Telekomy

RFBenchmark Drive Test czyli wyniki pomiarów jakości sieci naszych telekomów wykonywanych w ruchu

Grzegorz Ułan
RFBenchmark Drive Test czyli wyniki pomiarów jakości sieci naszych telekomów wykonywanych w ruchu
1

Oprócz comiesięcznych raportów z pomiarów jakości i prędkości sieci wykonywanych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark, twórcy tych raportów postanowili podzielić się wynikami własnych pomiarów Drive Test.

Drive Test bada stan sieci mobilnych na podstawie pomiarów dokonywanych w ruchu, czyli w warunkach zbliżonych do tych, w których my korzystamy na co dzień ze smartfonów i usług naszych telekomów.

Pierwszy Drive Test został przeprowadzony w Warszawie i obejmował pomiary jakości usług w trzech kategoriach: dostępności (accessibility), ciągłości usługi (retainability), integralności (integrity) oraz jakość usług internetowych.

Podczas pomiarów jakości usług głosowych przeprowadzono ponad 4 tysiące połączeń wychodzących i przychodzących u każdego operatora mniej więcej po równo tych i tych. W zasięgu sieci Orange było ich łacznie 996, T-Mobile - 1033, Plus - 1049, Play - 970.

Rezultaty pomiarów RFBenchmark rozpoczyna od prezentacji współczynnika zestawiania połączeń (Voice Call Setup Success Rate). Na wykresie widzimy procentowy udział połączeń z wybranym numerem zakończonych sukcesem.

W tych pomiarach najlepiej wypadł Play, w którym wszystkie połączenia były udane, pozostali operatorzy mieli ten współczynnik na poziomie 99,81% (100% MOC/99,62% MTC) w przypadku Plus, T-Mobile 99,61% (99,81% MOC/99,42% MTC), a Orange 99,20% (99,20% MOC/99,19% MTC) .

MOC (Mobile Originating Call) to połączenia wychodzące, a MTC (Mobile Terminated Call) to połączenia przychodzące.

Kolejny badany parametr to czas skutecznego zestawienia połączeń (Voice Call Setup Time). Najkrótszym czasem mogą się pochwalić tu Orange z 1,39 s oraz T-Mobile z 1,5 s. Znacznie gorzej w testach wypadł Play z wynikiem 4,24 s i Plus aż 6,04 s. Tak duże współczynnik w Play i Plus RFBenchmark tłumaczy brakiem VoLTE u tych operatorów, oraz w przypadku Plusa czas ten wydłuża proces autentykacji podczas każdego zestawienia połączenia.

W badaniach wskaźnika przerwanych połączeń (Voice Call Drop Rate), czyli procentowego współczynnika odrzuconych lub przerwanych połączeń najlepiej wypadł T-Mobile i Plus, gdzie żadne połączenie nie zostało przerwane. Pojedyncze przypadki zdarzyły się podczas połączeń w Orange i Play.

Badanie jakości połączenia (Voice Call Quality Average POLQA) dokonywane jest na podstawie subiektywnej oceny jakości mowy (MOS - Mean Opinion Score) według 5-cio stopniowej skali:

  • 5 – znakomita jakość (możliwe odprężenie, rozmowa nie wymaga wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),
  • 4 – dobra jakość (rozmowa wymaga skupienia, nie wymaga znaczącego wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),
  • 3 – dopuszczalna jakość (rozmowa wymaga średniego wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),
  • 2 – słaba jakość (rozmowa wymaga znacznego skupienia i wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),
  • 1 – niedopuszczalna jakość (pomimo skupienia i znaczącego wysiłku, nie ma możliwości, aby zrozumieć co mówi nadawca podczas rozmowy).

Tu najlepiej wypadł Orange z oceną 4, zarówno w przypadku standardowego połączenia, jak i przez VoLTE. W Plusie VoLTE brak, ocena standardowego połączenia to 3,76, na trzecim miejscu T-Mobile z wynikiem 3,75, za VoLTE dostali 3,86 a za Dual Mode 3,64. Na ostanim miejscu Play z wynikiem 3,58, w kategorii Dual Mode ten sam wynik.

Jakość połączenia internetowego opiera się na dwóch wskaźnikach Downlink/Uplink Throughtput (ilość prawidłowo przesłanych danych w Mbps) oraz RTT (czas przesyłu wiadomości z komputera do sieci plus czas na przyjście potwierdzenia jej odebrania).

W pierwszym wskaźniku wygrywa T-Mobile, podobnie jak według pomiarów użytkowników, osiągając najwyższą średnią prędkość internetu na poziomie 46,43 Mbps (podczas pomiarów udało im się wykręcić maksymalną prędkość 162,62 Mbps), na dalszym miejscu Orange ze średnią 38,37 Mbps i maksymalną 114,48 Mbps, Plus ze średnią 32,54 Mbps i maksymalną 129,88 Mbps oraz na ostatnim miejscu Play ze średnią 24,40 Mbps i maksymalną 132.07 Mbps.

Jeśli chodzi o drugi wskaźnik jakości internetu mobilnego - RTT, najlepszy wynik osiągnął Play ze średnią 31 ms, dalej Orange - 43 ms, T-Mobile - 44 ms, a Plus - 86 ms.

Kto wygrał całość pomiarów? RFBenchmark na podstawie własnych pomiarów Drive Test oraz pomiarów użytkowników korzystających z ich aplikacji opracował swój własny wskaźnik N-Score, który opiera się na ocenie parametrów głosowych i transmisji danych.

Tak więc najlepszą jakość usług głosowych i internetowych oferują w Warszawie T-Mobile i Orange, trochę gorzej wypadają na tym tle Plus i Play.

Całość raportu z pomiarów Drive Test znajdziecie na stronach RFBenchmark.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu