Biznes

Ponad połowa pracodawców w Polsce jako problem z pozyskaniem pracowników wskazuje wzrost ich oczekiwań finansowych

Grzegorz Ułan
Ponad połowa pracodawców w Polsce jako problem z pozyskaniem pracowników wskazuje wzrost ich oczekiwań finansowych
130

Otrzymaliśmy dziś na skrzynkę wyniki badania przeprowadzonego wspólnie przez Business Centre Club i Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie - „Idealny pracodawca - idealny pracownik”, którego wyniki powinny zaciekawić zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Od jakiegoś czasu na rynku pracy panuje przekonanie, że obecnie w Polsce mamy rynek pracownika, wyniki badania BCC i AEH zdają się to potwierdzać.

Podczas konferencji pt. „Idealny pracodawca – idealny pracownik”, która odbyła się 2 grudnia w siedzibie Business Centre Club, przedstawione zostały wyniki badań, jakie BCC przeprowadził wspólnie z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Prezentują one wzajemne oceny i oczekiwania, jakie mają pracodawcy wobec pracowników oraz pracownicy wobec pracodawców. W badaniu wzięło udział 483 pracowników różnych firm oraz 99 pracodawców. Ich wyniki mogą być wskazówką w zakresie kreowania polityki zatrudnienia w firmie czy prognozowania popytu i podaży pracy w skali mikro i makro. Podobne badania prowadzone były wcześniej w latach: 2018, 2017 oraz 2005-2008.

Już w 2017 roku były spore, żeby nie powiedzieć ogromne problemy z zatrudnieniem nowych pracowników, trend ten nieznacznie osłabł w 2018 roku, ale w obecnym pracodawcy zgłaszają podobne problemy na zbliżonym poziomie, co dwa lata temu.

Jakie problemy najczęściej zgłaszają pracodawcy? 58% pracodawców zgłaszało wzrost oczekiwań finansowych kandydatów do pracy, to mniej niż jeszcze rok wcześniej - 75%, ale i tak nadal to spory odsetek. Podobne wskazania odnoszą do braku pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, a najwięcej jednak, co do braku w ogóle chętnych do pracy - 66%.

Sprawdźmy teraz, co się zmieniło w oczekiwaniach pracownika, co do miejsca, w którym chcieliby pracować w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mniejsze znaczenie niż rok temu ma dla pracowników możliwość rozwoju czy podwyższania kwalifikacji, przyjazna atmosfera, dobre stosunki z podwładnymi, stabilność zatrudnienia i co ciekawe możliwości awansu.

Podobne spostrzeżenia odnoszące się do spadków znaczenia wielu aspektów funkcjonujących w miejscu pracy notują wskazania pracodawców w odniesieniu do pracowników aktualnie zatrudnionych.

A jak oczyma pracowników zmienił się wizerunek idealnego szefa? Mniej pracowników niż przed rokiem wskazuje na znaczenie jego elastyczności czy zdolności organizacyjnych, odpowiedzialności, profesjonalizmu oraz zaangażowania.

Niepokojące są też określenia idealnego pracownika w oczach pracodawców, bo traci na znaczeniu lojalność, co jest niezrozumiałe w kontekście wysokich kosztów przyuczenia nowych osób. Idealny pracownik wystarczy, że będzie odpowiedzialny i obowiązkowy czy otwarty na nowe doświadczenia i zmiany. Na szczęście w cenie są nadal, choć w mniejszym stopniu - pracowitość i zaangażowanie.

To były oceny postawy, spójrzmy jeszcze na idealne cechy szefa w oczach pracowników. Spadło znaczenie jego uczciwości, za to wzrosło znaczenie wyrozumiałości i świadomości różnorodności. Mniejszy odsetek pracowników wskazuje też, że powinien być kreatywny, skłonny do współpracy czy charakteryzować się zdolnościami interpersonalnymi i komunikacyjnymi.

Z kolei w przypadku oceny cech idealnego pracownika przez szefów mniejsze znaczenia ma już teraz ich uczciwość, kreatywność czy otwartość do współpracy, zwiększył się natomiast odsetek wskazań na ich pozytywne nastawienie czy umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

No to na koniec zerknijmy jeszcze na tą realną wysokość wynagrodzenia według pracowników i pracodawców.

Okazuje się tu jednak, że to pracodawcy mają większą świadomość o wzrostach wynagrodzenia. 24% z nich uważa że przedział 3 tys. - 4 tys. jest już wystarczający, kiedy rok wcześniej wskazań takich było 39%. Natomiast wyższe widełki odnotowały wzrost wśród pracodawców - z 40% do 52%. Z kolei w oczach pracowników zmiany te są mniej widoczne. Jedynie w przypadku wynagrodzenia pomiędzy 4 tys. a 5 tys. mamy więcej wskazań o 7 punktów procentowych niż rok wcześniej oraz przy widełkach pomiędzy 5 a 6 tys. 4 punkty procentowe. Jest to więc jakiś wzrost oczekiwań finansowych pracowników, ale nie tak duży, jakby można było się spodziewać, po wskazaniach pracodawców, że jest to już spory i odczuwalny problem.

Źródło: Business Centre Club.

 

-

Artykuł został napisany na smartfonie Samsung Galaxy Note 10.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu