Polska

Największy i najlepszy ranking uczelni i kierunków studiów w Polsce

Grzegorz Ułan
22

To już 21 edycja Rankingu Szkół Wyższych - Perspektywy 2020, który uznawany jest za jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie (jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved"). Tak więc to dobry materiał dla absolwentów szkół średnich, którzy jeszcze zastanawiają się nad wyborem najlepszej uczelni czy kierunku studiów.

Twórcy tego rankingu oparli go na siedmiu kryteriach, na które złożyło się 29 różnych wskaźników, a którym to przyporządkowali różne wagi w zależności od rodzaju uczelni.

Pierwsze kryterium to Prestiż, składające się z dwóch wskaźników - oceny wystawionej przez kadrę akademicką (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani z trzech rodzajów uczelni akademickich, niepublicznych i publicznych zawodowych) oraz z uznania międzynarodowego, czyli pozycji danej uczelni w rankingach światowych w minionym roku (ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT, Webometrics). Drugie kryterium to Absolwenci na rynku pracy. Tutaj również mamy dwa wskaźniki - preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów poszczególnych uczelni.

Dalej mamy Innowacyjność, składającą się z liczby udzielonych patentów w Polsce i za granicą. Potencjał naukowy uczelni, mierzony między innymi liczbą osób o najwyższych kwalifikacjach w kadrze i uprawnieniami habilitacyjnymi i doktorskimi. Kolejne kryterium to Efektywność naukowa mierzona środkami finansowymi, które udało się uczelniom pozyskać na badania, liczbą nadanych stopni naukowych przez uczelnie, publikacjami czy cytowaniami.

Warunki kształcenia, składające się z dostępności kadr wysokokwalifikowanych i liczby posiadanych przez uczelnie akredytacji i certyfikatów międzynarodowych. Ostatnie kryterium to Umiędzynarodowienie, czyli liczba programów studiów w językach obcych, liczba osób studiujących w językach obcych, liczba studiujących cudzoziemców czy nauczycieli z zagranicy.

Ranking Uczelni Akademickich 2020

Ranking Uczelni Akademickich sporządzony został dla szkół wyższych (bez uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym rankingu najlepszy okazał się Uniwersytet Jagielloński, który zamienił się miejscami w porównaniu z rokiem ubiegłym z drugim Uniwersytetem Warszawskim. Podium zamyka Politechnika Warszawska.

Twórcy tego rankingu oparli go na siedmiu kryteriach, na które złożyło się 29 różnych wskaźników, a którym to przyporządkowali różne wagi w zależności od rodzaju uczelni.

Pierwsze kryterium to Prestiż, składające się z dwóch wskaźników - oceny wystawionej przez kadrę akademicką (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani z trzech rodzajów uczelni akademickich, niepublicznych i publicznych zawodowych) oraz z uznania międzynarodowego, czyli pozycji danej uczelni w rankingach światowych w minionym roku (ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT, Webometrics). Drugie kryterium to Absolwenci na rynku pracy. Tutaj również mamy dwa wskaźniki - preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów poszczególnych uczelni.

Dalej mamy Innowacyjność, składającą się z liczby udzielonych patentów w Polsce i za granicą. Potencjał naukowy uczelni, mierzony między innymi liczbą osób o najwyższych kwalifikacjach w kadrze i uprawnieniami habilitacyjnymi i doktorskimi. Kolejne kryterium to Efektywność naukowa mierzona środkami finansowymi, które udało się uczelniom pozyskać na badania, liczbą nadanych stopni naukowych przez uczelnie, publikacjami czy cytowaniami.

Warunki kształcenia, składające się z dostępności kadr wysokokwalifikowanych i liczby posiadanych przez uczelnie akredytacji i certyfikatów międzynarodowych. Ostatnie kryterium to Umiędzynarodowienie, czyli liczba programów studiów w językach obcych, liczba osób studiujących w językach obcych, liczba studiujących cudzoziemców czy nauczycieli z zagranicy.

Ranking Uczelni Akademickich 2020

Ranking Uczelni Akademickich sporządzony został dla szkół wyższych (bez uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym rankingu najlepszy okazał się Uniwersytet Jagielloński, który zamienił się miejscami w porównaniu z rokiem ubiegłym z drugim Uniwersytetem Warszawskim. Podium zamyka Politechnika Warszawska.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 1 1 100.00
2 Uniwersytet Warszawski 1 1 1 95.60
3 Politechnika Warszawska 3 3 3 78.90
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 4 5 6 77.20
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 4 4 76.50
6= Politechnika Wrocławska 6 6 4 65.60
6= Gdański Uniwersytet Medyczny 8 7 8 65.20
8= Politechnika Gdańska 7 9 10 62.50
8= Politechnika Łódzka 8 12 14 62.40
10= Uniwersytet Wrocławski 8 8 7 60.80
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 18 26 30 60.60

 

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020 obejmuje wszystkie uczelnie niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra. Wygrała go po raz 21. Akademia Leona Koźmińskiego, drugie miejsce zajął Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, a trzecie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1 1 1 100.00
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 2 2 2 76.40
3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 3 3 3 65.70
4 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 4 4 4 62.60
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 5 5 6 60.90
6= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 6 6 5 57.80
6= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - 13 12 57.30
8= Collegium Civitas w Warszawie 6 7 6 53.60
8= Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 8 8 8 53.50
10 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 11 9 9 46.80

 

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych dotyczy wszystkich uczelni, specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym. Tutaj zwyciężyła Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, tuż za nią uplasowała się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 WSK
1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 1 100.00
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 10 86.40
3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 85.30
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 6 74.00
5 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 3 71.80
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 4 71.20
7= Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 5 68.50
7= Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 7 68.10
9= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 17 67.40
9= Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 8 67.30

 

Ranking Kierunków Studiów

Twórcy Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 dodatkowo wybrali uczelnie, które najlepiej kształcą w 70 kierunkach studiów. Tutaj osobno potraktowano uczelnie medyczne i inżynierskie.

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Administracja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Historia Uniwersytet Warszawski
Archeologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka (mgr) Uniwersytet Wrocławski
Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Astronomia Uniwersytet Warszawski Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Matematyka Uniwersytet Warszawski
Chemia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ochrona środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dietetyka Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski Pedagogika specjalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekonomia Uniwersytet Warszawski Politologia Uniwersytet Warszawski
Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prawo Uniwersytet Warszawski
Filologia polska Uniwersytet Warszawski Psychologia Uniwersytet Warszawski
Filologie obce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Socjologia Uniwersytet Warszawski
Filozofia Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Teologia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Fizyka Uniwersytet Warszawski Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Geografia Uniwersytet Warszawski Zarządzanie Uniwersytet Warszawski
Geologia Uniwersytet Warszawski Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka przestrzenna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ranking Studiów Medycznych 2020

Kierunek studiów Uczelnia
Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Farmacja Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kosmetologia Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Położnictwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wychowanie fizyczne (ex aequo)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 

Ranking Studiów Inżynierskich 2020

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Architektura Politechnika Warszawska Inżynieria chemiczna Politechnika Warszawska
Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska Inżynieria środowiska Politechnika Warszawska
Budownictwo Politechnika Wrocławska
Logistyka (ex aequo)
Politechnika Poznańska
Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Elektrotechnika Politechnika Warszawska Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
Energetyka Politechnika Warszawska Mechanika i Budowa Maszyn Politechnika Warszawska
Fizyka techniczna Politechnika Warszawska Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technologia chemiczna Politechnika Warszawska
Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Transport Politechnika Warszawska
Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska

 

Z całością rankingu możecie się zapoznać na stronach Perspektywy. Znajdziecie tam poszczególne miejsca wszystkich uczelni objętych tym rankingiem.

Źródło: Perspektywy.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 1 1 100.00
2 Uniwersytet Warszawski 1 1 1 95.60
3 Politechnika Warszawska 3 3 3 78.90
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 4 5 6 77.20
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 4 4 76.50
6= Politechnika Wrocławska 6 6 4 65.60
6= Gdański Uniwersytet Medyczny 8 7 8 65.20
8= Politechnika Gdańska 7 9 10 62.50
8= Politechnika Łódzka 8 12 14 62.40
10= Uniwersytet Wrocławski 8 8 7 60.80
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 18 26 30 60.60

 

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020 obejmuje wszystkie uczelnie niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra. Wygrała go po raz 21. Akademia Leona Koźmińskiego, drugie miejsce zajął Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, a trzecie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Twórcy tego rankingu oparli go na siedmiu kryteriach, na które złożyło się 29 różnych wskaźników, a którym to przyporządkowali różne wagi w zależności od rodzaju uczelni.

Pierwsze kryterium to Prestiż, składające się z dwóch wskaźników - oceny wystawionej przez kadrę akademicką (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani z trzech rodzajów uczelni akademickich, niepublicznych i publicznych zawodowych) oraz z uznania międzynarodowego, czyli pozycji danej uczelni w rankingach światowych w minionym roku (ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT, Webometrics). Drugie kryterium to Absolwenci na rynku pracy. Tutaj również mamy dwa wskaźniki - preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów poszczególnych uczelni.

Dalej mamy Innowacyjność, składającą się z liczby udzielonych patentów w Polsce i za granicą. Potencjał naukowy uczelni, mierzony między innymi liczbą osób o najwyższych kwalifikacjach w kadrze i uprawnieniami habilitacyjnymi i doktorskimi. Kolejne kryterium to Efektywność naukowa mierzona środkami finansowymi, które udało się uczelniom pozyskać na badania, liczbą nadanych stopni naukowych przez uczelnie, publikacjami czy cytowaniami.

Warunki kształcenia, składające się z dostępności kadr wysokokwalifikowanych i liczby posiadanych przez uczelnie akredytacji i certyfikatów międzynarodowych. Ostatnie kryterium to Umiędzynarodowienie, czyli liczba programów studiów w językach obcych, liczba osób studiujących w językach obcych, liczba studiujących cudzoziemców czy nauczycieli z zagranicy.

Ranking Uczelni Akademickich 2020

Ranking Uczelni Akademickich sporządzony został dla szkół wyższych (bez uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym rankingu najlepszy okazał się Uniwersytet Jagielloński, który zamienił się miejscami w porównaniu z rokiem ubiegłym z drugim Uniwersytetem Warszawskim. Podium zamyka Politechnika Warszawska.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 1 1 100.00
2 Uniwersytet Warszawski 1 1 1 95.60
3 Politechnika Warszawska 3 3 3 78.90
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 4 5 6 77.20
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 4 4 76.50
6= Politechnika Wrocławska 6 6 4 65.60
6= Gdański Uniwersytet Medyczny 8 7 8 65.20
8= Politechnika Gdańska 7 9 10 62.50
8= Politechnika Łódzka 8 12 14 62.40
10= Uniwersytet Wrocławski 8 8 7 60.80
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 18 26 30 60.60

 

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020 obejmuje wszystkie uczelnie niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra. Wygrała go po raz 21. Akademia Leona Koźmińskiego, drugie miejsce zajął Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, a trzecie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1 1 1 100.00
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 2 2 2 76.40
3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 3 3 3 65.70
4 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 4 4 4 62.60
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 5 5 6 60.90
6= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 6 6 5 57.80
6= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - 13 12 57.30
8= Collegium Civitas w Warszawie 6 7 6 53.60
8= Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 8 8 8 53.50
10 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 11 9 9 46.80

 

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych dotyczy wszystkich uczelni, specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym. Tutaj zwyciężyła Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, tuż za nią uplasowała się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 WSK
1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 1 100.00
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 10 86.40
3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 85.30
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 6 74.00
5 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 3 71.80
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 4 71.20
7= Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 5 68.50
7= Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 7 68.10
9= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 17 67.40
9= Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 8 67.30

 

Ranking Kierunków Studiów

Twórcy Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 dodatkowo wybrali uczelnie, które najlepiej kształcą w 70 kierunkach studiów. Tutaj osobno potraktowano uczelnie medyczne i inżynierskie.

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Administracja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Historia Uniwersytet Warszawski
Archeologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka (mgr) Uniwersytet Wrocławski
Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Astronomia Uniwersytet Warszawski Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Matematyka Uniwersytet Warszawski
Chemia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ochrona środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dietetyka Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski Pedagogika specjalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekonomia Uniwersytet Warszawski Politologia Uniwersytet Warszawski
Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prawo Uniwersytet Warszawski
Filologia polska Uniwersytet Warszawski Psychologia Uniwersytet Warszawski
Filologie obce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Socjologia Uniwersytet Warszawski
Filozofia Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Teologia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Fizyka Uniwersytet Warszawski Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Geografia Uniwersytet Warszawski Zarządzanie Uniwersytet Warszawski
Geologia Uniwersytet Warszawski Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka przestrzenna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ranking Studiów Medycznych 2020

Kierunek studiów Uczelnia
Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Farmacja Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kosmetologia Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Położnictwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wychowanie fizyczne (ex aequo)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 

Ranking Studiów Inżynierskich 2020

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Architektura Politechnika Warszawska Inżynieria chemiczna Politechnika Warszawska
Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska Inżynieria środowiska Politechnika Warszawska
Budownictwo Politechnika Wrocławska
Logistyka (ex aequo)
Politechnika Poznańska
Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Elektrotechnika Politechnika Warszawska Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
Energetyka Politechnika Warszawska Mechanika i Budowa Maszyn Politechnika Warszawska
Fizyka techniczna Politechnika Warszawska Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technologia chemiczna Politechnika Warszawska
Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Transport Politechnika Warszawska
Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska

 

Z całością rankingu możecie się zapoznać na stronach Perspektywy. Znajdziecie tam poszczególne miejsca wszystkich uczelni objętych tym rankingiem.

Źródło: Perspektywy.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1 1 1 100.00
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 2 2 2 76.40
3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 3 3 3 65.70
4 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 4 4 4 62.60
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 5 5 6 60.90
6= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 6 6 5 57.80
6= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - 13 12 57.30
8= Collegium Civitas w Warszawie 6 7 6 53.60
8= Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 8 8 8 53.50
10 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 11 9 9 46.80

 

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych dotyczy wszystkich uczelni, specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym. Tutaj zwyciężyła Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, tuż za nią uplasowała się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Twórcy tego rankingu oparli go na siedmiu kryteriach, na które złożyło się 29 różnych wskaźników, a którym to przyporządkowali różne wagi w zależności od rodzaju uczelni.

Pierwsze kryterium to Prestiż, składające się z dwóch wskaźników - oceny wystawionej przez kadrę akademicką (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani z trzech rodzajów uczelni akademickich, niepublicznych i publicznych zawodowych) oraz z uznania międzynarodowego, czyli pozycji danej uczelni w rankingach światowych w minionym roku (ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT, Webometrics). Drugie kryterium to Absolwenci na rynku pracy. Tutaj również mamy dwa wskaźniki - preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów poszczególnych uczelni.

Dalej mamy Innowacyjność, składającą się z liczby udzielonych patentów w Polsce i za granicą. Potencjał naukowy uczelni, mierzony między innymi liczbą osób o najwyższych kwalifikacjach w kadrze i uprawnieniami habilitacyjnymi i doktorskimi. Kolejne kryterium to Efektywność naukowa mierzona środkami finansowymi, które udało się uczelniom pozyskać na badania, liczbą nadanych stopni naukowych przez uczelnie, publikacjami czy cytowaniami.

Warunki kształcenia, składające się z dostępności kadr wysokokwalifikowanych i liczby posiadanych przez uczelnie akredytacji i certyfikatów międzynarodowych. Ostatnie kryterium to Umiędzynarodowienie, czyli liczba programów studiów w językach obcych, liczba osób studiujących w językach obcych, liczba studiujących cudzoziemców czy nauczycieli z zagranicy.

Ranking Uczelni Akademickich 2020

Ranking Uczelni Akademickich sporządzony został dla szkół wyższych (bez uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym rankingu najlepszy okazał się Uniwersytet Jagielloński, który zamienił się miejscami w porównaniu z rokiem ubiegłym z drugim Uniwersytetem Warszawskim. Podium zamyka Politechnika Warszawska.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 1 1 100.00
2 Uniwersytet Warszawski 1 1 1 95.60
3 Politechnika Warszawska 3 3 3 78.90
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 4 5 6 77.20
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 4 4 76.50
6= Politechnika Wrocławska 6 6 4 65.60
6= Gdański Uniwersytet Medyczny 8 7 8 65.20
8= Politechnika Gdańska 7 9 10 62.50
8= Politechnika Łódzka 8 12 14 62.40
10= Uniwersytet Wrocławski 8 8 7 60.80
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 18 26 30 60.60

 

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020 obejmuje wszystkie uczelnie niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra. Wygrała go po raz 21. Akademia Leona Koźmińskiego, drugie miejsce zajął Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, a trzecie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1 1 1 100.00
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 2 2 2 76.40
3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 3 3 3 65.70
4 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 4 4 4 62.60
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 5 5 6 60.90
6= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 6 6 5 57.80
6= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - 13 12 57.30
8= Collegium Civitas w Warszawie 6 7 6 53.60
8= Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 8 8 8 53.50
10 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 11 9 9 46.80

 

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych dotyczy wszystkich uczelni, specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym. Tutaj zwyciężyła Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, tuż za nią uplasowała się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 WSK
1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 1 100.00
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 10 86.40
3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 85.30
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 6 74.00
5 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 3 71.80
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 4 71.20
7= Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 5 68.50
7= Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 7 68.10
9= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 17 67.40
9= Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 8 67.30

 

Ranking Kierunków Studiów

Twórcy Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 dodatkowo wybrali uczelnie, które najlepiej kształcą w 70 kierunkach studiów. Tutaj osobno potraktowano uczelnie medyczne i inżynierskie.

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Administracja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Historia Uniwersytet Warszawski
Archeologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka (mgr) Uniwersytet Wrocławski
Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Astronomia Uniwersytet Warszawski Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Matematyka Uniwersytet Warszawski
Chemia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ochrona środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dietetyka Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski Pedagogika specjalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekonomia Uniwersytet Warszawski Politologia Uniwersytet Warszawski
Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prawo Uniwersytet Warszawski
Filologia polska Uniwersytet Warszawski Psychologia Uniwersytet Warszawski
Filologie obce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Socjologia Uniwersytet Warszawski
Filozofia Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Teologia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Fizyka Uniwersytet Warszawski Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Geografia Uniwersytet Warszawski Zarządzanie Uniwersytet Warszawski
Geologia Uniwersytet Warszawski Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka przestrzenna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ranking Studiów Medycznych 2020

Kierunek studiów Uczelnia
Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Farmacja Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kosmetologia Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Położnictwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wychowanie fizyczne (ex aequo)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 

Ranking Studiów Inżynierskich 2020

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Architektura Politechnika Warszawska Inżynieria chemiczna Politechnika Warszawska
Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska Inżynieria środowiska Politechnika Warszawska
Budownictwo Politechnika Wrocławska
Logistyka (ex aequo)
Politechnika Poznańska
Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Elektrotechnika Politechnika Warszawska Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
Energetyka Politechnika Warszawska Mechanika i Budowa Maszyn Politechnika Warszawska
Fizyka techniczna Politechnika Warszawska Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technologia chemiczna Politechnika Warszawska
Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Transport Politechnika Warszawska
Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska

 

Z całością rankingu możecie się zapoznać na stronach Perspektywy. Znajdziecie tam poszczególne miejsca wszystkich uczelni objętych tym rankingiem.

Źródło: Perspektywy.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 WSK
1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 1 100.00
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 10 86.40
3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 85.30
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 6 74.00
5 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 3 71.80
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 4 71.20
7= Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 5 68.50
7= Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 7 68.10
9= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 17 67.40
9= Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 8 67.30

 

Ranking Kierunków Studiów

Twórcy Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 dodatkowo wybrali uczelnie, które najlepiej kształcą w 70 kierunkach studiów. Tutaj osobno potraktowano uczelnie medyczne i inżynierskie.

Twórcy tego rankingu oparli go na siedmiu kryteriach, na które złożyło się 29 różnych wskaźników, a którym to przyporządkowali różne wagi w zależności od rodzaju uczelni.

Pierwsze kryterium to Prestiż, składające się z dwóch wskaźników - oceny wystawionej przez kadrę akademicką (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani z trzech rodzajów uczelni akademickich, niepublicznych i publicznych zawodowych) oraz z uznania międzynarodowego, czyli pozycji danej uczelni w rankingach światowych w minionym roku (ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT, Webometrics). Drugie kryterium to Absolwenci na rynku pracy. Tutaj również mamy dwa wskaźniki - preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów poszczególnych uczelni.

Dalej mamy Innowacyjność, składającą się z liczby udzielonych patentów w Polsce i za granicą. Potencjał naukowy uczelni, mierzony między innymi liczbą osób o najwyższych kwalifikacjach w kadrze i uprawnieniami habilitacyjnymi i doktorskimi. Kolejne kryterium to Efektywność naukowa mierzona środkami finansowymi, które udało się uczelniom pozyskać na badania, liczbą nadanych stopni naukowych przez uczelnie, publikacjami czy cytowaniami.

Warunki kształcenia, składające się z dostępności kadr wysokokwalifikowanych i liczby posiadanych przez uczelnie akredytacji i certyfikatów międzynarodowych. Ostatnie kryterium to Umiędzynarodowienie, czyli liczba programów studiów w językach obcych, liczba osób studiujących w językach obcych, liczba studiujących cudzoziemców czy nauczycieli z zagranicy.

Ranking Uczelni Akademickich 2020

Ranking Uczelni Akademickich sporządzony został dla szkół wyższych (bez uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym rankingu najlepszy okazał się Uniwersytet Jagielloński, który zamienił się miejscami w porównaniu z rokiem ubiegłym z drugim Uniwersytetem Warszawskim. Podium zamyka Politechnika Warszawska.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 1 1 100.00
2 Uniwersytet Warszawski 1 1 1 95.60
3 Politechnika Warszawska 3 3 3 78.90
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 4 5 6 77.20
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 4 4 76.50
6= Politechnika Wrocławska 6 6 4 65.60
6= Gdański Uniwersytet Medyczny 8 7 8 65.20
8= Politechnika Gdańska 7 9 10 62.50
8= Politechnika Łódzka 8 12 14 62.40
10= Uniwersytet Wrocławski 8 8 7 60.80
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 18 26 30 60.60

 

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020 obejmuje wszystkie uczelnie niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra. Wygrała go po raz 21. Akademia Leona Koźmińskiego, drugie miejsce zajął Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, a trzecie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1 1 1 100.00
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 2 2 2 76.40
3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 3 3 3 65.70
4 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 4 4 4 62.60
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 5 5 6 60.90
6= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 6 6 5 57.80
6= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - 13 12 57.30
8= Collegium Civitas w Warszawie 6 7 6 53.60
8= Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 8 8 8 53.50
10 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 11 9 9 46.80

 

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych dotyczy wszystkich uczelni, specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym. Tutaj zwyciężyła Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, tuż za nią uplasowała się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 WSK
1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 1 100.00
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 10 86.40
3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 85.30
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 6 74.00
5 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 3 71.80
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 4 71.20
7= Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 5 68.50
7= Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 7 68.10
9= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 17 67.40
9= Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 8 67.30

 

Ranking Kierunków Studiów

Twórcy Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 dodatkowo wybrali uczelnie, które najlepiej kształcą w 70 kierunkach studiów. Tutaj osobno potraktowano uczelnie medyczne i inżynierskie.

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Administracja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Historia Uniwersytet Warszawski
Archeologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka (mgr) Uniwersytet Wrocławski
Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Astronomia Uniwersytet Warszawski Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Matematyka Uniwersytet Warszawski
Chemia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ochrona środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dietetyka Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski Pedagogika specjalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekonomia Uniwersytet Warszawski Politologia Uniwersytet Warszawski
Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prawo Uniwersytet Warszawski
Filologia polska Uniwersytet Warszawski Psychologia Uniwersytet Warszawski
Filologie obce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Socjologia Uniwersytet Warszawski
Filozofia Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Teologia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Fizyka Uniwersytet Warszawski Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Geografia Uniwersytet Warszawski Zarządzanie Uniwersytet Warszawski
Geologia Uniwersytet Warszawski Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka przestrzenna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ranking Studiów Medycznych 2020

Kierunek studiów Uczelnia
Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Farmacja Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kosmetologia Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Położnictwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wychowanie fizyczne (ex aequo)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 

Ranking Studiów Inżynierskich 2020

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Architektura Politechnika Warszawska Inżynieria chemiczna Politechnika Warszawska
Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska Inżynieria środowiska Politechnika Warszawska
Budownictwo Politechnika Wrocławska
Logistyka (ex aequo)
Politechnika Poznańska
Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Elektrotechnika Politechnika Warszawska Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
Energetyka Politechnika Warszawska Mechanika i Budowa Maszyn Politechnika Warszawska
Fizyka techniczna Politechnika Warszawska Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technologia chemiczna Politechnika Warszawska
Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Transport Politechnika Warszawska
Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska

 

Z całością rankingu możecie się zapoznać na stronach Perspektywy. Znajdziecie tam poszczególne miejsca wszystkich uczelni objętych tym rankingiem.

Źródło: Perspektywy.

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Administracja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Historia Uniwersytet Warszawski
Archeologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka (mgr) Uniwersytet Wrocławski
Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Astronomia Uniwersytet Warszawski Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Matematyka Uniwersytet Warszawski
Chemia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ochrona środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dietetyka Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski Pedagogika specjalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekonomia Uniwersytet Warszawski Politologia Uniwersytet Warszawski
Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prawo Uniwersytet Warszawski
Filologia polska Uniwersytet Warszawski Psychologia Uniwersytet Warszawski
Filologie obce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Socjologia Uniwersytet Warszawski
Filozofia Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Teologia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Fizyka Uniwersytet Warszawski Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Geografia Uniwersytet Warszawski Zarządzanie Uniwersytet Warszawski
Geologia Uniwersytet Warszawski Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka przestrzenna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ranking Studiów Medycznych 2020

Twórcy tego rankingu oparli go na siedmiu kryteriach, na które złożyło się 29 różnych wskaźników, a którym to przyporządkowali różne wagi w zależności od rodzaju uczelni.

Pierwsze kryterium to Prestiż, składające się z dwóch wskaźników - oceny wystawionej przez kadrę akademicką (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani z trzech rodzajów uczelni akademickich, niepublicznych i publicznych zawodowych) oraz z uznania międzynarodowego, czyli pozycji danej uczelni w rankingach światowych w minionym roku (ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT, Webometrics). Drugie kryterium to Absolwenci na rynku pracy. Tutaj również mamy dwa wskaźniki - preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów poszczególnych uczelni.

Dalej mamy Innowacyjność, składającą się z liczby udzielonych patentów w Polsce i za granicą. Potencjał naukowy uczelni, mierzony między innymi liczbą osób o najwyższych kwalifikacjach w kadrze i uprawnieniami habilitacyjnymi i doktorskimi. Kolejne kryterium to Efektywność naukowa mierzona środkami finansowymi, które udało się uczelniom pozyskać na badania, liczbą nadanych stopni naukowych przez uczelnie, publikacjami czy cytowaniami.

Warunki kształcenia, składające się z dostępności kadr wysokokwalifikowanych i liczby posiadanych przez uczelnie akredytacji i certyfikatów międzynarodowych. Ostatnie kryterium to Umiędzynarodowienie, czyli liczba programów studiów w językach obcych, liczba osób studiujących w językach obcych, liczba studiujących cudzoziemców czy nauczycieli z zagranicy.

Ranking Uczelni Akademickich 2020

Ranking Uczelni Akademickich sporządzony został dla szkół wyższych (bez uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym rankingu najlepszy okazał się Uniwersytet Jagielloński, który zamienił się miejscami w porównaniu z rokiem ubiegłym z drugim Uniwersytetem Warszawskim. Podium zamyka Politechnika Warszawska.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 1 1 100.00
2 Uniwersytet Warszawski 1 1 1 95.60
3 Politechnika Warszawska 3 3 3 78.90
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 4 5 6 77.20
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 4 4 76.50
6= Politechnika Wrocławska 6 6 4 65.60
6= Gdański Uniwersytet Medyczny 8 7 8 65.20
8= Politechnika Gdańska 7 9 10 62.50
8= Politechnika Łódzka 8 12 14 62.40
10= Uniwersytet Wrocławski 8 8 7 60.80
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 18 26 30 60.60

 

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020 obejmuje wszystkie uczelnie niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra. Wygrała go po raz 21. Akademia Leona Koźmińskiego, drugie miejsce zajął Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, a trzecie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1 1 1 100.00
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 2 2 2 76.40
3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 3 3 3 65.70
4 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 4 4 4 62.60
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 5 5 6 60.90
6= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 6 6 5 57.80
6= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - 13 12 57.30
8= Collegium Civitas w Warszawie 6 7 6 53.60
8= Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 8 8 8 53.50
10 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 11 9 9 46.80

 

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych dotyczy wszystkich uczelni, specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym. Tutaj zwyciężyła Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, tuż za nią uplasowała się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 WSK
1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 1 100.00
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 10 86.40
3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 85.30
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 6 74.00
5 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 3 71.80
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 4 71.20
7= Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 5 68.50
7= Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 7 68.10
9= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 17 67.40
9= Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 8 67.30

 

Ranking Kierunków Studiów

Twórcy Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 dodatkowo wybrali uczelnie, które najlepiej kształcą w 70 kierunkach studiów. Tutaj osobno potraktowano uczelnie medyczne i inżynierskie.

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Administracja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Historia Uniwersytet Warszawski
Archeologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka (mgr) Uniwersytet Wrocławski
Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Astronomia Uniwersytet Warszawski Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Matematyka Uniwersytet Warszawski
Chemia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ochrona środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dietetyka Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski Pedagogika specjalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekonomia Uniwersytet Warszawski Politologia Uniwersytet Warszawski
Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prawo Uniwersytet Warszawski
Filologia polska Uniwersytet Warszawski Psychologia Uniwersytet Warszawski
Filologie obce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Socjologia Uniwersytet Warszawski
Filozofia Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Teologia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Fizyka Uniwersytet Warszawski Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Geografia Uniwersytet Warszawski Zarządzanie Uniwersytet Warszawski
Geologia Uniwersytet Warszawski Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka przestrzenna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ranking Studiów Medycznych 2020

Kierunek studiów Uczelnia
Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Farmacja Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kosmetologia Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Położnictwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wychowanie fizyczne (ex aequo)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 

Ranking Studiów Inżynierskich 2020

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Architektura Politechnika Warszawska Inżynieria chemiczna Politechnika Warszawska
Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska Inżynieria środowiska Politechnika Warszawska
Budownictwo Politechnika Wrocławska
Logistyka (ex aequo)
Politechnika Poznańska
Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Elektrotechnika Politechnika Warszawska Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
Energetyka Politechnika Warszawska Mechanika i Budowa Maszyn Politechnika Warszawska
Fizyka techniczna Politechnika Warszawska Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technologia chemiczna Politechnika Warszawska
Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Transport Politechnika Warszawska
Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska

 

Z całością rankingu możecie się zapoznać na stronach Perspektywy. Znajdziecie tam poszczególne miejsca wszystkich uczelni objętych tym rankingiem.

Źródło: Perspektywy.

Kierunek studiów Uczelnia
Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Farmacja Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kosmetologia Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Położnictwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wychowanie fizyczne (ex aequo)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 

Ranking Studiów Inżynierskich 2020

Twórcy tego rankingu oparli go na siedmiu kryteriach, na które złożyło się 29 różnych wskaźników, a którym to przyporządkowali różne wagi w zależności od rodzaju uczelni.

Pierwsze kryterium to Prestiż, składające się z dwóch wskaźników - oceny wystawionej przez kadrę akademicką (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani z trzech rodzajów uczelni akademickich, niepublicznych i publicznych zawodowych) oraz z uznania międzynarodowego, czyli pozycji danej uczelni w rankingach światowych w minionym roku (ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT, Webometrics). Drugie kryterium to Absolwenci na rynku pracy. Tutaj również mamy dwa wskaźniki - preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów poszczególnych uczelni.

Dalej mamy Innowacyjność, składającą się z liczby udzielonych patentów w Polsce i za granicą. Potencjał naukowy uczelni, mierzony między innymi liczbą osób o najwyższych kwalifikacjach w kadrze i uprawnieniami habilitacyjnymi i doktorskimi. Kolejne kryterium to Efektywność naukowa mierzona środkami finansowymi, które udało się uczelniom pozyskać na badania, liczbą nadanych stopni naukowych przez uczelnie, publikacjami czy cytowaniami.

Warunki kształcenia, składające się z dostępności kadr wysokokwalifikowanych i liczby posiadanych przez uczelnie akredytacji i certyfikatów międzynarodowych. Ostatnie kryterium to Umiędzynarodowienie, czyli liczba programów studiów w językach obcych, liczba osób studiujących w językach obcych, liczba studiujących cudzoziemców czy nauczycieli z zagranicy.

Ranking Uczelni Akademickich 2020

Ranking Uczelni Akademickich sporządzony został dla szkół wyższych (bez uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym rankingu najlepszy okazał się Uniwersytet Jagielloński, który zamienił się miejscami w porównaniu z rokiem ubiegłym z drugim Uniwersytetem Warszawskim. Podium zamyka Politechnika Warszawska.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 1 1 100.00
2 Uniwersytet Warszawski 1 1 1 95.60
3 Politechnika Warszawska 3 3 3 78.90
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 4 5 6 77.20
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 4 4 76.50
6= Politechnika Wrocławska 6 6 4 65.60
6= Gdański Uniwersytet Medyczny 8 7 8 65.20
8= Politechnika Gdańska 7 9 10 62.50
8= Politechnika Łódzka 8 12 14 62.40
10= Uniwersytet Wrocławski 8 8 7 60.80
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 18 26 30 60.60

 

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020 obejmuje wszystkie uczelnie niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra. Wygrała go po raz 21. Akademia Leona Koźmińskiego, drugie miejsce zajął Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, a trzecie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 18 17 WSK
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1 1 1 100.00
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 2 2 2 76.40
3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 3 3 3 65.70
4 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 4 4 4 62.60
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 5 5 6 60.90
6= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 6 6 5 57.80
6= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - 13 12 57.30
8= Collegium Civitas w Warszawie 6 7 6 53.60
8= Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 8 8 8 53.50
10 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 11 9 9 46.80

 

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych dotyczy wszystkich uczelni, specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym. Tutaj zwyciężyła Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, tuż za nią uplasowała się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 19 WSK
1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 1 100.00
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 10 86.40
3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 85.30
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 6 74.00
5 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 3 71.80
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 4 71.20
7= Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 5 68.50
7= Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 7 68.10
9= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 17 67.40
9= Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 8 67.30

 

Ranking Kierunków Studiów

Twórcy Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 dodatkowo wybrali uczelnie, które najlepiej kształcą w 70 kierunkach studiów. Tutaj osobno potraktowano uczelnie medyczne i inżynierskie.

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Administracja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Historia Uniwersytet Warszawski
Archeologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka (mgr) Uniwersytet Wrocławski
Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Astronomia Uniwersytet Warszawski Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Matematyka Uniwersytet Warszawski
Chemia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ochrona środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dietetyka Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski Pedagogika specjalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekonomia Uniwersytet Warszawski Politologia Uniwersytet Warszawski
Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prawo Uniwersytet Warszawski
Filologia polska Uniwersytet Warszawski Psychologia Uniwersytet Warszawski
Filologie obce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Socjologia Uniwersytet Warszawski
Filozofia Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Teologia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Fizyka Uniwersytet Warszawski Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Geografia Uniwersytet Warszawski Zarządzanie Uniwersytet Warszawski
Geologia Uniwersytet Warszawski Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka przestrzenna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ranking Studiów Medycznych 2020

Kierunek studiów Uczelnia
Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Farmacja Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kosmetologia Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Położnictwo Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wychowanie fizyczne (ex aequo)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 

Ranking Studiów Inżynierskich 2020

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Architektura Politechnika Warszawska Inżynieria chemiczna Politechnika Warszawska
Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska Inżynieria środowiska Politechnika Warszawska
Budownictwo Politechnika Wrocławska
Logistyka (ex aequo)
Politechnika Poznańska
Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Elektrotechnika Politechnika Warszawska Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
Energetyka Politechnika Warszawska Mechanika i Budowa Maszyn Politechnika Warszawska
Fizyka techniczna Politechnika Warszawska Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technologia chemiczna Politechnika Warszawska
Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Transport Politechnika Warszawska
Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska

 

Z całością rankingu możecie się zapoznać na stronach Perspektywy. Znajdziecie tam poszczególne miejsca wszystkich uczelni objętych tym rankingiem.

Źródło: Perspektywy.

Kierunek studiów Uczelnia Kierunek studiów Uczelnia
Architektura Politechnika Warszawska Inżynieria chemiczna Politechnika Warszawska
Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska Inżynieria środowiska Politechnika Warszawska
Budownictwo Politechnika Wrocławska
Logistyka (ex aequo)
Politechnika Poznańska
Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Elektrotechnika Politechnika Warszawska Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
Energetyka Politechnika Warszawska Mechanika i Budowa Maszyn Politechnika Warszawska
Fizyka techniczna Politechnika Warszawska Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technologia chemiczna Politechnika Warszawska
Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Transport Politechnika Warszawska
Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska

 

Z całością rankingu możecie się zapoznać na stronach Perspektywy. Znajdziecie tam poszczególne miejsca wszystkich uczelni objętych tym rankingiem.

Źródło: Perspektywy.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu