Telekomy

Aukcja 5G może zostać unieważniona, a jeszcze się nie rozpoczęła

Grzegorz Ułan
Aukcja 5G może zostać unieważniona, a jeszcze się nie rozpoczęła
73

Wszystko wskazuje na to, że termin ogłoszenia aukcji 5G odraczany już od kilku lat, jeszcze bardziej się wydłuży. Według najnowszego stanowiska Plusa, wymagania zasięgowe UKE co do pasma C 3,6 GHz, wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych i są niemożliwe do realizacji posiadanymi zasobami.

Pierwsze warunki dotyczące aukcji 5G, UKE ogłosiło ponad 3 lata temu, zakładały one iż operatorzy będą licytować 4 bloki o szerokości 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz, spełniając jedynie wymagania ilościowe - odpowiednia liczba stacji bazowych, czyli podobnie jak w aukcji na LTE (4G).

Polecamy na Geekweek: Armia USA ukrywa pojazdy obcych cywilizacji. Tak twierdzą osoby z wywiaduDruga tura warunków była już bardziej rygorystyczna - ogłoszona pod koniec 2022 roku, bo oprócz wymagań ilościowych doszły wymagania jakościowe, a więc zapewnienie konkretnych prędkości w całej Polsce w zadanym okresie czasu.

Warunki te zostały poddane konsultacjom z operatorami, a po złożeniu przez nich swoich zastrzeżeń, UKE uwzględniło jedynie zwiększenie bloków do 100 MHz. Plus w swoim stanowisku co do tych nowych warunków - przygotowanym ze wsparciem merytorycznym Politechniki Warszawskiej, zwraca uwagę na brak uwzględnienia zastrzeżeń co wymogów jakościowych i wskazuje, iż w porównaniu z poprzednimi warunkami, zmniejszyła się tylko liczba nadajników, które trzeba by było uruchomić, ale i tak jest olbrzymia:

  • Przy szerokości bloku wynoszącej 100 MHz dla pokrycia obszarów miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich usługą o przepustowości 100 Mb/s i poziomie RSRP wynoszącym -126dBm, konieczne jest użycie 40 000 stacji bazowych. Tutaj założono wyłączenie obszarów objętych Załącznikiem 6 dokumentacji.
  • Przy szerokości bloku wynoszącej 80 MHz, dla pokrycia obszarów miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich usługą o przepustowości 100 Mb/s i poziomie RSRP wynoszącym -122dBm, konieczne jest użycie 63 500 stacji bazowych. W tym przypadku nie zakładano wyłączenia obszarów objętych załącznikiem 6 – jest to wariant taki, jaki podlegał pierwszym konsultacjom.

Nawet przy założeniu, iż wymagania jakościowe będą realizowane przy wsparciu już posiadanych zasobów częstotliwości przez operatorów, Politechnika Warszawska wyliczyła, iż „wielka czwórka” będzie potrzebowała uruchomić od prawie 20 tys. nadajników do prawie 30 tys. nadajników.

W każdym z analizowanych przez Politechnikę Warszawską przypadków pasmo C było bez znaczenia dla realizacji zobowiązań jakościowo-pokryciowych (z uwzględnieniem obszarów wyłączonych wg załącznika 6). Wymagana minimalna liczba stacji bazowych dla ich spełnienia wynosiła odpowiednio: 18 000, 23 600, 28 500 stacji bazowych.

Plus nie podaje nazw operatorów, ale można się domyślić, iż różnice wynikają z liczby już posiadanych zasobów, a najwięcej mają Orange i T-Mobile - razem w ramach Networks!, dalej mamy Play i Plusa.

W dalszej części swojego stanowiska Plus stwierdza, iż kluczowe dla aukcji wymagania stanowią naruszenia kilku przepisów Prawa Telekomunikacyjnego, Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa przedsiębiorców, co może być w myśl art. 118d ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego, podstawą do unieważnienia aukcji.
Źródło: Plus.
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news