Telekomy

UOKiK: 30 mln kary dla Orange za bezprawne przedłużanie umów

Grzegorz Ułan
UOKiK: 30 mln kary dla Orange za bezprawne przedłużanie umów
65

UOKiK nie próżnuje, w zeszłym tygodniu Polkomtel i CP ukarane zostało za reklamy „LTE bez limitu danych” kwotą 40 mln zł. Dziś UOKiK poinformował o zakończeniu kolejnego postępowania, tym razem przeciwko Orange, który przedłużał umowy o świadczenie usług stacjonarnych o wiele miesięcy bez wyraźnej zgody konsumentów.

Zakwestionowana przez UOKiK praktyka polegała na automatycznym przedłużaniu umów o kolejny czas oznaczony w sytuacji braku działania ze strony konsumenta. Jeżeli przed zakończeniem kontraktu klient nie podjął żadnych działań, przekształcała się ona w kolejną umowę zawartą na czas oznaczony. Było to 6 miesięcy w przypadku Neostrady oraz 12 miesięcy lub 24 miesiące w przypadku pozostałych usług stacjonarnych. Konsumentom, którzy wypowiedzieli ją przed upływem tego czasu, były naliczane wysokie kary.

Kara 30 mln zł jest dość wysoka, ale wpływ na jej wysokość miał duży zasięg praktyk oraz długi czas ich trwania. Co ciekawe, klienci w tym przypadku mogą liczyć na rekompensatę publiczną i odzyskać kwoty kar za przedterminowe rozwiązanie automatycznie przedłużonej umowy, a obecni abonenci mogą skorzystać z wypowiedzenia bez żadnych konsekwencji przedłużanych w ten sposób umów.

Z rekompensaty publicznej przewidzianej w decyzji będą mogli skorzystać konsumenci, którzy jednocześnie spełnią warunki:

  • byli stroną umowy zawartej z Orange Polska w dniu wszczęcia postępowania, czyli 8 maja 2014 r.
  • Orange Polska narzuciła im postanowienie o automatycznym przedłużeniu umowy w sposób domyślny, a nie zgodnie z ich wyraźnym wyborem.
  • Orange Polska automatyczne przedłużyła ich umowy na kolejny czas oznaczony w wyniku braku aktywnego działania konsumenta.

Co prawda nie można nie odnieść wrażenia, że to jakiś istny najazd na nasze telekomy, toczą się przecież jeszcze inne postępowania, również w stosunku do pozostałych operatorów, ale z drugiej strony naruszenia są tak ewidentne, że aż dziw, że tak długo były bezkarne.

Od powyższej decyzji UOKiK, Orange przysługuje prawo do odwołania w sądzie.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

hotmobile