Płatności i bankowość

Obowiązek posiadania terminali płatniczych dla przedsiębiorców. Będzie na to ustawa

Grzegorz Ułan
Obowiązek posiadania terminali płatniczych dla przedsiębiorców. Będzie na to ustawa
87

Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się wczoraj projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. W dużym skrócie, nowe regulacje w niej zawarte będą nakładały obowiązek posiadania terminali płatniczych do przyjmowania płatności bezgotówkowych na wszystkie urzędy administracji publicznej oraz na wybrane przedsiębiorstwa.

W uzasadnieniu ustawy możemy przeczytać, że Polacy charakteryzują się dużym wskaźnikiem ubankowienia i posiadania kart płatniczych, jednak liczba punktów, realizujących płatności bezgotówkowe jest nie współmierna do naszych oczekiwań. Problem ten głównie dotyczy mniejszych miejscowości, gdzie dodatkowo utrudniony jest dostęp do bankomatów. W rezultacie mieszkańcy tych miast często nawet mają uniemożliwiony dostęp do swoich środków na kontach w bankach.

Płatności bezgotówkowe w Polsce

Na podstawie badania przeprowadzonego w I kwartale 2017 roku, przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego oszacowano, iż udział firm udostępniających swoim klientom płatności bezgotówkowe wynosi 28%. Największy odsetek dotyczy firm z branży hoteli, restauracji, usług cateringowych i handlu detalicznego (50%), w pozostałych branżach jest on niższy niż 27%. Dodatkowo w uzasadnieniu wskazywana jest ogromna przepaść jaką dzieli w tym Polskę od reszty krajów Unii Europejskich, ale bazują przy tym na danych z 2015 roku, myślę, że nie jest z tym już tak źle.

Te same badania wskazują również, iż duża część firm (56%), która już zdecydowała się na terminale płatnicze zrobiła to na skutek presji klientów, pozostałe chciały być po prostu nowoczesne (23%), uznały to za wygodną opcję dla siebie oraz z uwagi na wymogi rynkowe (12%), a część z nich z powodów rezygnacji klientów bez gotówki z zakupów (11%) a pozostała część z uwagi na konkurencyjność (6%).

Trochę inaczej wygląda to w urzędach administracji publicznej, choć tu też powołują się na dane z 2015 roku i na badanie ARC Rynek i opinia. Niemniej z niego wynika, ze tylko 31% badanych skorzystało z płatności bezgotówkowych w urzędach, 70% jako przyczynę braku płatności kartą wskazało brak takiej możliwości, a 73% badanych chciałoby takową mieć.

Tak więc mamy potrzebę obywateli, mamy też powolny wzrost akceptacji płatności bezgotówkowych i opór przedsiębiorców przed ich wprowadzaniem, konieczne są więc rozwiązania legislacyjne, czyli siłowe. Szykowana ustawa wprowadzi obowiązek zapewnienia przynajmniej jednej formy płatności w formie elektronicznej. Wśród nich wymieniane są między innymi płatność przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, płatność za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, na przykład za pomocą BLIK-a.

Kogo będzie dotyczył obowiązek posiadania terminala płatniczego?

We wstępie zaznaczyłem, że obowiązek taki będzie spoczywał na wybranych przedsiębiorców, ale myślę, że to będzie spora grupa, bo w uzasadnieniu określono ją jako firmy, które z uwagi na osiągane przychody są zobowiązane do stosowania kas rejestrujących.

Będzie obowiązek, ale czy będzie wsparcie Państwa, by ten obowiązek zrealizować? Jeśli chodzi o urzędy administracji publicznej dzięki porozumieniu rządu z bankami w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych, mogą one realizować przez 3 lata wdrażanie płatności bezgotówkowych w zasadzie bezkosztowo, operacje w urzędach nie będą obciążane prowizjami pośredników.

W przypadku przedsiębiorców uruchomiony został Fundusz Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, którego zadaniem jest wsparcie firm we wdrożeniu płatności bezgotówkowych oraz pokrycie kosztów transakcyjnych, mowa tu o 600 tysiącach nowych punktów komercyjnych.

Większość przepisów zawartych w ustawie ma wejść życie w ciągu 30 dni od jej ogłoszenia, więc można się spodziewać, że to będzie szybka ścieżka legislacyjna. Treść ustawy poddana została konsultacjom, ale zainteresowane instytucje mają na to czas tylko do 12 grudnia 2017 roku.

Źródło: RPL.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

hot