E-commerce

VAT zapłacimy za wszystkie zagraniczne paczki. Rada Ministrów przyjęła pakiet e-commerce

Grzegorz Ułan
VAT zapłacimy za wszystkie zagraniczne paczki. Rada Ministrów przyjęła pakiet e-commerce
54

Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj o przyjęciu przez Radę Ministrów polskiej implementacji unijnych przepisów uszczelniających VAT w handlu internetowym, a w szczególności importu tzw. małych przesyłek do UE.

Temat pakietu e-commerce przewijał się w dyskusji od wielu miesięcy jak nie od lat. Brak przepisów regulujących handel z krajów poza UE, to była bolączka unijnych i polskich sprzedawców internetowych, którzy zmagali się z nieuczciwą konkurencją, głównie ze strony sprzedawców na chińskich platformach sprzedażowych.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski:

Jest to projekt, który w zamyśle Komisji Europejskiej ograniczy napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej. Tracą na nim nie tylko budżety poszczególnych państw, ale przede wszystkim unijni przedsiębiorcy. Nie mogą konkurować z firmami, często z operującymi z dalekiego wschodu, które sprzedają takie same towary, co oni, ale tańsze o VAT, czyli często nawet o ¼. Pakiet e-commerce jest istotnym krokiem w kierunku ukrócenia tego procederu

Jakie najważniejsze zmiany w handlu elektronicznym przewiduje pakiet e-commerce? W szczególności będzie to likwidacja w całej Unii Europejskiej zwolnienia z VAT-u importowanych przesyłek o wartości do 22 euro. Ponadto zwiększy się zakres transakcji rozliczanych uproszczoną procedurą One Stop Shop, a także brak konieczność oddzielnego rejestrowania się na potrzeby rozliczenia VAT-u sprzedawców internetowych w każdym z krajów do których wysyłają towary. Z chwilą wejście w życie nowych przepisów, VAT będą mogli rozliczać tylko w swoim rodzimym kraju, który to już we własnym zakresie podzieli się tym podatkiem z krajami, do których trafiają ich przesyłki.

Warto przy tym przypomnieć, iż w Polsce to Poczta Polska będzie odpowiedzialna za pobór podatku od przesyłek zagranicznych z krajów spoza UE. W tym celu obok działającego już od 2018 roku Oddziału Celno – Pocztowego w Lublinie uruchomiono w zeszłym miesiącu podobną placówkę w Przemyślu.

Pakiet e-commerce ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, czyli już od najbliższych wakacji.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu