Polska

Poczta Polska od 2016 roku stosowała nieuczciwe praktyki względem konkurencyjnych operatorów

GU
Grzegorz Ułan
8

Na stronach UOKiK pojawiło się dziś postanowienie urzędu zobowiązujące Pocztę Polską do zaprzestania praktyk „zniekształcających” konkurencję operatora.

Poczta Polska poza obowiązkiem świadczenia powszechnych usług pocztowych w ramach operatora wyznaczonego przez państwo, świadczy też usługi niezależnym operatorom. W ten sposób staje się jednocześnie kontrahentem i konkurentem, a w tej relacji obowiązują już zasady prawa konkurencji i nie może ich nadużywać wykorzystując swoją silną pozycję rynkową.

UOKiK na podstawie zgłoszeń od poszkodowanych niezależnych operatorów wszczął postanowienie wyjaśniające, w wyniku którego stwierdził kilka niedopuszczalnych praktyk naruszających zasady konkurencji.

Pierwsza dotyczyła konieczności podawania przez kontrachentów Poczcie Polskiej informacji handlowych o swoich klientach, przed podaniem cennika wykonania usług, co mogło przyczynić się do ich odebrania konkurentom.

Druga z zakwestionowanych praktyk dotyczyła dowolnego kształtowania cennika usług świadczonych przez Pocztę Polską konkurentom. Zmieniany był za każdym razem indywidualnie, przez co konkurenci nie mogli proponować swoim klientom od razu stałego cennika, co stawiało ich w złym świetle względem swoich klientów.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Dzięki konkurencji otrzymujemy towary i usługi lepszej jakości i w niższej cenie. Dlatego w interesie konsumentów i przedsiębiorców jest uczciwa rywalizacja wśród operatorów pocztowych. Tymczasem działania Poczty Polskiej mogły powodować marginalizację konkurentów na rynku niepowszechnych usług pocztowych. W wydanej decyzji zobowiązałem spółkę do zmiany praktyk, co umożliwi innym operatorom uczciwą walkę o klientów

Trzecia z niedozwolonych praktyk stosowanych przez Pocztę Polską, które trwały od 2016 roku była chyba najdotkliwsza dla konkurencji. Otóż musieli oni w każdym okresie rozliczeniowym określić dokładną liczbę przesyłek jaką zlecą Poczcie Polskiej. W przypadku, gdy było ich mniej, nawet o jedną sztukę, Poczta Polska windowała ceny za wszystkie nadane przesyłki do cennika obowiązującego dla znacznie niższej liczby wysyłanych przesyłek.

UOKiK zobowiązał Pocztę Polską do zaprzestania tych praktyk, która nie będzie mogła już uzależniać świadczenia usług na określonych warunkach cenowych pod warunkiem podania wcześniej informacji handlowych o klientach konkurentów. Ponadto PP będzie musiała opracować cennik obowiązujący przez 12 miesięcy dla określonych wolumenów przesyłek, który to też będzie musiał zawierać więcej niż dwa progi cenowe.

Poczta Polska będzie miała 2 miesiące od uprawomocnienia się tej decyzji na poinformowanie kontrahentów o nowych warunkach współpracy. W przypadku opóźnienia nałożona zostanie kara 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Źródło: UOKiK.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu