Praca w IT

Prawie połowa specjalistów IT zmienia pracę raz na 2 lata. Dlaczego odchodzą z pracy?

Grzegorz Ułan
Prawie połowa specjalistów IT zmienia pracę raz na 2 lata. Dlaczego odchodzą z pracy?
23

Mówi się poniekąd, że pracę powinno się zmieniać co siedem lat, by się nie zasiedzieć w jednym miejscu, nabrać świeżości czy nadal się rozwijać. Według najnowszego raportu No Fluff Jobs z badania “Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy?” nie dotyczy to jednak specjalistów IT.

To i inne związane z nim pytania zadano 1444 specjalistom IT na poziomach zaawansowania: junior, mid (34%), senior (30%), lider zespołu (15%).

Zacznijmy od podstawowego pytania - Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy? Przeważająca odpowiedź będzie dla niektórych z Was zaskoczeniem, zważywszy na fakt, że zarobki w IT należą w Polsce do najwyższych. Otóż 78% z nich zaczyna szukać nowej pracy z uwagi na niezadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia u obecnego pracodawcy.

Na dalszych miejscach znalazł się argument złej kultury pracy, atmosfery czy braku poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Priorytety te nie różnią się znacząco w zależności od poziomu doświadczenia.

Kiedy zaczynają szukać pracy? Większość specjalistów IT podejmuje ten krok, kiedy jest już pewna tego, ale też 1/4 z nich regularnie sprawdza rynek w poszukiwaniu atrakcyjniejszego miejsca zatrudnienia, a 15% robi to pod wpływem impulsu, powstałego na przykład w przypadku nieprzyjemnej sytuacji w pracy.

Dochodzimy już do tytułowego zagadnienia, czyli jak często specjaliści IT zmieniają pracę. Prawie połowa z nich, albo robi to raz na rok (15%) albo raz na dwa lata (31%), to spory odsetek zatrudnionych w branży IT sugerujący, że mamy tu do czynienie ze sporą rotacją w zespołach programistów.

Zwłaszcza, że znalezienie nowej pracy nie jest dla nich dużym wyzwaniem. Zdecydowana większość znajduje nową pracę w miesiąc (25%), dwa miesiące (22%) lub zajmuje im to do 3 miesięcy (22%). A dla 7% z nich to wyzwanie na maksymalnie 2 tygodnie. Tylko 14% specjalistów IT potrzebuje do tego pół roku, a 10% powyżej 6 miesięcy.

Marta Steiner, Head of Product & Marketing w No Fluff Jobs:

Od pojawienia się myśli o odejściu z firmy do podjęcia ostatecznej decyzji i rozpoczęcia poszukiwań nowej pracy, mija zazwyczaj kilka tygodni, a częściej - kilka miesięcy. Ten okres to okno do managera, w którym może podjąć próbę zatrzymania wartościowego pracownika. Znamienne jest to, że tylko co 10. ankietowany w badaniu No Fluff Jobs deklarował, że jego decyzja o zmianie pracy jest ostateczna. Na poziomie operacyjnym i projektowym, chęć porzucenia pracodawcy pojawia się w momencie, gdy okazuje się, że deklaracje składane przez pracodawców na etapie składania oferty nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Prawie połowa z badanych deklaruje, że informuje liderów o planach zmiany pracy, więc to dobry moment za próby ich zatrzymania w firmie i 45% z nich spotkało się z próbami odwodzenia od tego zamysłu. Przy czym najbardziej namawiani na pozostanie w firmie są seniorzy i eksperci, z tej grupy w stosunku do 85% z nich podjęto takie próby.

Przeważająca odpowiedź, co mogłoby skłaniać ich do pozostania w firmie nie będzie zaskoczeniem, wyższe wynagrodzenie byłoby wystarczającym argumentem dla 73% badanych, ale ważnym aspektem byłaby też zmiana warunków pracy, w tym kultury organizacyjnej czy też nowe wyzwanie technologiczne i projekty, w których mogliby się lepiej realizować.

Jedynie dla liderów wyższe wynagrodzenie nie byłoby najważniejsze, w to miejsce wskazują zmianę warunków pracy.

--
Metodologia badania: Na podstawie ankiety online “Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy? opracowana przez No Fluff Jobs oraz Maję Gojtowską, czerwiec - lipiec 2020 r. Liczba respondentów: 1444. Błąd statystyczny 2%.
Źródło: No Fluff Jobs.

Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu