Polska

Płatny wjazd do centrum miast z wyjątkiem aut elektrycznych i na gaz

Grzegorz Ułan
Płatny wjazd do centrum miast z wyjątkiem aut elektrycznych i na gaz
51

Polski rząd przyjął pod koniec ubiegłego roku projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która ma na celu rozwój w Polsce rynku pojazdów elektrycznych.

Założenia ustawy skupiają się na rozbudowie sieci ładowania czy tankowania pojazdów paliwami alternatywnymi.

Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych.

Ułatwić ma to klasyfikacja usług ładowania pojazdów elektrycznych, która ma stanowić nowy rodzaj działalności gospodarczej, ale wyjętej spod zasad objętych sprzedażą energii elektrycznej, dzięki temu nie będzie wymagała zdobycia koncesji.

Jednak najciekawsze rozwiązania kryją się w dalszych ustaleniach zawartych w ustawie, a mianowicie wprowadzenie możliwości ustalania przez gminy opłat za wjazd do centrum miast pojazdów samochodowych z wyłączeniem elektrycznych i na gaz.

Opłata za wjazd do strefy czystego transportu (bez względu na czas jaki pojazd będzie w niej przebywał) nie będzie mogła przekroczyć 30 zł dziennie. Rada gminy będzie mogła też zwolnić z przyjętych ograniczeń dotyczących wjazdu do strefy czystego transportu. Każda osoba, która nie będzie przestrzegać ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu, może zostać ukarana grzywną do 500 zł. Strefy czystego transportu będą obowiązywały całą dobę.

Jakie miasta wprowadzą te opłaty? Na razie tylko Poznań i Toruń, ale jak czytamy dzisiaj na TVN zastanawiają się już władze Gdańska, Olsztyna, Warszawy i Opola.

Co ciekawe w przyjętym projekcie ustawy znalazły się też zapisy regulujące wykorzystanie dróg do testów pojazdów autonomicznych. To cieszy, że jakby odległy u nas temat znajdzie już swoje podstawy w obowiązujących przepisach i ustawach.

Źródło: KPRM.

Photo: Sonar/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu