7

Jaka jest średnia stawka wynagrodzenia za godzinę w branży IT na B2B?

Zwykle dzielimy się z Wami danymi z rynku pracy specjalistów IT w jego wycinku odnoszącym się do zatrudnienia o pracę lub ogólnie i całościowo potraktowanym. Dziś, chyba po raz pierwszy podzielimy się danymi odnoszącymi się wyłącznie do pracujących w oparciu o kontrakt B2B.

Okazją do tego jest raport z „Wielkiego badania specjalistów IT na B2B” przeprowadzonego przez Ework Group. Badanie jeszcze trwa i potrwa do stycznia 2020 roku, możecie wziąć w nim udział pod tym adresem – badanieb2b.eworkgroup.com. My przyjrzyjmy się dotychczasowym jego wynikom.

Badanie ma na celu określenie trendów w pracy na rynku IT z perspektywy specjalistów pracujących na B2B, określenie jakie są ich potrzeby i co wymaga zmian oraz określenie jak ten obszar będzie rozwijał się w przyszłości. Jest to pierwsze takie badanie na polskim rynku. Pytania dotyczą modelu i komfortu pracy, komfortu finansowego, możliwości rozwoju.

Na początek autorzy badania dzielą się opinią specjalistów IT na temat komfortu pracy w tej branży. Najwięcej badanych wskazywało na duże możliwości rozwoju, czyli przede wszystkim podnoszenie swoich kwalifikacji, nieco mniej wskazań miał czas pracy, a więc możliwość dowolnego jego planowania. Najmniej jednak, co dziwne z uwagi na to, że to branża z najwyższymi zarobkami, wskazywano na komfort wynagrodzenia. Prawdopodobnie zaważyły tu inne koszta, które muszą ponosić, a o których nie myślą zatrudnieni na umowę o pracę.

Z chwilą jednak, gdy rozbijemy te wyniki na płeć, wyraźnie widać, że to kobiety bardziej doceniają możliwości rozwoju w tej branży i to zdecydowanie, podobnie elastyczny czas pracy, ale za to bardziej narzekają na komfort wynagrodzenia za prace na umowach B2B.

Natomiast sama ogólna ocena prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Polsce jest mocno zróżnicowana, co trzeci specjalista IT ocenia je jako łatwe lub bardzo łatwe, przy czym tych drugich jest zdecydowanie mniej. Więcej jednak, bo prawie 40% badanych ocenia je jako trudne lub bardzo trudne. Neutralnych wskazań – ani trudne, ani łatwe, mamy na poziomie nieco ponad 30%.

Przyszedł już czas na odpowiedź na pytanie postawione w tytule tego wpisu – Jaka jest średnia stawka wynagrodzenia za godzinę w branży IT na B2B? Okazuje się, że największe zarobki z tego tytułu – powyżej 150 zł za godzinę określiło prawie 9% badanych. Po drugiej stronie bieguna – do 65 zł zarabia prawie 28% specjalistów IT. Z kolei widełki od 126 zł do 150 zł mamy wśród 13% badanych, pomiędzy 96 zł a 125 zł – 26% i między 66 zł a 95 zł – 24,41%.

No i równie ważna kwestia, czy są z tych zarobków zadowoleni? Ponad 42% badanych określiłoby je jako – mogłyby być lepiej, takich odpowiedzi mogłoby być najwięcej chyba w każdej branży. Z kolei zadowolonych ze swoich zarobków mamy 1/4 specjalistów IT, a jako stabilne wskazało 15% badanych.

Jednocześnie spory odsetek badanych zdaje sobie sprawę, że wraz ze wzrostem stażu pracy, a co za tym idzie zdobytego doświadczenia ich zarobki relatywnie wzrosną, a także będą mieli szansę wzięcia udziału w ciekawszych projektach, dających im nieco wyższy komfort ze swojego rozwoju.


Ework Group to niezależna agencja konsultingowa notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm, zrzeszająca specjalistów IT, reprezentująca pochodzący ze Skandynawii model biznesowy powstały w 2000 roku w Szwecji.