Poradnik

Nadchodzą wielkie zmiany w rozliczaniu usług elektronicznych

GM
Grzegorz Marczak
36

Choć w założeniu ma ułatwić rozliczanie VAT przy sprzedaży usług elektronicznych osobom prywatnym z UE, to jak na razie wprowadził tylko mnóstwo zamieszania. System MOSS, bo o nim właśnie mowa, próbują obecnie dopracować jego twórcy, zaadoptować poszczególne państwa i rozłożyć na czynniki pierwsze k...

Choć w założeniu ma ułatwić rozliczanie VAT przy sprzedaży usług elektronicznych osobom prywatnym z UE, to jak na razie wprowadził tylko mnóstwo zamieszania. System MOSS, bo o nim właśnie mowa, próbują obecnie dopracować jego twórcy, zaadoptować poszczególne państwa i rozłożyć na czynniki pierwsze księgowi. A z efektami tych działań niedługo żyć może część przedsiębiorców. Czego tak naprawdę mogą spodziewać się twórcy np. grafik lub aplikacji?

Autorem wpisu jest Arkadiusz Caryk, redaktor inFakt.

Zmienią się przepisy, pojawi się MOSS

Jeszcze przez kilka dni, do końca 2014 r. polski przedsiębiorca, który świadczy usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze osobie prywatnej z innego kraju UE opodatkowuje całą transakcję na identycznych zasadach, jak przy sprzedaży krajowej. O jakie usługi chodzi konkretnie? Można tu wymienić sprzedaż zdjęć na Shutterstocku, czy aplikacji w Google Play.

Zasady, które tu obecnie funkcjonują przestaną jednak być aktualne od 1 stycznia 2015 r. Wszystko spowodowane jest zmianą miejsca świadczenia wymienionych usług. Dziś jest nim kraj sprzedawcy, ale po nowym roku będzie to państwo, z którego pochodzi nabywca. W praktyce sprowadza się to do konieczności rejestracji i rozliczenia VAT w kraju kupującego. Oczywiście o ile odbiorcą nie jest inna firma.

Uciążliwościom z tym związanym zaradzić ma system MOSS. Korzystanie z niego nie jest jednak narzucone odgórnie. Przedsiębiorca może wybrać – zarejestrować się w KAŻDYM kraju, w którym ma klienta lub wybrać MOSS. Jak przedstawiają się szczegóły tej drugiej opcji?

Google zmienia regulamin przez wzgląd na MOSS

Jak już było wspomniane system MOSS będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, elektroniczne lub nadawcze odbiorcom prywatnym z terenu Wspólnoty. Trudności może jednak sprawić samo stwierdzenie czy podpada się pod nowe przepisy. Taką możliwość należy rozważyć przede wszystkim w kontekście współpracy z większymi serwisami internetowymi, gdzie sporą grupą odbiorców są osoby, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.

W tym kontekście warto wiedzieć, że do MOSS NIE MUSZĄ rejestrować się przedsiębiorcy sprzedający usługi m.in. w Google Play, AppStore, Amazon, Envato, Odesk, Shutterstock. To bowiem z nimi, a nie z konsumentami następuje rozliczenie. Polski przedsiębiorca wystawia fakturę np. na rzecz Amazona, a ten już bezpośrednio rozlicza się z kupującym. W związku z nowymi regulacjami zmieni się nawet regulamin Google Play, dzięki czemu sprzedaż za jego pośrednictwem nie będzie wymagała rejestracji w MOSS.

W kontekście czerpania zysków z działalności w Internecie warto poznać zasady, jakie rządzą rozliczaniem przychodów z AdSense. Po szczegóły zapraszamy tutaj.

Jak wyglądają terminy rejestracji do systemu MOSS?

Część przedsiębiorców nie będzie tym samym zobowiązana stosować się do nowych przepisów. Co jednak z tymi, którzy nie mają szans tego uniknąć i zamiast rejestrować się w każdym państwie, w którym mają prywatnego klienta zdecyduje się na MOSS? Przede wszystkim należy zgłosić się do systemu składając w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście formularz VIU-R w formie elektronicznej. Trzeba to zrobić:

 • do 31 grudnia 2014 r. - jeśli zamierza się świadczyć takie usługi już od 1 stycznia 2015 r., lub
 • do 10 dnia kolejnego miesiąca - w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług po 1 stycznia 2015 r. (sprzedaż usług elektronicznych np. od 15 lutego wymaga rejestracji w MOSS do 10 marca).

Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma wymienionych terminów będzie zmuszony do rejestracji w kraju nabywcy.

Przy składaniu deklaracji dzień wolny nie obowiązuje

Przedsiębiorca, który zarejestruje się w MOSS będzie zobligowany do składania drogą elektroniczną kwartalnej deklaracji VAT. W dokumencie powinny znaleźć się wyszczególnione usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz osób prywatnych z innych państw członkowskich UE wraz z należną kwotą VAT. Deklaracja powinna zostać złożona do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

Tutaj pewna istotna kwestia, na którą należy zwrócić baczną uwagę. Otóż deklarację trzeba przesłać do 20. nawet jeśli w Polsce to dzień wolny od pracy. Nie da się tego przesunąć na kolejny dzień roboczy.

Istotna stawka podatku obowiązująca w państwie konsumenta

Korzystanie z systemu MOSS oznacza ponadto konieczność dokonywania rozliczeń w euro. Z zastrzeżeniem, że kraj, w którym europejska waluta nie obowiązuje może zażądać przedstawienia w MOSS kwoty w swojej własnej walucie.

A co ze stawką VAT? Przedsiębiorcy przy sprzedaży usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych nie zastosują już stawki jaka na daną usługę obowiązuje w Polsce. Trzeba znaleźć i posłużyć się stawką obowiązującą w państwie, z którego pochodzi kupujący. Pomocny jest tutaj dokument „VAT Rates Applied in the Member States of the European Union”. Konkretne stawki przypisane do danego kraju znajdują się na str. 3.

Ewidencja świadczonych usług – co powinna zawierać?

To nie koniec obowiązków, jakie wiążą się z wyborem systemu MOSS. Każdy przedsiębiorca będzie musiał prowadzić specjalną ewidencję świadczonych usług, w której należy zawrzeć:

 • oznaczenie państwa, z którego pochodzi nabywca,
 • rodzaj świadczonej usługi,
 • datę przeprowadzenia transakcji,
 • stawkę VAT,
 • podstawę opodatkowania (ze wskazaniem waluty),
 • kwoty, które mają wpływ podstawę opodatkowania,
 • kwotę należnego VAT (ze wskazaniem waluty),
 • datę i kwotę otrzymanych płatności,
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi,
 • informacje z faktury (jeżeli była wystawiona),
 • nazwisko/nazwę nabywcy usługi (w przypadku, gdy przedsiębiorca je zna),
 • informacje pozwalające określić miejsce, w którym nabywca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu.

Ewidencja powinna być przechowywana przez 10 lat licząc od końca roku, w którym dokonano transakcji.

Macie wątpliwości, co do rozliczania się ze sprzedaży usług elektronicznych za pomocą systemu MOSS? Zapraszamy do dzielenia się swoimi uwagami ;)

Foto Image of a businessman workplace with papers via Shutterstock.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

InFakt