tuż po wystartowaniu tzw. Wakacji Kredytowych, do UOKiK wpłynęło ponad 550 skarg klientów polskich banków, którzy mieli wiele problemów. Banki zaczęły stosować niekorzystne dla konsumentów praktyki, które były podnoszone już w dniu uruchomienia programu. W tamtym czasie dowiedzieliśmy się, że Urząd przyglądał się działaniom 17. największym bankom w Polsce pod kątem problemów ze składaniem wniosków drogą elektroniczną czy koniecznością składania odrębnych wniosków dla każdej raty. Dziś już wiemy, że Prezes UOKiK postawił zarzuty wobec trzech banków, które w najbardziej uciążliwy sposób ograniczały klientom możliwość skorzystania z Wakacji Kredytowych.

Na bieżąco występujemy do poszczególnych banków o usuwanie identyfikowanych nieprawidłowości. Mamy już wymierne efekty tych działań – wyeliminowaliśmy m.in. straszenie konsumentów negatywnymi konsekwencjami wpisu do BIK czy wymaganie wniosku o wakacje kredytowe z wyprzedzeniem. Po naszych wezwaniach większość banków pozostawia też konsumentom wybór, czy chcą w jednym wniosku zawiesić wszystkie dozwolone przepisami raty, czy robić to stopniowo w kilku, oddzielnych wnioskach. Trzy banki, które jeszcze tego nie zmieniły, otrzymały zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Chodzi o BNP Paribas Bank Polska, Getin Noble Bank oraz Bank Pocztowy. Te trzy instytucje oferujące system bankowości elektronicznej nadal nie pozwalają na złożenie jednego wniosku na wszystkie wybrane okresy. Zarzuty, jakie UOKiK im postawił dotycząca naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Za taki czyn grożą kary w wysokości do 10% rocznego obrotu. A przepisy są jasne i dają konsumentowi dowolność. Na jednym wniosku może zaznaczyć wszystkie 8 miesięcy objętych wakacjami lub składać oddzielne wnioski na zawieszenie jednej (lub kilku) rat.

Wakacje Kredytowe okiem UOKiK. Zarzuty dla 3 banków

Postępowanie, które UOKiK prowadzi od miesiąca, już teraz przyniosło wiele pozytywnych zmian:

  • obecnie żaden bank nie zamieszcza na swojej stronie internetowej fałszywej informacji sugerującej negatywne konsekwencje związane z przekazaniem do BIK informacji o zawieszeniu kredytu w związku z wakacjami kredytowymi
  • wszystkie banki udostępniły możliwość złożenia wniosku o wakacje kredytowe od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 29 lipca 2022 r.
  • banki wycofały się z żądania składania wniosku o zawieszenie spłaty raty kredytu z wyprzedzeniem. Obecnie - tak jak przewidują to przepisy - konsumenci mogą to zrobić nawet w dniu płatności raty

Jednocześnie UOKiK zwraca uwagę na szereg problemów, które muszą być jeszcze rozwiązane. To m.in:

  • błędne harmonogramy spłaty po skorzystaniu z wakacji kredytowych, wskazujące na dalsze naliczanie odsetek lub pokazujące nowe i zawyżone raty. Problem dotyczy obecnie 8 z 17 badanych banków. Wskutek naszych wezwań banki zadeklarowały naprawę błędów systemowych
  • odmowa zawieszenia spłaty „pożyczki hipotecznej” bez merytorycznego zbadania, czy produkt nie jest kredytem hipotecznym spełniającym kryteria przewidziane w ustawie. W przypadku, gdy umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, pożyczka hipoteczna powinna zostać objęta wakacjami kredytowymi. Wiele z banków już wprowadziło zmiany lub je deklaruje w toku postępowania
  • brak uzasadnienia lub lakoniczne uzasadnianie przez banki odmowy zawieszenia spłaty kredytu, błędną interpretację przesłanek ustawowych
  • długi czas - powyżej 21 dni - rozpatrywania wniosków o wakacje kredytowe
  • sytuacje, w których nieudane zawieszenie spłaty kredytu, np. „zagubienie wniosku” w systemie banku lub zbyt długie rozpatrywanie go, doprowadziło do wszczęcia windykacji niezapłaconej raty przez firmy współpracujące z bankami

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu