Polska

Oni naprawdę chcą to zrobić - kablówki będą odpowiedzialne za rejestrację odbiorników RTV

Grzegorz Ułan
Oni naprawdę chcą to zrobić - kablówki będą odpowiedzialne za rejestrację odbiorników RTV
136

Póki temat był przedmiotem pojedynczych wypowiedzi, czy to Jacka Kurskiego czy Krzysztofa Czabańskiego, mogliśmy się tylko dziwić tym pomysłom. Ale to się naprawdę dzieje i ostatni pomysł trafił już na stronę KPRM z wykazem prac legislacyjnych.

Kiedy pisałem Wam o tym projekcie, w którym to operatorzy kablowi i satelitarni mieliby być kluczowym ogniwem w poborze opłat abonamentowych, nie było to jeszcze dookreślone w szczegółach, pojawił się jedynie zamysł:

Ustawa ma zobowiązać operatorów platform cyfrowych i kablówek do dostarczania Poczcie Polskiej baz danych swoich klientów. Liczymy, że dzięki temu mniej więcej dwukrotnie wzrośnie liczba osób płacących abonament.

Teraz na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiło się więcej szczegółów, i gdzie możemy przeczytać uzasadnienie tego projektu. Tylko 13% gospodarstw domowych i ok. 12% przedsiębiorców uiszcza opłaty abonamentowe, a w rezultacie działalność misyjna radiofonii publicznej finansowana jest w 60 do 80%, a w przypadku TVP jedynie w 30% z abonamentu. W wyniku czego rząd chce znowelizować ustawę o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 r.

Jakie wygląda propozycja nowelizacji?

W zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych proponuje się poprawienie poboru opłat abonamentowych przez włączenie do procesów ułatwiania rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów obowiązanych do wnoszenia opłat abonamentowych dostawców usług telewizji płatnej. Dostawcom tych usług powierzony będzie – jako zlecone zadanie publiczne – obowiązek odebrania od klienta zgłoszenia rejestracyjnego odbiornika albo oświadczenia o jego zarejestrowaniu, oraz przekazania tego zgłoszenia albo oświadczenia operatorowi wyznaczonemu pobierającemu opłaty abonamentowe, czyli Poczcie Polskiej.

Poczta Polska miałaby przy tym prawo do żądania informacji od dostawców usług telewizji płatnej co do klientów korzystających z tych usług. Dane osobowe zobowiązanych do uiszczania opłat byłyby odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

Wszystkie obowiązki nakładane na dostawców telewizji płatnej przewidziane w projektowanej nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, jako generujące po stronie tych podmiotów koszty, będą odpłatne. Wysokość wynagrodzenia określi KRRiT w drodze rozporządzenia.

Mówimy tu 10 milionach gospodarstw, które korzystają aktualnie z usług operatorów kablowych i satelitarnych. W ten sposób, większość będą mieli już w bazie z zarejestrowanymi odbiornikami RTV. Nie ma tu jeszcze nic opisanego w kontekście ściągania abonamentu, ale z poprzedniego tekstu dowiedzieliśmy się, że Poczta Polska zebrane dane posiadaczy telewizorów będzie przekazywać do Urzędu Skarbowego i ten będzie odpowiedzialny za systematyczny pobór opłat abonamentowych.

/\/>

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

hotwklejka