Polska

Laptop dla ucznia na własność czy użyczenie: co wybrać?

Grzegorz Ułan
Laptop dla ucznia na własność czy użyczenie: co wybrać?
9

Z opóźnieniem, ale już są - wczoraj opublikowano w Dzienniku Ustaw wzory umów z rodzicami uczniów klas czwartych, sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji.

Laptopy dla uczniów klas czwartych

Zgodnie z zapowiedziami, będą to dwie umowy do wyboru - bezpłatne przekazanie laptopa na własność lub użyczenie. Umowy dotyczą niżej wymienionych laptopów - konkretny model zależy od przyporządkowania go według 50 regionów w Polsce (lista regionów):

 • Lenovo V15 G3 IAP CTO,
 • HP ProBook 440 G9,
 • Dell Latitude 3540,
 • ASUS ExpertBook B1502CBA,
 • Acer TravelMate P2 TMP215-54,
 • Acer TravelMate TMP214-54.

Niezależnie od tego, z której umowy dany rodzić skorzysta, musi złożyć oświadczenie, iż nie przyjął wcześniej dla dziecka laptopa w ramach innych programów lub otrzymał takowy, ale już go zwrócił.

Ponadto musi się zobowiązać do używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz okazywanie go w razie takowej potrzeby w siedzibie szkoły, do której uczęszcza dziecko. Jest też obowiązek uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji, a w szczególności w wypełnianiu ankiet.


Oczywiście rodzic zobowiązuje się też do nie usuwania znaków graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji), a także do nie rozporządzania tym urządzeniem, a w szczególności do zbywania go, oddawania w użyczenie, wynajmowania lub przekazywania do użytku osobom trzecim.

Umowa przekazania laptopa na własność

Czym się różnią zatem te umowy? Przede wszystkim czasem powyższych zobowiązań. W przypadku umowy przekazania laptopa na własność okres tego zobowiązania wynosi 5 lat od przyjęcia urządzenia.

Co ciekawe - w umowie przekazania na własność nie ma zapisów dotyczących uszkodzenia sprzętu czy wprost jego zniszczenia lub kradzieży, ale jeśli w tym czasie, któreś z zobowiązań nie zostanie zachowane, rodzic będzie zobowiązany do wykonania czynności służących przywróceniu stanu zgodnego z Umową poprzez zapewnienie komputera przenośnego typu laptop o identycznych parametrach uczniowi klasy objętej wsparciem.

W przeciwnym wypadku będzie musiał uiścić niżej wymienione kwoty:

 • w ciągu roku od zawarcia Umowy ‒ 100% wysokości kwoty określonej w umowie
 • w ciągu dwóch lat od zawarcia Umowy ‒ 80%
 • w ciągu trzech lat od zawarcia Umowy ‒ 60%
 • w ciągu czterech lat od zawarcia Umowy ‒ 40%
 • w ciągu pięciu lat od zawarcia Umowy ‒ 20%

Mamy więc tu niejako domniemanie sytuacji, w której utracimy lub zniszczymy sprzęt - nie będziemy mogli wypełnić tych zobowiązań. Oczywiście rodzice będą mogli we własnym zakresie ubezpieczyć ten sprzęt na takie okoliczności.

Umowa przekazania laptopa na użyczenie

Z kolei umowa przekazania laptopa na użyczenie również może być zawarta na okres 5 lat, z zastrzeżeniem jednak, iż można ją rozwiązać w każdej chwili przed upływem tego terminu, z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.

Najistotniejszy tu jednak jest fragment umowy, który zobowiązuje rodzica do zwrotu sprzętu po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu w okresie jej obowiązywania - w stanie niepogorszonym.

Biorący w użyczenie ponosi odpowiedzialność za zużycie Przedmiotu Umowy będące następstwem jego nieprawidłowego używania lub w przypadku jego utraty, wówczas jest zobowiązany, na wezwanie Organu prowadzącego, do zwrotu kwot w następujących wysokościach, gdy Umowa została zawarta na okres do:

 • roku ‒ 100% wysokości kwoty określonej umowie
 • dwóch lat ‒ 80%
 • trzech lat ‒ 60%
 • pięciu lat ‒ 20%

Umowa na własność czy użyczenie - co wybrać?

To już moja osobista opinia - brałbym umowę na użyczenie. To nowym program, nikt tak naprawdę nie wie jak to się dalej potoczy. Możliwość wypowiedzenia takiej umowy w każdym momencie, pozwoli na czas zareagować na nieprzewidziane i niepożądane okoliczności, nie będące nawet udziałem Waszych dzieci, a choćby zaobserwowane w innych przypadkach.

Natomiast w przypadku zniszczenia czy utraty sprzętu konsekwencje finansowe są tożsame w obu przypadkach (jeśli przy wyborze umowy na własność nie ubezpieczymy sprzętu we własnym zakresie), więc umowa użyczenia, to według mnie takie mniejsze zło.
Wzory umów:

Źródło: Laptop dla ucznia.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu