Polska

Ustawa o mObywatelu z podpisem prezydenta. Kiedy zmiany w cyfrowych dokumentach?

Piotr Kurek
Ustawa o mObywatelu z podpisem prezydenta. Kiedy zmiany w cyfrowych dokumentach?
22

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała, że 14 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. To otwiera furtkę do wprowadzenia szeregu zmian w aplikacji, w tym zrównania mObywatela z dowodem osobistym.

Najważniejszym celem ustawy o mObywatelu jest zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji z dokumentami w tradycyjnej formie, a w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który ma służyć jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego).

Oznacza to, że dzięki wprowadzonym przepisom, użytkownicy mObywatela będą mogli posługiwać się cyfrowym dokumentem na równie z dowodem osobistym. Tam gdzie do potwierdzenia tożsamości wymagany jest tradycyjny dowód osobisty, będzie można pokazać ekran smartfona. Należy jednak pamiętać, że cyfrowym dokumentem tożsamości nie nie będzie można się posługiwać przekraczając granicę kraju (tu wciąż wymagane będzie okazanie dowodu osobistego w postaci tradycyjnej albo paszportu) oraz wnioskując o dowód osobisty.

Ustawa rozszerza też możliwości aplikacji i pozwoli na wprowadzenie większej liczby dokumentów. To:

 • dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu medycznego:
  • prawo wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty,
  • fizjoterapeuty, ratownika medycznego,
  • ograniczone prawo wykonywania zawodu: pielęgniarki, położnej.
 • Legitymacja osoby niepełnosprawnej
 • Legitymacja służbowa nauczyciela
 • Legitymacja doktoranta
 • Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

Ustawa stwarza również rozwiązania, w ramach których jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, np. organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli.

mObywatel z nowymi funkcjami coraz bliżej. Prezydent podpisał ustawę

Warto jednak zaznaczyć, że fakt podpisania ustawy przez prezydenta nie oznacza, że wszystkie zmiany wejdą w życie za dwa tygodnie. Choć w ustawie przyjęto 14-dniowy okres vacatio legis, większość przepisów wejdzie w życie w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.  A to oznacza jedno - mObywatel nie musi być zrównany z dowodem osobistym już na początku lipca. Wszystkie informacje związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem mObywatel 2.0 będą komunikowane przez Ministra Cyfryzacji w odpowiednim czasie.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news