Cloud

Polskie przedsiębiorstwa na nierównym poziomie cyfryzacji

Redakcja Antyweb
Polskie przedsiębiorstwa na nierównym poziomie cyfryzacji
1

Cyfryzacja polskich firm rozkłada się nierównomiernie. Duże firmy są na etapie zaawansowanym, a wiele firm z sektora MŚP nie ma nawet wdrożonego systemu ERP. Rozbieżności te nie wynikają z braku chęci do informatyzacji. U ich podstawy leżą zbyt niskie budżety i brak kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

Autorem wpisu jest Barbara Mejssner.

W rankingach innowacyjności Polska jest na mocno średnich pozycjach. Obraz ten będzie się zmieniał ponieważ absorpcja nowych technologii jest dziś konieczna dla dalszego rozwoju. W najnowszej edycji Bloomberg Innovation Index 2020 Polska spadła o 3 punkty z 22. na 25. pozycję. W The Global Competitiveness Index (edycja 2018) mierzącym poziom konkurencyjności 140 krajów na podstawie analizy 10 różnych czynników zajęliśmy 37. miejsce. Najgorzej wypadło wykorzystywanie technologii teleinformatycznych.

W 2019 roku w utworzonym przez Komisje Europejską indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI (The Digital Economy and Society Index) śledzącym ewolucję państw członkowskich UE w zakresie wdrażania rozwiązań cyfrowych Polska uplasowała się na trzecim miejscu od końca. Gorsze od nas we wdrażaniu teologii cyfrowych były tylko Rumunia i Bułgaria.

Dlaczego te wyniki nie są najlepsze? Jest to kwestia ich uśrednienia, czyli "kłamstwo" statystyki. Tak naprawdę poziom cyfryzacji firm polskich jest bardzo zróżnicowany. Można tu mówić o podziale na dwie części, pierwsza to duże, dobrze informatyzowane przedsiębiorstwa (zwłaszcza sektor finansowy i telekomunikacyjny), druga to sektor MŚP. Jak wynika z badania „Cyfryzacja dużych firm i korporacji” przeprowadzonego w 2019 roku przez Instytut badawczy ICAN Research oraz Orange duże organizacje oceniają swój poziom cyfryzacji naprawdę wysoko - aż 83% uznało go za dobry (w porównaniu do 76% w 2018 roku).

Jednak w drugiej grupie, wśród małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystanie technologii nie wygląda najlepiej. Nie jest to dobry znak, ponieważ informatyzacja tych firm jest istotna dla całego rozwoju gospodarczego - polskie PKB jest w większości tworzone przez mniejsze podmioty. Nierównomierną cyfryzację w Polsce potwierdza raport przygotowany przez firmę Dell we współpracy z Intelem: "Digital Transformation Index" z 2019. Widać tu, że tylko jedna czwarta polskich firm (24%) adaptuje nowe rozwiązania i posiada strategię w zakresie cyfrowej transformacji, 37% ostrożnie i stopniowo planuje zmiany, a 34% ogranicza takie inwestycje lub w ogóle nie ma żadnych planów cyfryzacji biznesu.

Niski budżety i brak technologicznych kompetencji blokują rozwój firm

Oczywiście nie jest tak, że firmy nie zauważają konieczności szybkiej cyfryzacji i jej znaczenia dla utrzymania przewagi konkurencyjnej. Jak pokazało badanie "Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw" przeprowadzone przez Computerworld i IFS w 2019 roku 75% firm z sektorów przemysłowych, produkcyjnych oraz wydobywczych wskazywało wdrażanie nowych narzędzi informatycznych jako sposób realizacji cyfrowej transformacji w swoich organizacjach. Najwięcej nowych wdrożeń dotyczyło systemów BI i BA (26,6%), ERP (23,4%), CRM (17,2%), systemów ECM lub elektronicznego obiegu dokumentów (15,6%), MES (10,9%) oraz systemów RPA (29%).

Jak widać polscy przedsiębiorcy mają świadomość wagi wdrażania rozwiązań technologicznych, jednak chęci nie zawsze idą w parze z możliwościami. Blisko połowa (47,1%) przedsiębiorstw uznała, że wszystko zależy tak naprawdę od strony ekonomicznej przedsięwzięcia. Firmy boją się wysokich kosztów rozwiązań, bo nie mają na nie dostatecznych środków. Według badania “Dojrzałość technologiczna polskich firm” przeprowadzonego w 2019 r. przez IDG we współpracy z S&T, Hewlett Packard Enterprise i Infor, aż 59% menedżerów z polskich przedsiębiorstw stwierdziło, że nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego, brak środków całkowicie je uniemożliwia. Drugą bolączką jest brak wymaganych kompetencji technologicznych pracowników, a także wewnętrznych zasobów ludzkich do obsługi procesu zmiany (51%).

Czy Chmura krajowa przyspieszy cyfryzację MŚP?

Chmura Krajowa być może ma szansę zwiększyć cyfryzację małych firm ponieważ pozwoli im korzystać z rozwiązań bez wielkich kosztów, których się dziś obawiają.

Chmura Krajowa czyli platforma stworzona przez Bank Polski oraz przez Polski Fundusz Rozwoju, której partnerem został Google ma świadczyć usługi w modelu cloud computing skierowane do mniejszych firm.Produkty Google Cloud Platform zostaną włączone do oferty Operatora Chmury Krajowej, a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud - hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Chmura Krajowa rozpoczęła już działalność operacyjną, a czas pokaże czy spełni swoje założenia i faktyczni przyczyni się do cyfrowej transformacji MŚP przyblokowanych dotąd brakiem funduszy. Rozwiązania w modelu chmury są dla mniejszych firm tak naprawdę jedyną drogą do wykorzystania zaawansowanych technologii.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu