Telekomy

Prezes UKE wydał już pozwolenie na dopłaty do roamingu 10-ciu operatorom

Grzegorz Ułan
Prezes UKE wydał już pozwolenie na dopłaty do roamingu 10-ciu operatorom
14

Już prawie wszyscy operatorzy dostali zgody na zastosowanie dopłat do roamingu. 8 operatorów wirtualnych i dwóch infrastrukturalnych, pozostałych dwóch, czyli Orange i T-Mobile, który jako ostatni wystąpił do UKE o taką zgodę, czekają jeszcze na decyzję.

Każdy z operatorów w swoich ostatnich dwóch raportach kwartalnych w ubiegłym roku zdradzał straty spowodowane wprowadzeniem zasady RLAH na poziomie 100 milionów złotych. To „wielka czwróka”, a mniejsi operatorzy wirtualni bez własnej infrastruktury mogliby ponieść jeszcze większe.

Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Decyzja o możliwości naliczania dodatkowych opłat przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przypadku, kiedy ponoszą straty przewyższające 3 proc. EBITD-y, wprost wynika z przepisów rozporządzenia roamingowego z 2012 roku, a także z przepisów wykonawczych z 2016 roku. To regulacja Parlamentu Europejskiego i Rady zdecydowała, że w przypadku strat przedsiębiorca może wprowadzić dodatkowe opłaty i obciążać nimi klientów, natomiast to przedsiębiorca decyduje o tym, w jaki sposób tę możliwość konsumuje na bazie decyzji, które są wydawane przez prezesa UKE.

Stąd większość operatorów zwróciła się o zgodę na dopłaty do roamingu i takową otrzymali, a są to następujący operatorzy:

  • Virgin Mobile Polska sp. z o.o.
  • Telefonia Dialog sp. z o.o.,
  • Internetia sp. z o.o.
  • Netia S.A.
  • ITI Neovision S.A.
  • Polkomtel sp. z o.o.
  • Premium Mobile S.A.
  • VikingCO Polnand sp. z o.o.
  • FM Mobile Group sp. z o.o.
  • P4 Sp. z o.o

Przyznaliśmy takie prawo ośmiu operatorom wirtualnym, to małe spółki, które działają na stosunkowo niskich marżach i są w najtrudniejszej sytuacji z punktu widzenia ponoszonych kosztów i strat z tytułu roamingu. Jeśli chodzi o dużych, tradycyjnych operatorów infrastrukturalnych, mamy cztery wnioski: od sieci Plus, Play, Orange i T-Mobile. W przypadku sieci Plus i Play zezwoliliśmy już na podnoszenie opłat według określonego scenariusza, w przypadku Orange sprawa jest w toku, czwarty z operatorów, T-Mobile, zdecydował się na zwrócenie do prezesa UKE o taką zgodę najpóźniej.

 

https://1.newseria.pl/video/1673517430_uke_roaming_3_sz.mp4

 

Wszystkie zgody są wydawane na okres 12 miesięcy i to od operatorów zależy czy i w jakim stopniu wdrożą dopłaty w roamingu dla swoich klientów. Trzymać się muszą jednak maksymalnych stawek, które UKE różne zastosował dla poszczególnych operatorów. Średnio wyszło to na poziomie 11 groszy dla połączeń wychodzących, 4 grosze dla odbieranych, podobnie 4 grosze za wysyłanie SMS oraz 2 grosze za 1 MB transmisji danych.

Źródło: Newseria

Photo: tonodiaz/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu