Polska

Nauka to wolność!

Marcin M. Drews
Nauka to wolność!
2

Pod takim tytułem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło plebiscyt na najważniejszy wynalazek ostatniego 25-lecia. Zgłaszający mieli uzasadnić, jaki miał on wpływ na rozwój nauki w Polsce. Oto wyniki! I miejsce - 1992-2013 - WSZCZEPIANIE IMPLANTÓW LECZĄCYCH GŁUCHOTĘ - PROFESOR HEN...

Pod takim tytułem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło plebiscyt na najważniejszy wynalazek ostatniego 25-lecia. Zgłaszający mieli uzasadnić, jaki miał on wpływ na rozwój nauki w Polsce. Oto wyniki!

I miejsce - 1992-2013 - WSZCZEPIANIE IMPLANTÓW LECZĄCYCH GŁUCHOTĘ - PROFESOR HENRYK SKARŻYŃSKI

Prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, pierwszy w Polsce zoperował osobę głuchą w 1992 r., w 1998 r. w Polsce jako czwartym kraju świata wszczepił implant do pnia mózgu. W roku 2003 zaś pierwszy Polsce wszczepił implant do ucha środkowego. W 2002 zoperował pierwszego w świecie dorosłego pacjenta z częściową głuchotą, a w roku 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko z takim niedosłuchem. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną wdrożoną następnie w wielu krajach świata.

Twórca i dyrektor - powstałego w 1993 roku - drugiego tego typu w Europie Ośrodka Diagnostyczno - Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Cochlear Center”, na bazie którego w 1996 r. utworzył resortowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Był pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem pierwszego w Europie, powstałego w 2003 r., Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, co w wyniku rozbudowy i rozwoju naukowego pozwoliło mu utworzyć pierwsze i jedyne na świecie Światowe Centrum Słuchu, otwarte w 2012 r. Od 2003 roku w Kajetanach wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. W dowód uznania dla prof. H. Skarżyńskiego i jego zespołu, a w konsekwencji niespotykanej w historii światowej medycyny dla jednego ośrodka, międzynarodowe środowisko naukowe wyznaczyło prof. Skarżyńskiego na prezydenta i organizatora 4 niezwykle ważnych spotkań naukowych o zasięgu światowym. Jest pierwszym Polakiem przyjętym - do drugiego najstarszego w historii towarzystwa lekarskiego - Amerykańskiego Towarzystwa Otologicznego.Autor 14 patentów, ponad 3000 prac i doniesień naukowych krajowych i zagranicznych, laureat ponad 300 nagród i wyróżnień. Odznaczony przez Prezydenta RP, Gruzji, Ukrainy, Króla Belgii, Papieża Franciszka i Orderem Uśmiechu przez dzieci.

II miejsce - MARZEC 2013 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW POMIARU ODLEGŁOŚCI DO POBLISKIEJ GALAKTYKI - WIELKIEGO OBŁOKU MAGELLANA NA ŁAMACH PRESTIŻOWEGO TYGODNIKA "NATURE"

Pomiar został dokonany z niezwykłą dokładnością przez międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem Profesora Grzegorza Pietrzyńskiego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego (wcześniej w 2010 roku zespół profesora Pietrzyńskiego wyznaczył bardzo precyzyjnie masę cefeidy w układzie podwójnym z dokładnością do 1%; cefeidy to niezwykle ważne gwiazdy służące do wyznaczania odległości w kosmosie).

III miejsce - PROFESOR BOGDAN MARCINIEC - poszukiwania nowych reakcji i nowych katalizatorów w chemii związków krzemu oraz utworzenie w 1995 roku pierwszego w Polsce Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Chemik z UAM w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN. Jest uznanym światowym autorytetem w dziedzinie chemii krzemoorganicznej i katalizy metaloorganicznej (współtwórca nowej dyscypliny wiedzy - katalizy metalonieorganicznej) oraz zastosowaniu badań katalitycznych w syntezie organicznej i syntezie nanomateriałów. Odkrył nowe reakcje i nowe katalizatory w chemii krzemu (także boru i germanu) prowadzące do wytworzenia materiałów krzemoorganicznych (i metaloorganicznych) (Polski Nobel, 2009). Łącząc cechy wybitnego uczonego i technologa (współautor 160 patentów) zmierza równocześnie do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki i do wdrożenia w Poznaniu koncepcji europejskiego modelu relacji nauka–innowacje–bussines (Perła Honorowa Polskiej Gospodarki „Polish Market” (2009). Utworzył pierwszy w Polsce Poznański Park Naukowo-Technologiczny (1995), oraz pierwszy uniwersytecki spin-off - PIW „UNISIL” (1989) w Tarnowie; jest pomysłodawcą i koordynatorem zbudowanego w Poznaniu Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii finansowanego z funduszy UE, z zamiarem przekształcenia w europejskie Centrum Doskonałości.

Pełną listę zgłoszonych osiągnięć zobaczyć można tutaj.

Materiały MNISW

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

naukaministerstwo