Polska

Ultima Ratio – pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny będzie korzystał z Profilu Zaufanego

Grzegorz Ułan
Ultima Ratio – pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny będzie korzystał z Profilu Zaufanego
0

O projekcie Ultima Ratio pisałem Wam już pod koniec listopada ubiegłego roku, to pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny dla przedsiębiorców w Polsce, który miał zacząć działać od kwietnia.

Zacznie działać od końca kwietnia, ale za to z ciekawymi opcjami do identyfikacji tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Oprócz podpisu kwalifikowanego, autoryzować się będzie można darmowymi sposobami - przy użyciu nowych e-dowodów jak i Profili Zaufanych.

Anna Weber, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji:

Zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej w 2017 roku, działaniem zmierzającym do zwiększenia sprawności funkcjonowania instytucji Państwa, w tym administracji, jest podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym upowszechniania pozasądowych metod rozstrzygania sporów gospodarczych. Projektem strategicznym w powyższym zakresie jest zapewnienie dostępu obywateli do właściwie zorganizowanego wymiaru sprawiedliwości. Tak ważna więc jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i instytucji wpływających na jego kształt m. in poprzez sprawne i szybkie rozstrzyganie sporów, a więc w sposób umożliwiający realizację w większym stopniu postulatu dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej możliwość podłączenia Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio” do Węzła Krajowego i wykorzystania środków identyfikacji, w tym Profilu Zaufanego, wspierając w ten sposób pozasądowe metody rozwiązywania sporów.

Jest na co czekać, bo wyroki przez ten sąd wydawane będą w ciągu 3 tygodni - 20 razy szybciej niż tradycyjną drogą, czyli przez sądy powszechne, które co roku rozstrzygają 300 tysięcy spraw gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, trudno się więc dziwić, że tak długo to trwa.

Więcej o Ultima Ratio: Ultima Ratio – pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny. Wyroki w 21 dni.

Ultima Ratio ma to zmienić, w tym sądzie pozew składa się online w ciągu kilku minut, nie trzeba dojeżdżać na rozprawy, wszystko odbywa się online, dzięki czemu już od samego startu arbitrzy tego sądu będą w stanie rozstrzygać kilka tysięcy spraw miesięcznie.

Anna Ewa Dańko-Roesler, Prezes Stowarzyszenia RP:

Działalność Ultima Ratio wymaga najwyższej staranności przy identyfikacji oraz uwierzytelnianiu tożsamości stron, zarówno powoda jak i pozwanego. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji arbitrzy rozpoznający sprawy gospodarcze będą mieć możliwość upewnienia się, że zarejestrowany w systemie użytkownik jest rzeczywiście istniejącą osobą fizyczną, za którą się podaje. Jestem pewna, że korzystanie ze środków identyfikacji Węzła Krajowego, w tym Profilu Zaufanego ułatwi i przyśpieszy przebieg spraw rozpatrywanych przez Ultima Ratio.

Początek działalności Ultima Ratio zapowiedziało na koniec kwietnia, wcześniej postaramy się wspólnie z przewodniczącym Rady Nadzorczej Ultima Ratio, Robertem Szczepankiem pokazać Wam od środka ten system, jak tak naprawdę będzie to działało. Ja już go widziałem i nie mogę się doczekać, aby Wam go pokazać.

Źródło: Ultima Ratio.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu