Polska

Allegro zmierza na giełdę, prospekt emisyjny jest już gotowy

Kamil Pieczonka
Allegro zmierza na giełdę, prospekt emisyjny jest już gotowy
11

Fundusze Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners, które w 2016 roku kupiły Grupę Allegro za 3,25 mld USD, przygotowują się do wejścia na giełdę. Wedle plotek spółka miałaby być wyceniona na 10 mld euro, co uczyniłoby ją najdroższą firmą notowaną na GPW.

Allegro potwierdza giełdowy debiut

Dzisiaj o 10:00 rozpocznie się konferencja prasowa, na której Allegro zamierza podać szczegóły swojego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z informacji jakie otrzymaliśmy przed konferencją wynika, że prospekt emisyjny jest już gotowy i niedługo zostanie złożony w KNF. Po zatwierdzeniu, spółka rozpocznie budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Oferta będzie skierowana również do inwestorów detalicznych, ma do nich trafić około 5% akcji. Niestety ceny akcji i wyceny spółki przez właścicieli jeszcze nie znamy. Allegro chce wyemitować nowe akcje o wartości 1 mld PLN, a swoje akcje sprzedadzą również właściciele spółki - fundusze private equity. Najważniejsze informacje co do oferty znajdziecie poniżej:

Jeżeli Grupa podejmie decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej, oczekuje się, że będzie ona miała następujące parametry:

  • Oczekuje się, że Oferta obejmie emisję nowych akcji ze spodziewanymi wpływami brutto dla Grupy w kwocie około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż akcji przez obecnych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa Grupy.
  • Grupa zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji nowych akcji, wraz z kredytami w ramach nowej linii kredytowej, na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy swojej dźwigni netto.
  • Celem Grupy i jej akcjonariuszy jest znaczący udział akcji będących w wolnym obrocie (free float) po ich Dopuszczeniu do Obrotu.
  • Planuje się złożenie wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Oferta obejmuje (i) ofertę publiczną na terytorium Polski („Oferta Publiczna w Polsce”) obejmującą: (a) ofertę dla inwestorów detalicznych oraz (b) ofertę dla inwestorów instytucjonalnych; (ii) ofertę w Stanach Zjednoczonych dla wybranych nabywców instytucjonalnych, zgodnie z definicją w Regule 144A i na jej podstawie, lub na podstawie innego zwolnienia lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych; oraz (iii) ofertę dla wybranych innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi i Polską, zgodnie z Regulacją S na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Oferta Publiczna w Polsce będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski.
  • Grupa i Akcjonariusze Sprzedający zamierzają przydzielić Inwestorom Detalicznym około 5% ostatecznej łącznej liczby Oferowanych Akcji.
  • Wszyscy pracownicy, którzy będą zatrudnieni przez Grupę w dniu wejścia na giełdę i którzy nie posiadają Akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych, otrzymają jednorazową premię w formie Akcji o wartości 10 000 PLN (2 570 USD[1]) na pracownika, do której uprawnienia nabędą po 360 dniach od daty wejścia na giełdę.
  • Zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego i inne sprawy dotyczące rady dyrektorów zostaną opisane w prospekcie emisyjnym w chwili jego publikacji. Listę proponowanych członków rady dyrektorów przedstawiono w dalszej części niniejszego komunikatu.

Allegro ma zadebiutować we wrześniu

Aktualizacja#1, 20.07.20:

Informacje o IPO Allegro potwierdza dzisiaj Reuters, który podaje, że spółka mogłaby zadebiutować na warszawskiej giełdzie już we wrześniu. Początkowe plany wprowadzenia spółki równoległe na giełdę w Warszawie i Amsterdamie zostały porzucone. Teraz Allegro ma być notowane tylko na GPW. Właściciele chcą sprzedać w ofercie pierwotnej akcje o wartości od 2,3 do 3 mld USD, czyli od 9 do niemal 12 mld PLN. Byłaby to największa oferta pierwotna w historii GPW, która odpowiada wycenie całej spółki na poziomie ponad 40 mld PLN. To z kolei oznacza, że byłaby to spółka o największej kapitalizacji notowana w Polsce.

Co ciekawe fundusze chcą sprzedać akcje o wartości zbliżonej do kwoty, jaką wydały przejmując całą spółkę w 2016 roku (3,25 mld USD). Biorąc pod uwagę wyniki finansowe grupy Allegro z 2019 roku, może to być trudne. Firma zanotowała w tym czasie przychody na poziomie 2,1 mld PLN i zarobiła na czysto niespełna 400 mln PLN. Nie są to wartości, które odpowiadałyby wycenie na poziomie 40 mld PLN. Nawet biorąc pod uwagę perspektywiczna branżę w jakiej działa Allegro. Jeśli IPO faktycznie miałoby mieć miejsce we wrześniu to wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów.

Poniżej pierwotna informacja z 22.06.2020.

Allegro chce wejść na giełdę

Jak podaje Puls Biznesu, powołując się na informacje Bloomberga, właściciele Grupy Allegro rozpoczęli współpracę z firmą doradztwa finansowego i zarządzania aktywami - Lazard, która miałaby pomóc we wprowadzeniu ich biznesu na polską giełdę. Rozmowy są jeszcze na wstępnym etapie i nie ma obecnie żadnych konkretnych informacji kiedy mogłoby to nastąpić. Nie jest to jednak nic dziwnego, fundusze private equity na takim podejściu opierają swój model biznesowy. Kupują perspektywiczne firmy, rozwijają je przez kilka lat, a później chcą je sprzedać, często wielokrotnie drożej.

Nie inaczej może być w przypadku Grupy Allegro. Wedle pojawiających się informacji, wycena Allegro oscyluje obecnie w okolicach 10 mld euro, czyli grubo ponad 40 mld PLN. Sama oferta pierwotna (tzw. IPO) miałaby być warta 2 mld euro (8,9 mld PLN po dzisiejszym kursie), co czyniłoby ją największym IPO w tym roku w Europie i największym w historii naszej giełdy. Do tej pory miano to dzierży oferta akcji PZU, która w 2010 roku sprzedała na rynku akcje warte 8 mld PLN.

Przy takiej wycenie Allegro z miejsca stałoby się najdroższą spółką notowaną na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie miano to dzierży CD Projekt, który przy dzisiejszym kursie akcji (407,1 PLN) wyceniany jest na nieco ponad 39 mld PLN. Nie jest jednak powiedziane, że Allegro faktycznie na tyle wyceni swoją spółkę i że inwestorzy będą chętni tyle za nią zapłacić. Grupa Allegro działa w bardzo konkurencyjnej branży i choć obecnie jest dominującym podmiotem na polskim rynku, to nie oznacza, że tak będzie zawsze. W tej samej branży działa między innymi Amazon, który robi zakusy na nasz rynek e-commerce już od jakiegoś czasu. Z drugiej strony sprzedaż w internecie będzie tylko rosła, a Allegro już wcześniej udowodniło, że nie boi się zagranicznej konkurencji.

 

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu