Polska

"Stracisz dane, stracisz pieniądze!". W kampanię UOKiK angażujemy się również my!

Piotr Kurek
"Stracisz dane, stracisz pieniądze!". W kampanię UOKiK angażujemy się również my!
1

Ponad 200 instytucji, organizacji, stacji radiowych i telewizyjnych oraz serwisów internetowych wsparło akcję UOKiK - "Stracisz dane, stracisz pieniądze!". Warto się z nią zaznajomić.

  Na początku grudnia ubiegłego roku Prezes UOKiK, Tomasz Chrósty poinformował o uruchomieniu specjalnej kampanii społecznej, której celem jest uświadomienie Polaków na temat zagrożeń w Sieci. Skuteczność przestępczych działań jest o tyle duża, że przestępcy chętnie korzystają z technik manipulacyjnych i wykorzystujących słabości emocjonalne potencjalnych ofiar, w ich trudnych czy też zwykłych, życiowych sytuacji. Trwająca kampania ostrzega przed groźbą utraty danych i środków finansowych oraz apeluje o wzmożoną ostrożność konsumentów.

  W ramach kampanii UOKiK:

  • stworzył dwa 30-sekundowe spoty emitowane w radiu i telewizji oraz na portalach internetowych, w mediach społecznościowych, a także na nośnikach w przestrzeni publicznej,
  • zorganizował dwa poradnicze webinaria dla konsumentów z udziałem ekspertów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji oraz CERT Polska (NASK),
  • rozwinął portal finanse.uokik.gov.pl o sekcję „Pytań i odpowiedzi” dotyczącą praw konsumentów oraz obowiązków dostawców usług płatniczych,
  • opublikował serię edukacyjnych komunikatów: jak działają cyberoszuści, jak nie wpadać w ich pułapki i co zrobić, gdy już padnie się ich ofiarą.

  Dziś UOKiK informuje, że w kampanię włączyło się już ponad 200 instytucji i przedstawicieli mediów z całego kraju. Na liście, oprócz stacji telewizyjnych i radiowych, grup medialnych, instytucji, firm transportowych, czy grup medycznych znalazły się także różne portale i serwisy internetowe - w tym Antyweb. Kampania „Stracisz dane, stracisz pieniądze!” rozpoczęła się 5 grudnia 2022 r., a spoty akcji były nieodpłatnie emitowane w mediach publicznych - radiu i telewizji - w oparciu o art. 31 c (Publikacja komunikatów i informacji w publicznej radiofonii i telewizji) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Serdecznie dziękuję mediom, instytucjom i przedsiębiorstwom, które odpowiedziały na mój apel i zaangażowały się w kampanię „Stracisz dane, stracisz pieniądze!” na niekomercyjnych zasadach. Współdziałanie kilkuset podmiotów umożliwiło dotarcie do szerokiego grona odbiorców, co stanowi o sile i skuteczności naszej akcji

  - podsumowuje Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

  Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

  Więcej na tematy:

  news