Polska

mObywatel czeka rewolucja. Aplikacja musi się zmienić

Piotr Kurek
mObywatel czeka rewolucja. Aplikacja musi się zmienić
3

mObywatel to bez wątpienia jedna z tych aplikacji, którą warto mieć w swoim telefonie. Ale przed twórcami jeszcze sporo pracy – tym bardziej, że wkrótce wejdą w życie nowe przepisy unijne zakładające wprowadzenie cyfrowych portfeli z dokumentami uznawanymi we wszystkich krajach UE.

Można powiedzieć, że mObywatel to jedno z największych osiągnięć Ministerstwa Cyfryzacji, które przez ostatnie lata było odpowiedzialne za jego rozwój. Nawet po likwidacji samego ministerstwa i przejęciu obowiązków przez pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aplikacja nadal rozwijała się, oferując użytkownikom nowe funkcje i możliwości, które są często wykorzystywane na co dzień. Istnieje jednak pewien problem – gdy opuszczamy Polskę, mObywatel staje się praktycznie bezużyteczny, ponieważ dokumenty przechowywane w aplikacji nie są akceptowane w żadnym innym kraju europejskim (a co dopiero mówić o innych).

Jednak sytuacja ta prawdopodobnie ulegnie zmianie wkrótce, za sprawą przyjętego przez Parlament Europejski rozporządzenia eIDAS2, o którym pisaliśmy kilka tygodni temu. Teraz do sprawy wprowadzanych przez rozporządzenie zmian odnosi się Ministerstwo Cyfryzacji zapowiadając konsultacje na temat rozwoju mObywatela oraz tego, co zrobić, by aplikacja spełniała wymagania zawarte w eIDAS2 i w jaki sposób wdrożyć pozostałe przepisy.

Rozporządzenie eIDAS ułatwia bezpieczne transakcje transgraniczne poprzez ustanowienie ram dla tożsamości cyfrowej i uwierzytelniania cyfrowego. Jego celem jest budowanie zaufania do interakcji elektronicznych i promowanie płynnych usług cyfrowych w UE.

Przyjęte przez Parlament Europejski zaktualizowane rozporządzenie pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła cyfrowym portfelom, w którym przechowywać będziemy nie tylko dokumenty tożsamości, ale także specjalne poświadczenia nazywane elektronicznymi poświadczeniami atrybutów, które zawierać będą informacje o zdobytych certyfikatach, czy kwalifikacjach, czy uprawnieniach.

Nowy mObywatel ma być bardziej europejski. Skorzystamy z niego na wyjazdach zagranicznych

Przepisy wynikające z rozporządzenia zaczną obowiązywać od 20 maja tego roku – to wtedy zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie prawa lokalnego i wdrożenie do istniejących systemów zaproponowanych przez eIDAS2 rozwiązań. A to oznacza, że mObywatel będzie musiał przejść kilka istotnych zmian, by mógł być zgodny z nowym rozporządzeniem. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, eIDAS rozszerza możliwości portfeli cyfrowych, które mają być uznawane we wszystkich krajach członkowskich. Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej, bo tak mają się nazywać, pozwolą użytkownikom między innymi:

  • potwierdzać tożsamość, korzystając z publicznych i niektórych komercyjnych usług online i offline,
  • wybrać ze swojego portfela dokumenty i dane, aby dzielić się nimi bezpiecznie,
  • zdecydować, czy chcą korzystać z portfela.

eIDAS2 kładzie również ogromny nacisk na ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników. Oferować mają również  kwalifikowane podpisy elektroniczne, które mają być dostępne dla wszystkich zainteresowanych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W Polsce już teraz możemy już podpisywać się kwalifikowanym podpisem, czy podpisem zaufanym w ramach Profilu zaufanego, nie mamy możliwości korzystania z nich w ramach mObywatel. Ministerstwo podkreśla jednak, że już teraz niektóre z założeń eIDAS2 są realizowane i dostępne w aplikacji:

Liczne funkcjonalności, które planuje się wdrożyć w Europejskich Portfelach Tożsamości Cyfrowej, są już teraz dostępne dla użytkowników aplikacji mObywatel w kraju. Funkcja przekazywania danych, prezentowania dokumentów mobilnych czy wbudowany w aplikację środek identyfikacji, którego można używać w usługach, aby potwierdzić tożsamość – to tylko kilka przykładów. Już niedługo z tych funkcjonalności będą mogli korzystać także użytkownicy Europejskich Portfeli Tożsamości Cyfrowej.

Implementacja i doskonalenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej to jedno z kluczowych zadań dla polskiego rządu. Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki planuje niedługo przeprowadzić konsultacje publiczne, które będą koncentrować się na:

  • Dostosowaniu mObywatela do wymagań Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej.
  • Wdrożeniu pozostałych wymogów wynikających z rozporządzenia eIDAS 2.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

mobywatel