Polska

Polacy i zakaz handlu w niedzielę - co czwarty z nas nie wie, w które niedziele można robić zakupy

Grzegorz Ułan
Polacy i zakaz handlu w niedzielę - co czwarty z nas nie wie, w które niedziele można robić zakupy
71

Wiem, że na pewno część z Was jest już zmęczona tymi wolnymi niedzielami, niemniej wydaje mi się, że im więcej takich publikacji, tym szybciej rośnie poparcie Polaków dla optymalnego rozwiązania, jakim jest powrót do dwóch niedziel handlowych.

Oczywiście powodem jest również postępujące zaostrzenie się zakazu handlu w niedzielę, w ubiegłym roku były to właśnie dwie niedziele handlowe w miesiące, ale w tym roku już tylko jedna, a od 2020 roku już w większość w roku niedziel będzie objęta zakazem handlu. W 2018 roku 37% Polaków było za pozostawieniem tego stanu rzeczy, teraz kiedy już jest tylko jedna niedziela handlowa odsetek ten wzrósł do 46%.

A jak sobie radzą Polacy z tymi niehandlowymi niedzielami? Według wyników badania agencji mediowej Havas Media Group, można powiedzieć, że nawet bardzo dobrze - 63% Polaków wie już, w które niedziele będą mogli robić zakupy w 2019 roku, niemniej 1/4 nadal tego nie wie i za każdym razem sprawdza, czy w daną niedziele ma na co liczyć w temacie zakupów, z kolei prawie 10% tkwi jeszcze w rozwiązaniu obowiązującym w zeszłym roku.

Okazuje się również, że za tym ubiegłorocznym rozwiązaniem opowiada się już 46% Polaków, najwięcej wśród nich jest kobiet (49,8%) oraz mieszkańców największych miast (52,7%).

Anna Ostrowska, Insight Specialist w Havas Media Group:

Przeprowadzone przez nas badanie dotyczące zakazu handlu w niedziele pokazuje, że Polacy częściowo przystosowali się i przyzwyczaili do tej zmiany. Większość Polaków wie kiedy sklepy będą zamknięte i planuje zakupy z wyprzedzeniem. Musimy jednak pamiętać, że przystosowanie się do obowiązującego zakazu nie oznacza poparcia dla jego obowiązywania i akceptacji. Z naszych badań wynika, że 2 niedziele nieobjęte zakazem handlu były lepszym rozwiązaniem dla blisko 46% badanych. Podobny odsetek badanych jest zdania, że zakaz handlu w niedziele powinien zostać całkowicie zniesiony – w zeszłym roku ten odsetek wynosił około 37%. Na razie ciężko stwierdzić czy mamy tutaj do czynienia z tendencją wzrostową czy też jest to reakcja na kolejne zaostrzenie handlu. Na pewno będziemy tę kwestię monitorować w kolejnych falach tego badania.

Mimo wszystko rok obowiązywania ustawy o zakazie handlu w niedzielę nauczył Polaków jak sobie z tym radzić, większość robi zakupy dzień albo kilka dni wcześniej - widać to wyraźnie w sobotnie popołudnia, przynajmniej w Warszawie, z kolei zaledwie 21% Polaków problem zakazu handlu w niedziele nie dotyczy, bo nigdy nie robili w ten dzień zakupów. Pozostali narzekają na brak możliwości zrobienia awaryjnych, drobnych zakupów spożywczych przy nagłej wizycie gości lub gdy zabraknie jakiegoś składnika do obiadu czy z uwagi na godziny pracy w ogóle na brak możliwości na wybranie się na większe zakupy przez zakaz handlu w niedzielę.

Warto nadmienić, że rząd przygląda się już skutkom swoich regulacji i być może wrócimy do rozwiązania obowiązującego w zeszłym roku, zwłaszcza, że już niedługo wybory.

--

Badanie zostało przeprowadzone przez Havas Media Group w połowie stycznia, jest to pierwsza fala cyklu badań, które planujemy realizować raz na kwartał. Badanie zostało przeprowadzone na internetowym panelu badawczym, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Metodologia: CAWI. Wielkość próby: n=1077.

Źródło: Havas Media Group.
Photo: Syda_Productions/Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu