Motoryzacja

Polskie drogi czeka sporo inwestycji! Wiemy, gdzie będą remonty i można spodziewać się poprawy!

Marek Adamowicz
Polskie drogi czeka sporo inwestycji! Wiemy, gdzie będą remonty i można spodziewać się poprawy!
13

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło do realizacji pakiet 13 programów związanych z rozbudową i modernizacją polskich dróg. Jeszcze w tym roku ruszą inwestycje za 190 milionów złotych! My już wiemy gdzie możemy spodziewać się poprawy.

Zadania zatwierdzone przez resort infrastruktury dotyczą realizacji projektów związanych m.in. z budową odcinków dróg głównych ruchu przyspieszonego , przebudową i rozbudową istniejących już szos krajowych czy dostosowania ich nośności do większych nacisków. Poprawione zostanie też bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz zbudowane nowe zatoczki autobusowe. Tyle w skrócie.

My już wiemy  gdzie i w których miejscach prowadzone będą inwestycje. Te ostatnie realizowane będą na terenie województw: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Poniżej przedstawiamy dokładną listę miejsc i inwestycji, które zostaną poczynione w wymienionych lokalizacjach.

Dolny Śląsk

Na terenie województwa dolnośląskiego  prace prowadzone mają być w miejscowości Łazek – w ciągu drogi krajowej nr 36. Inwestycja zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczyć ma wykonania nowych chodników (190 m), 2 zatoczek autobusowych i przejścia dla pieszych przez ruchliwą drogę (w km od 11+850 do km 12+150). Realizacja zapowiedziana i zrealizowana ma zostać jeszcze w 2018 roku.

Małopolska

W Województwie małopolskim zapowiadana jest inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 52. W miejscowości Izdebnik przeprowadzony zostanie generalny remont mostu nad potokiem bez nazwy. W zakres inwestycji wejdzie rozbiórka istniejącego obiektu oraz budowa nowego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, dojazdów do mostu oraz budowę chodników. Remont ma być prowadzony w 2019 roku.

Mazowsze

Program zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury dla województwa Mazowieckiego dotyczy miejscowości Piaseczno i drogi krajowej nr 79. W ramach tych inwestycji zrealizowana zostanie przebudowa fragmentu drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Energetyczną do skrzyżowania z ulicą Syrenki (km 8,895 do km 9,220). W tym miejscu jezdnie zostaną poszerzone do 3 pasów, przeprowadzone będzie korekta niwelety drogi, z uwzględnieniem skrajni pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym oraz zbudowane zostaną nowe chodniki i ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i nowym systemem odwodnienia drogi. Usunięte zostaną również kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. Realizacja inwestycji zapowiadana jest na lata 2019-2020.

Drugim elementem zatwierdzonego programu jest przeprowadzenie prac przygotowawczych do rozbudowy drogi krajowej 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ulicą Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii – km od 9,100 o km 2,680. W ramach tego zdania planowane jest wybudowanie dwujezdniowej drogi klasy GP, budowa obiektów inżynierskich (mosty, kładki itp.), skrzyżowań, oświetlenia, zabezpieczeń akustycznych itd. Ten punkt ma obejmować przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz wykup potrzebnych do realizacji gruntów. Prace przygotowawcze potrwają do 2020 roku.

Opolszczyzna

Na terenie województwa opolskiego prace obejmą drogę krajową 45 a odcinku Jełowa – Bierdzany o długości 10,72 km (od km 121+500 do km 132+216). Inwestycja obejmie dostosowanie tego odcinka do zwiększonej nośności 11,5t/oś, przebudowę istniejącego fragmentu drogi oraz kilka elementów – m.in. budowę trzech skrzyżowań, ciągów pieszo-rowerowych oraz infrastruktury drogowej. Prace drogowe przewidziane są na lata 2021-2022.

Pomorze

Województwo pomorskie zostanie wsparte inwestycją związaną z drogą krajową nr 20. W miejscowości Kramarzyny przeprowadzony zostanie generalny remont mostu przez rzekę Struga Kramarzyńska. Celem inwestycji w tym miejscu usprawnienie funkcjonowania ruchu drogowego, pieszego i rowerowego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zapewnienie poprawnych warunków przepływu rzeki Struga Kramarzyńska. Inwestycja zrealizowana zostanie w 2020 roku.

Śląsk

Inwestycje w województwie śląskim obejmą budowę mostu przez ciek Blaszynówka w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Tworóg. W tym miejscu zostanie przeprowadzona inwestycja budowy i późniejszej rozbiórki drogi dojazdowej i mostu tymczasowego, który chwilowo zastąpi oryginalny most. Ten ostatni zostanie również rozebrany, a w jego miejsce powstanie obiekt o klasie A o nośności 50 ton z dostosowaną drogą do nacisku 11,5t/oś. Inwestycja również zostanie zrealizowana w 2020 roku.

Warmia i Mazury

W województwie warmińsko-mazurskim zrealizowana zostanie inwestycja na drodze krajowej 16 w miejscowości Sobiewola. Wymieniony zostanie most na rzece Gardęga oraz poszerzony został zakres robót związany z tą inwestycją – przebudowa obejmie większy odcinek drogi krajowej. Realizacja przewidziana została na 2018 rok.

Wielkopolska

W tym rejonie Polski zrealizowane zostaną dwie inwestycje. Jedna w ciągu drogi krajowej numer 11 w miejscowości Ujście. Wyremontowany zostanie most przez rzekę Gwda i drugi obiekt przez Noteć. W obydwu przypadkach celem inwestycji jest dostosowanie obiektów do przenoszenia większych obciążeń (do 50 ton). Realizacja przewidziana została na lata 2020-2021.

Drugi element programu inwestycji Ministerstwa Infrastruktury dotyczy drogi krajowej nr 72 i miejscowości Tuliszków. Tutaj przeprowadzone zostanie wzmocnienie nawierzchni drogi (w km od 13,074 do km 14,174) do nacisku 11,5 tony/oś wraz z poprawą infstruktury odpowiadającej z dostęp i bezpieczeństwo na tej drodze. Realizacja wykonana zostanie w latach 2018-2019.

Pomorze Zachodnie

W tej części polski inwestycje z programu kosztującego 190 milionów złotych dotyczy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Stargard. Przebudowane zostaną dwa skrzyżowania  drogą wojewódzką nr 106 (inwestycja przewiduje w tych miejscach ronda) co powinno przełożyć się na poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja w tym miejscu prowadzona będzie w latach 2018-2019.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu